Svetainės struktūra Versija neįgaliems
lt
en ru

Teisės aktai

Dėl prevencinių socialinių paslaugų planavimo, organizavimo ir teikimo Visagino savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo (suvestinė redakcija nuo 2023-08-31).

Visagino savivaldybės socialinių paslaugų plėtros pasitelkiant nevyriausybines organizacijas programos finansavimo tvarkos aprašas

Dėl Visagino savivaldybės bendrųjų socialinių paslaugų ir socialinės priežiūros paslaugų kokybės kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo

Visagino savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 28 d. sprendimas Nr. TS-72 „Dėl Visagino savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. TS-131 „Dėl Visagino savivaldybės neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo"

Visagino savivaldybės šeimos stiprinimo tvarkos aprašas

Socialinės priežiūros akreditavimo ir akredituoto socialinės priežiūros kokybės kontrolės Visagino savivaldybėje tvarkos aprašas 

Socialinių paslaugų teikimo Visagino socialinių paslaugų centro savarankiško gyvenimo namuose ir mokėjimo už suteiktas paslaugas tvarkos aprašas (atnaujintas 2022-04-12)

Asmens palaikų laidojimo iš Visagino savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašas (tvarkos aprašo pakeitimas)

Visagino savivaldybės mokesčio už suaugusių neįgaliųjų neformalųjį švietimą Visagino savivaldybės biudžetinėse neformaliojo švietimo įstaigose kompensavimo tvarka

Socialinių paslaugų kainos nuo 2023-01-01

Visagino savivaldybės gyventojų mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašas (suvestinė redakcija nuo 2024-01-01)

Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems Visagino savivaldybės gyventojams teikimo tvarkos aprašas (atnaujintas 2024-05-01)

Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo Visagino savivaldybėje tvarkos aprašas (atnaujintas 2023-05-04))

Būsto pritaikymo neįgaliems tvarkos aprašas

Visagino savivaldybės išmokų teikimo asmenims, patiriantiems socialinę riziką, tvarkos aprašas (atnaujintas 2020-09-03)

Visagino savivaldybės mokinių nemokamo maitinimo savivaldybės ir nevalstybinėse mokyklose ir Visagino savivaldybės paramos mokinio reikmenims įsigyti tvarkos aprašas (atnaujintas 2023-05-04)

Visagino savivaldybės mokesčių asmenims, kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis, kompensavimo tvarkos aprašas

Integralios pagalbos (Socialinės globos ir slaugos) namuose organizavimo ir teikimo Visagino savivaldybėje tvarkos aprašas

Visagino savivaldybės nepasiturinčių bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens gyvenimo sąlygų, turimo turto ir užimtumo tikrinimo tvarkos aprašas

Globos centro ir vaiko priežiūros budinčio globotojo šeimoje veiklos organizavimo ir finansavimo Visagino savivaldybėje aprašas

Kompensacijos Nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11-13 d. įvykių ir po to vykdytos SSRS agresijos, bei jų šeimoms


NEVEIKSNIŲ ASMENŲ BŪKLĖS PERŽIŪRĖJIMAS

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijų pavyzdinių nuostatų patvirtinimo“

Visagino savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 28 d. sprendimas Nr. TS-72 „Dėl Visagino savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. TS-131 „Dėl Visagino savivaldybės neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“

Asmens gebėjimo pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus nustatymo tvarkos aprašas

Aktualios rubrikos

Visagino savivaldybė. Visos teisės saugomos © 2018 Sprendimas: UAB "Fresh Media"