Svetainės struktūra Versija neįgaliems
lt
en ru

Smurto prevencija

Kaip atpažinti smurtą?

Smurtas – veikimu ar neveikimu asmeniui daromas tyčinis fizinis, psichinis, seksualinis, ekonominis ar kitas poveikis, dėl kurio asmuo patiria fizinę, materialinę ar neturtinę žalą.
Smurtą artimoje aplinkoje patyręs asmuo – asmuo, prieš kurį panaudotas smurtas artimoje aplinkoje, taip pat vaikas, tapęs smurto artimoje aplinkoje liudininku ar gyvenantis aplinkoje, kurioje buvo smurtauta.

Smurtautojas – asmuo, smurtaujantis artimoje aplinkoje.

Artima aplinka– aplinka, kurią sudaro asmenys, siejami arba praeityje sieti santuokiniais, partnerystės, svainystės ar kitais artimais ryšiais, taip pat asmenys, kartu gyvenantys ir tvarkantys bendrą ūkį. 

             Jei patiriate bet kokios rūšies ar formos smurtą, arba pažįstate ką nors, kas tai patiria, nebijokite kreiptis profesionalios pagalbos į psichologą, teisininką, medicinos įstaigą, policiją.

Bendrasis skubiosios pagalbos telefono numeris-jei reikia skubios pagalbos, skambinkite bendruoju pagalbos telefonu 112 ir praneškite apie smurtą artimoje aplinkoje.

Policija- tarnyba, dirbanti visą parą, todėl gali operatyviai reaguoti į pranešimą apie smurtą artimoje aplinkoje. Smurto smurto artimoje aplinkoje atvejais policija gali:

 • atvykti į įvykio vietą, nutraukti aktyvius smurtinius veiksmus;
 • pradėti ikiteisminį tyrimą;
 • apie smurtą pranešti specializuotos kompleksinės pagalbos centrui;
 • informuoti apie apskrityje veikiančius specializuotos kompleksinės pagalbos centrus, kuriuose galima gauti pagalbą, kitas įstaigas ir organizacijas, teikiančias pagalbą nukentėjusiesiems nuo smurto artimoje aplinkoje.
 • Apie smurtą artimoje aplinkoje galite pranešti policijai per policijos elektroninių paslaugų sistemą http://www.epolicija.lt/ arba el. p. artimas.smurtas@policija.lt. Daugiau informacijos https://policija.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/viesosios-tvarkos-ir-gyventoju-saugumo-uztikrinimas/smurtas-artimoje-aplinkoje.
 • Visagino policijos bendruomenės pareigūnai veda  bendruosius mokymus smurto artimoje aplinkoje prevencijos tema bendruomenėms. Mokymų metu dalyviai mokomi kaip atpažinti smurtą artimoje aplinkoje, kokių prevencinių priemonių imtis, siekiant išvengti smurto artimoje aplinkoje. Mokymai yra nemokami, trukmė- 1 val., dalyvių amžius neribojamas. Daugiau informacijos el. paštu onute.pernaviene@policija.lt, oksana.rozkova@policija.lt arba  https://www.facebook.com/visaginopk.bendruomenespareigunai.
 • Nuo liepos 1 dienos veikia Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje orderis.

 • Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje orderis– prevencinė apsaugos priemonė, kurią skiria policijos pareigūnai smurto artimoje aplinkoje pavojų patiriančiam asmeniui apsaugoti ir kuria pilnametis smurto artimoje aplinkoje pavojų keliantis asmuo įpareigojamas laikinai išsikelti iš gyvenamosios vietos, jeigu jis gyvena kartu su smurto artimoje aplinkoje pavojų patiriančiu asmeniu, nesilankyti šio asmens gyvenamojoje vietoje, nesiartinti prie jo ir kartu su juo gyvenančių pilnamečių asmenų ir (ar) vaikų, nebendrauti, neieškoti ryšių su jais.

 • Orderio trukmė- 15 dienų nuo jo paskyrimo dienos.

 • Už Apsaugos nuo smurto orderio pažeidimus numatyta administracinė atsakomybė ir Administracinių nusižengimų kodekse numatytos baudos už smurto orderio nustatytų įpareigojimų nesilaikymą.

