Svetainės struktūra Versija neįgaliems
lt
en ru

Verslui

Kontaktai:

Lauras Puslys
Strateginio planavimo ir investicijų valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas
tel. (8 386) 39 117
el. paštas lauras.puslys@visaginas.lt

NAUJIENOS

Efektyvi Lietuva — paramos projektas verslui, norinčiam vystyti pardavimus internete


Kaip pradėti statybų verslą Lietuvoje steigiant naują įmonę, įkuriant filialą ar teikiant laikinas paslaugas? Enterprise Lithuania parengė specialų leidinį, kuriame patogiai ir vienoje vietoje galite rasti svarbiausią informaciją – nuo verslo plano rengimo, įmonės užregistravimo ar įdarbinimo iki visų reikiamų dokumentų ir paslaugų įkainių.
Sužinokite daugiau: http://bit.do/statybuverslas

How to start a construction business in Lithuania by establishing a new company, a branch or providing temporary services? Enterprise Lithuania has prepared a special document where you can find the most important information in one place – from a business plan preparation, company registration or employment to all necessary documents and service fees.
Find out more: http://bit.do/statybuverslas


Suteikta negrąžintina finansinė pagalba

Visagino savivaldybės administracija informuoja, kad 2019 m. lapkričio 25 d. pagal Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymą Nr. ĮTV-E-300 bei atsižvelgiant į Visagino savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros priemonės lėšų paskirstymo komisijos rekomendaciją buvo suteikta negrąžintina finansinė pagalba (de minimis) iš Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros priemonės:

 • MB Sveikatingumo mokymo centras – 1821,11 Eur,
 • UAB „Optrika“ – 2778,10 Eur,
 • Uždaroji akcinė bendrovė „Vesta“ – 405,41 Eur,
 • UAB Visskaita – 1384,05 Eur verslo plėtros projektų įgyvendinimui,
 • IĮ „Idėjų lokomotyvas“ – 77,21 Eur bendrovės pradinių steigimosi išlaidų padengimui.

Kvietimas SVV įmonėms dalyvauti kibernetinio saugumo apklausoje

Nuo šių metų rugsėjo mėnesio programos „Kurk Lietuvai“ dalyviai Gabrielė Bilevičiūtė, Justas Kidykas ir Rūta Beinoriūtė Krašto apsaugos ministerijoje analizuoja Lietuvos smulkiojo ir vidutinio verslo (SVV) įmonių kibernetinio saugumo problematiką ir kuria sąmoningumo kėlimui skirtą priemonių paketą, kuris atlieptų Lietuvos SVV įmonių spragas ir poreikius kibernetinio saugumo srityje.
Kibernetinės atakos jau ne pirmus metus atsiduria tarp dažniausiai vykdomų nusikaltimų pasaulyje. Beveik pusė visų kibernetinių atakų yra nukreiptos prieš SVV įmones, kurių pažeidžiamumas išlieka itin aukštas – per 2018 metus 53% tokių įmonių patyrė kibernetinius pažeidimus, rodo „Cisco“ ataskaita.
Siekiant parengti priemonių paketą, kuris padėtų SVV įmonėms kelti savo kibernetinio saugumo žinias, pradėta vykdyti SVV įmonių vadovų ir darbuotojų apklausa. Apklausa yra anoniminė ir bus vykdoma iki gruodžio 15 d. Jos rezultatai bus panaudojami analizuojant šių įmonių kibernetinio saugumo spragas ir sąmoningumo stiprinimo priemonių poreikį. 

Kviečiame dalyvauti apklausoje:

Apie projektą daugiau sužinoti galite čia: http://kurklt.lt/projektai/smulkiojo-ir-vidutinio-verslo-imoniu-kibernetinio-saugumo-samoningumo-didinimas/ 

Šis projektas yra dalis Vyriausybės kanceliarijos kartu su VšĮ „Investuok Lietuvoje“ įgyvendinamo „Atviros Vyriausybės iniciatyvos“ projekto, kuriuo siekiama suformuoti bendrą viešųjų konsultacijų praktiką viešojo valdymo institucijose, padidinti visuomenės dalyvavimo viešajame valdyme veiksmingumą, plėsti informacijos apie Vyriausybės vykdomą veiklą ir visuomenės įtraukimo į sprendimų priėmimą priemones prieinamumą, sustiprinti viešojo valdymo atvirumo plėtrai reikalingas kompetencijas.
Šis projektas dalinai finansuojamas 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos.


