Svetainės struktūra Versija neįgaliems
lt
en ru

Triukšmo valdymas

Triukšmo šaltinio valdytojai, planuojantys statybos darbus gyvenamosiose patalpose ir gyvenamosiose teritorijose apie planuojamą triukšmą iš anksto turi pateikti pranešimą Visagino savivaldybės administracijai.
Nuo 2016 m. lapkričio 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymo pakeitimai. Nuo 2017 m. sausio 1 d. triukšmo šaltinių valdytojai, planuojantys statybos, remonto, montavimo darbus gyvenamosiose vietovėse, privalo ne vėliau kaip prieš 7 (septynias) kalendorines dienas iki šių darbų pradžios raštu pateikti Visagino savivaldybės administracijai pranešimą, kuriame turi būti nurodoma: informacija apie triukšmo šaltinių naudojimo vietą; planuojamą triukšmo lygį ir jo trukmę per parą; triukšmo mažinimo priemones. Nepateikus nurodyto pranešimo, darbai negali būti pradėti, o jau pradėti turi būti nedelsiant nutraukti.
Visagino savivaldybės administracijos direktorius 2017 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. ĮV-E-544 „Dėl statybos darbų pradžios ir pabaigos laiko nustatymo, Triukšmo šaltinių valdytojų, kurie nėra ūkio subjektai, planinių tikrinimų taisyklių patvirtinimo ir triukšmo kontrolierių skyrimo“ nustatė statybos darbų pradžios ir pabaigos laiką Visagino miesto gyvenamosiose patalpose ir gyvenamosiose teritorijose: darbo dienomis nuo 7.00 iki 19.00 val., poilsio ir švenčių dienomis nuo 9.00 iki 20.00 val.
Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2018 m. balandžio 4 d. nutarimu Nr. 321 patvirtino naują Triukšmo, kylančio atliekant statybos darbus gyvenamose patalpose ir gyvenamosiose teritorijose, kontrolės vykdymo tvarkos aprašą (toliau – Aprašas) ir pripažino netekusiu galios Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. lapkričio 9 d. nutarimą Nr. 1120 ,,Dėl Triukšmo, kylančio atliekant statybos darbus gyvenamose patalpose ir gyvenamosiose teritorijose, kontrolės vykdymo tvarkos aprašo patirtinimo“.
Įsigaliojus naujam Aprašui, Visagino savivaldybės administracijos direktorius 2018 m. gruodžio 21 d. patvirtino naujas Triukšmo šaltinių valdytojų, kurie yra ūkio subjektai, planinių ir neplaninių statybos darbų patikrinimų ir Triukšmo šaltinių valdytojų, kurie nėra ūkio subjektai, planinių patikrinimų taisykles (2018 m. gruodžio 21 d. įsakymai Nr. ĮV-E-407 ir Nr. ĮV-E-408).

Triukšmo šaltinių valdytojai (ūkio subjektai ir ne ūkio subjektai), planuojantys statybos darbus gyvenamosiose vietovėse, turi užpildyti nustatytos formos pranešimus:

Pranešimus galima pateikti šiais būdais:

  • Atvykus į Visagino savivaldybės administracijos priimamąjį Parko g. 14, Visagine (1-as aukštas).
  • Vartotojas internetu gali parsisiųsti elektroninę formą, ją užpildęs pateikti el. paštu triuksmas@visaginas.lt 
  • Atsiųsti paštu adresu: Parko g. 14, 31140, Visaginas.

Įgaliotas asmuo vykdyti Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymo kontrolę Visagino savivaldybėje yra Gitana Kolienė, Visagino savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vyriausioji specialistė, el. p. triuksmas@visaginas.lt 
Daugeliu atveju pateikti iš anksto informaciją apie planuojamą statybos darbų triukšmo lygį aplinkoje, o tuo labiau pastatuose, gali būti sudėtinga, todėl siūloma teikti informaciją apie statybos darbuose planuojamų naudoti triukšmo šaltinių skleidžiamą triukšmą. Triukšmo lygis nurodytas daugelio statybos darbų įrangos lipdukuose arba techninėje dokumentacijoje.

Visagino savivaldybėje atlikti statybos darbus gyvenamosiose patalpose ir gyvenamosiose teritorijose leidžiama:

  • Darbo dienomis nuo 7.00 iki 19.00 val.
  • Poilsio ir švenčių dienomis nuo 9.00 iki 20.00 val.

Tiek juridiniai, tiek ir fiziniai asmenys, gyvenamosiose patalpose ar teritorijoje vykdantys statybos darbus, – triukšmo šaltinių valdytojai – privalo laikytis savivaldybių vykdomųjų institucijų, kitų joms pavaldžių viešojo administravimo subjektų nustatytų reikalavimų. Jie darbus turi organizuoti taip, kad nebūtų pažeisti statybos darbų pradžios ir pabaigos laiko, nustatytų triukšmo ribinių dydžių reikalavimai, privalo pateikti triukšmo kontrolei vykdyti būtinus dokumentus ir vykdyti teisėtus įgaliotų asmenų, kurie vykdo triukšmo kontrolę reikalavimus.
Atkreiptinas dėmesys, kad pagal Administracinių teisės nusižengimų kodekso 48 straipsnį triukšmo valdymo įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių triukšmo valdymą, nevykdymas ar pažeidimas užtraukia baudą nuo penkiasdešimt iki trijų šimtų eurų, o šis nusižengimas, padarytas pakartotinai, užtraukia baudą nuo dviejų šimtų aštuoniasdešimt iki šešių šimtų eurų.


Susiję teisės aktai:

Pranešimų formos:

Aktualios rubrikos

Visagino savivaldybė. Visos teisės saugomos © 2018 Sprendimas: UAB "Fresh Media"