 •  Sprendimą skirti apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje orderį gavęs asmuo galės jį skųsti teisės aktų nustatyta tvarka.

 •  Daugiau informacijos apie apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje orderį https://fb.watch/l-aIrmbd-x/


Patiriate artimo žmogaus smurtą?

 • Pasikalbėkime – apsilankykite #SKPC internetinėje svetainėje ir pradėkite pokalbį internetu: www.specializuotospagalboscentras.lt (II–IV 09.00–17.00, V 09.00–16.00).

Kartu ieškoti išeities lengviau

PAGALBA PATYRUSIEMS SMURTĄ DABAR JAU IR TELEFONU 8 700 55516

Visagino miesto gyventojas gali kreiptis tiesiogiai į Visagino šeimos krizių centrą adresu Statybininkų g. 7, Visaginas tel. 8 699 20069


 Prekyba žmonėmis-kas tai?

Prekyba žmonėmis yra procesas, kurio metu asmenys yra įtraukiami į tokią padėtį arba iš-laikomi tokioje padėtyje, kurioje jie yra išnaudojami siekiant gauti ekonominės naudos.

Prekyba žmonėmis apima asmenų išnaudojimą prostitucijai, pornografijai ir kitoms sek-sualinio išnaudojimo formoms, nusikalstamai veiklai, priverstiniam darbui ar paslaugoms, vergi-jai ar veiklai, panašiai į vergiją, priverstinei tarnystei, pašalpų gavimui, priverstinei santuokai ar organų, audinio ar ląstelės paėmimui .

Prekybą žmonėmis sudaro 3 pagrindiniai požymiai:
1.  Verbavimo veiksmai (verbavimas, gabenimas, perdavimas, pardavimas, įgijimas, lai-kymas nelaisvėje);
2.  Valią palenkiantys būdai (grasinimai, jėgos panaudojimas, smurtas, apgaulė ar galimy-bės priešintis atėmimas, pasinaudojimas priklausomumu);
3.  Aiškus išnaudojimo tikslas (priverstinis darbas, nusikalstama veika, elgetavimas, sek-sualinis išnaudojimas, prostitucija, pornografija, organų donorystė, priverstinė santuoka, tarnystė, nelegalus įsivaikinimas).

Visagino policijos komisariato bendruomenės pareigūnai organizuoja mokymus vyresnių +18 jaunuoliams, studentams, užimtumo tarnyboje registruotiems asmenims, rizikos asmenims Mokymai skirti suformuoti kritinį mąstymą ir suvokimą apie prekybos žmonėmis grėsmes ir pa-vojus. Tinkamu metu asmuo suvokęs pavojų ir grėsmę, savo nesaugius veiksmus gali nutraukti arba nepasirinkti tam tikrų veiksmų sekos. Tam tikru saugiu momentu sustabdęs savo veiksmų eigą, asmuo gali išsaugoti savo saugumą, sveikatą ar gyvybę.

Ką vertėtų įsidėmėti, norint netapti prekybos žmonėmis auka?
Nukentėjusiais nuo prekybos žmonėmis dažnai tampa asmenys, patikėję pažadais apie galimybę greitai užsidirbti daug pinigų neturint išsilavinimo, atitinkamo darbo patirties, nemokant užsienio kalbos, nors siūlomas darbas yra kitoje valstybėje, ar susigundę galimybe „nemokamai“ pakeliauti po užsienį. Tyrimai rodo, kad prekeiviai žmonėmis dažniausiai yra pažįstami asmenys - kaimynai, klasės draugai bei jų artimieji ar pažįstami, net giminės. Iš pradžių įgyjamas pasitikėjimas, potencialios aukos vaišinamos, dovanojami įvairūs daiktai ar teikiamos paslaugos, vėliau pasisiūloma ir įdarbinti, rodomi jų pačių dirbant užsienyje įgyti brangūs daiktai, nuotraukos, net pinigai...

