Svetainės struktūra Versija neįgaliems
lt
en ru

Savivaldybės įstaigos

VISAGINO SAVIVALDYBĖS VALDOMŲ AKCIJŲ AKCINĖSE BEI UŽDAROSIOSE AKCINĖSE BENDROVĖSE, SĄRAŠAS   

UAB „Visagino būstas
Įmonės kodas 155498117 

L. e. direktoriaus pareigas – Vytautas Šlaustas
El. p. v_bustas@visaginobustas.lt 
www.visaginobustas.lt
 

Visagino savivaldybės akcijos proc. – 100 proc.

valdybos nariai:

► Dmitrij Balan, valdybos pirmininkas – UAB „TECOS“  direktorius (nepriklausomas valdybos narys);

► Birutė Krapavickaitė – Visagino savivaldybės administracijos Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos teisininkė (nepriklausomas valdybos narys);

► Natalja Ryzik – Visagino savivaldybės administracijos Apskaitos skyriaus vyresnioji specialistė.

TEISINĖ INFORMACIJA

UAB „Visagino būstas“ 2020 m. finansinių ataskaitų rinkinys

Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. spalio 28 d. įsakymas Nr. ĮV-E-538 „Dėl Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. rugsėjo 2 d. įsakymo Nr. ĮV-E-445 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Visagino būstas“ įstatų patvirtinimo“ pakeitimo“

Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. rugsėjo 2 d. įsakymas Nr. ĮV-E-445 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Visagino būstas“ įstatų patvirtinimo“

UAB „Visagino būstas“ 2019 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimas ir pelno (nuostolių) paskirstymas

Dėl techninės klaidos ištaisymo Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. balandžio 29 d. įsakyme Nr. ĮV-E-221 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Visagino būstas“ 2019 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pelno (nuostolių) paskirstymo“

UAB „Visagino būstas“ 2018 m. finansinių ataskaitų rinkinys

UAB „Visagino būstas“ 2017 m. finansinių ataskaitų rinkinys 

Visagino savivaldybės administracijos lūkesčių raštas dėl UAB „Visagino būstas“ veiklos krypčių, bendrovei keliamų tikslų ir veiklos principų

VEIKLOS ATASKAITOS

UAB „Visagino būstas“ 2020 m. veiklos ataskaita

 UAB „Visagino būstas“ 2019 m. veiklos ataskaita

UAB „Visagino būstas“ 2018 m. veiklos ataskaita

 

AB „Visagino mechanizacija
Įmonės kodas 155514735 

L. e. direktoriaus pareigas – Teresa Jegelienė
El. p. vmbuh@gmail.com  
www.visaginomechanizacija.lt 

Visagino savivaldybės akcijos proc. – 100 proc.

TEISINĖ INFORMACIJA

Visagino savivaldybės administracijos lūkesčių raštas dėl AB „Visagino mechanizacija“ veiklos krypčių, bendrovei keliamų tikslų ir veiklos principų

AB „Visagino mechanizacija“ 2020 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimas ir pelno (nuostolių) paskirstymas

Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. balandžio 24 d. įsakymu Nr. ĮV-E-361 „Dėl AB „Visagino mechanizacija“ valdybos narių išrinkimo“ išrinko AB „Visagino mechanizacija“ valdybos narius

Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. liepos 7 d. įsakymu Nr. ĮV-E-367 „Dėl AB „Visagino mechanizacija“ valdybos narių atšaukimo“

AB „Visagino mechanizacija“ 2019 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimas ir pelno (nuostolių) paskirstymas

AB „Visagino mechanizacija“ 2017 m. finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimas ir pelno (nuostolių) paskirstymas

AB „Visagino mechanizacija“ 2018 m. finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pelno (nuostolių) paskirstymo projektas

VEIKLOS ATASKAITOS

AB „Visagino mechanizacija“ 2020 m. veiklos ataskaita

 AB „Visagino mechanizacija“ 2019 m. veiklos ataskaita

AB „Visagino mechanizacija“ 2018 m. veiklos ataskaita

UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras
Įmonės kodas 300083879 

Direktorius – Ramūnas Juodėnas
El. p. info@uratc.lt

www.uratc.lt
 

Visagino savivaldybės akcijos proc. – 15,892 proc.