Pratęstas terminas teikti paraiškas Nacionalinių atsakingo verslo apdovanojimams

Nacionalinių atsakingo verslo apdovanojimų konkursas – pratęstas. Daugiausiai socialinės atsakomybės srityje nuveikusios įmonės paraiškas kviečiamos teikti iki 2019 m. lapkričio 15 d. Pasinaudoti galimybe laimėti vieną iš apdovanojimų ypač raginamos labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės.
Šiemet konkurse varžomasi dėl keturių nominacijų: „Metų darbovietė“, „Metų bendruomeniškiausia įmonė“, „Aplinkai draugiškiausia įmonė“ ir „Šeimai palankiausia darbovietė“.
Išskirtinį dėmesį visuomenei, darbuotojams ir aplinkai pademonstravusi įmonė, 2019 m. prisidėjusi prie socialinės atsakomybės principų taikymo savo veikloje, bus pagerbta prestižine nominacija „Metų socialiai atsakinga įmonė“. Šis apdovanojimas skiriamas verslo subjektui, pateikusiam paraiškas į visas nominacijas ir pasiekusiam didelę pažangą visose socialinės atsakomybės srityse.
Konkurso dalyviai kviečiami teikti paraiškas ir laimėti vieną ar kelias nominacijas. Kiekviena iš šių nominacijų skirstoma į tris kategorijas, atskirai apdovanojant: labai mažas ir mažas įmones (iki 49 darbuotojų), taip pat vidutines (50–249 darbuotojų) bei dideles įmones (nuo 250 darbuotojų).
„Sulaukėme labai daug didelių įmonių paraiškų, tačiau pasigedome labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių aktyvumo. Norisi didesnės konkurencijos, kad apdovanojimai būtų įteikti jų vertoms įmonėms, todėl paraiškų pateikimo terminas buvo pratęstas“, – teigė Asta Aranauskienė, konkurso paraiškų vertinimo komisijos pirmininkė, vyriausioji patarėja užimtumo klausimais.

Įmonės kviečiamos siųsti paraiškas iki 2019 m. lapkričio 15 d. imtinai elektroniniu paštu nava@socmin.lt.

Nacionaliniai atsakingo verslo apdovanojimai – tai nuo 2008 metų vykdoma valstybės institucijų iniciatyva Lietuvoje, kuria siekiama didinti žinomumą apie įmonių socialinės atsakomybės naudą verslui, valstybei ir kiekvienam žmogui bei skatinti šalies įmones diegti veikloje socialinės atsakomybės principus.
Nuo 2013 metų šiuos apdovanojimus organizuoja Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Ekonomikos ir inovacijų ministerija bei Aplinkos ministerija kartu su socialiniais partneriais.

Detalesnę informaciją ir paraiškų formas rasite čia.


Pratęsiamas Visagino savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros priemonės paraiškų teikimo terminas

Visagino savivaldybės administracija skelbia pakartotinį kvietimą teikti paraiškas finansinei paramai gauti pagal Visagino savivaldybės 2019–2021 m. strateginio veiklos plano Ekonominės plėtros programoje (Nr. 09) numatytas smulkiojo ir vidutinio verslo (toliau – SVV) plėtros skatinimo priemonių veiklas:

 

 

 1. Verslo plėtros projektų įgyvendinimas.
 2. Europos Sąjungos ir kitų paramos fondų lėšomis įgyvendinamų verslo projektų dalinis finansavimas.
 3. Dalinis ar visiškas palūkanų padengimas SVV subjektui, gavusiam kreditą iš banko, ar kredito įstaigai (bankui, kredito unijai ir kt.), suteikiančiai paskolą SVV subjektui, padengti už paskolą skaičiuojamas palūkanas.
 4. SVV subjekto dalyvavimas verslo parodoje.
 5. Naujai įregistruotų įmonių pradinių steigimosi išlaidų padengimas.
 6. Dalinis darbo vietų jaunimui steigimo išlaidų kompensavimas.

Išsami informacija apie paramos gavimo sąlygas pateikiama Visagino savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros priemonės įgyvendinimo tvarkos apraše.

Paraiškos paramai gauti iš smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros priemonės priimamos iki 2019 m. spalio 18 d.


Suteikta negrąžintina finansinė pagalba

2019 m. liepos 25 d. pagal Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymą Nr. ĮTV-E-195 bei atsižvelgiant į Visagino savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros priemonės lėšų paskirstymo komisijos rekomendaciją buvo suteikta negrąžintina finansinė pagalba (de minimis) iš Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros priemonės:

 • UAB „Vismeta“ – 1000,00 Eur palūkanoms iš dalies padengti,
 • UAB „Alionos studija“ – 389,00 Eur,
 • UAB „VMS Montavimas“ – 3477,38 Eur,
 • UAB „Vaigas“ – 2920,00 Eur,
 • UAB „Ugmila“ – 2000,00 Eur,
 • Olga Maliar – 1000,00 Eur,
 • Ekaterina Amiryan – 1000,00 Eur,
 • UAB „Viri Tecnologija“ – 944,39 Eur verslo plėtros projektų įgyvendinimui,
 • MB „Sveikatingumo mokymo centras“ – 83,56 Eur bendrovės pradinių steigimosi išlaidų padengimui.

Aktualios rubrikos

Visagino savivaldybė. Visos teisės saugomos © 2018 Sprendimas: UAB "Fresh Media"