Nebūkite parduoti! Prieš patikėdami gražiais pažadais, pirmiausia sužinokite kaip galima daugiau informacijos apie „geradarį“, supažindinkite su juo savo artimuosius; jei tai įmonė (modelių, įdarbinimo agentūra ir pan.), reikalaukite sutarties ir įdėmiai su ja susipažinkite, pasidomėkite įmonės veiklos legalumu, paieškokite informacijos internete, kreipkitės į Lietuvos Respublikos atstovybę toje valstybėje ar Lietuvos kriminalinės policijos biure esantį Prekybos žmonėmis tyrimo skyrių. Įvertinkite, ar siūlomas atlygis atitinka jūsų įgytą išsilavinimą bei profesines žinias ir ypač užsienio kalbos žinias, jei darbas siūlomas užsienyje. Vykdami neatiduokite savo dokumentų, artimiesiems palikite visą informaciją apie asmenis, su kuriuo ir pas kurį vykstate, jei abejojate dėl savo saugumo ir nenorite atsisakyti kelionės, šią informaciją palikite ir Lietuvos kriminalinės policijos biuro Prekybos žmonėmis tyrimo skyriuje.


Jei per savo nerūpestingumą patekote į pinkles - esate uždarytas ir neturite galimybės paskambinti, kelkite triukšmą, kad atkreiptumėte aplinkinių dėmesį ir galėtumėte paprašyti pagalbos, jei galite judėti, bėkite ir kreipkitės pagalbos į praeivį gatvėje, vietos policiją, Lietuvos Respublikos atstovybę ar Tarptautinės migracijos organizacijos biurą toje valstybėje, Lietuvoje nedelsdami skambinkite bendruoju pagalbos telefonu 112 arba į Lietuvos kriminalinės policijos biuro skyrių tel.: 8 5 271 9901, arba el. paštu: prekybazmonemis@policija.lt.


Prireikus šis skyrius nukreips jus ir į specializuotą nevyriausybinę organizaciją, kuri suteiks visą reikalingą pagalbą bei apgyvendinimą, bei suteiks pagalbą, jei jums bus grasinama ar jūs būsite šantažuojami.

Visagino policijos komisariato bendruomenės pareigūnai vykdo prekybos žmonėmis prevenciją, organizuoja mokymus +18 jaunuoliams, studentams, užimtumo tarnyboje registruotiems asmenims, rizikos grupių asmenims. Mokymai skirti suformuoti kritinį mąstymą ir suvokimą apie prekybos žmonėmis grėsmes ir pavojus. Tinkamu metu asmuo suvokęs pavojų ir grėsmę, sa-vo nesaugius veiksmus gali nutraukti arba nepasirinkti tam tikrų veiksmų sekos. Tam tikru saugiu momentu sustabdęs savo veiksmų eigą, asmuo gali išsaugoti savo saugumą, sveikatą ar gyvybę.

Dėl prevencinių prieš prekybą žmonėmis mokymų organizavimo kreipkitės elektroniniu paštu onute.pernaviene@policija.lt arba oksana.rozkova@policija.lt.


Prekyba žmonėmis gali būti:

 • Seksualinis išnaudojimas
 • Vergiškas (priverstinis) darbas
 • Išnaudojimas nusikaltimams vykdyti
 • Prekyba organais
 • Priverstinės (fiktyvios priverstinės) santuokos
 • Elgetavimas
 • Vaikų pornografija
 • Moterų išnaudojimas surogatinei motinystei
 • Prekyba vaikais ir mažais vaikais įvaikinimo tikslais
 • Vaikų išnaudojimas kariuomenėse ir kt.

Kur kreiptis pagalbos?

Organizacija Kontaktai Kokiais atvejais skambinti?

Nacionalinė asociacija prieš prekybą žmonėmis

https://stop-trafficking.lt/

Nacionalinė pagalbos linija

8 800 91119

I–VII visą parą

nukentėjusiems nuo prekybos žmonėmis ar susidūrusiems su šiais atvejais ar patyrus seksualinę prievartą.

Pagalba teikiama rusų, anglų ir lietuvių kalbomis

Nacionalinė pagalbos linija, skambinantiems iš užsienio

+370 61691119

I–VII visą parą

nukentėjusiems nuo prekybos žmonėmis ar susidūrusiems su šiais atvejais ar patyrus seksualinę prievartą.

Pagalba teikiama rusų, anglų ir lietuvių kalbomis

 

Visagino savivaldybė. Visos teisės saugomos © 2018 Sprendimas: UAB "Fresh Media"