TEISINĖ INFORMACIJA

Raštas dėl savivaldybių lūkesčių, susijusių su UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“

UAB „Utenos regiono atiekų tvarkymo centro“ įstatai

UAB „Utenos regiono atiekų tvarkymo centro“ Visuotinio susirinkimo protokolas 2021-04-28 Nr.29

UAB „Utenos regiono atiekų tvarkymo centro“ 2020 m. metinis pranešimas

UAB „Utenos regiono atiekų tvarkymo centro“ 2020 m.  ataskaita

 

VISAGINO SAVIVALDYBĖS VALDOMŲ SAVIVALDYBĖS ĮMONIŲ SĄRAŠAS

UAB „Visagino energija

Direktorius – Zigmas Jurgutavičius

Taikos pr. 26A, a.d. Nr.3,  31002 Visaginas
Įstaigos kodas 110087517
Tel. (8 386) 25 901, faks. (8 386) 60 840
El. p. visagino_energija@visaginoenergija.lt
http://www.visaginoenergija.lt/ 

valdybos nariai:

VitaIijus Lavruvjanecas – UAB „Visagino energija“ Šiluminės katilinės viršininkas;

► Rokas Baliukovas – Vilniaus universiteto Turto valdymo ir paslaugų centro direktorius (nepriklausomas valdybos narys);

► Valentina Raubiškienė – Visagino savivaldybės Vietinio ūkio valdymo ir statybos skyriaus vedėja (valstybės tarnautoja);

► Gintaras Makšimas – UAB „Vilniaus vandenys" Teisės skyriaus vadovas (nepriklausomas valdybos narys);

► Andrius Urbonas – UAB „Traidenis" generalinis direktorius (nepriklausomas valdybos narys).

TEISINĖ INFORMACIJA

UAB „Visagino energija"  2021-2025 m. veiklos strategija

UAB „Visagino energija“ 2020 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimas ir pelno (nuostolių) paskirstymas

UAB „Visagino energija“ 2019 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimas ir pelno (nuostolių) paskirstymas

SĮ „Visagino energija“ 2018 m. finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimas ir pelno (nuostolių) paskirstymas

Visagino savivaldybės administracijos lūkesčių raštas dėl SĮ „Visagino energija“ veiklos krypčių, įmonei keliamų tikslų ir veiklos principų

UAB „Visagino energija“ įstatai

VEIKLOS ATASKAITOS

UAB „Visagino energija“ 2020 m. veiklos ataskaita

UAB „Visagino energija“ 2019 m. veiklos ataskaita

SĮ „Visagino energija“ 2018 m. veiklos ataskaita

VISAGINO SAVIVALDYBĖS VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ, KURIŲ SAVIVALDYBĖ YRA DALININKĖ, SĄRAŠAS

Visagino ekonomikos plėtros agentūra

Direktorė Laura Mažintė
Taikos pr. 7, 31107 Visaginas

VšĮ Visagino turizmo plėtros centras

L. e. direktoriaus pareigas Anastasija Jevtiuchova
Taikos pr. 7, 31107 Visaginas
Tel. 8 696 23 096, 8 651 22 004
El. p. turizmas@inkubatorius.lt
Facebook paskyra https://www.facebook.com/Visaginoturizmas

VšĮ „Euroregiono ežerų kraštas direktorato biuras“

Įstaigos kodas 300010823
Tel./faks. (8 386) 52 138
El. p. ezeru.krastas@ignalina.lt 

Visagino bendruomenės fondas

Direktorė – Eleonora Ogijenko 

Parko g. 14, 31140 Visaginas
Įstaigos kodas 155985153
Tel. 8 682 65 423 

VISAGINO SAVIVALDYBĖS SVEIKATOS ĮSTAIGŲ, KURIŲ SAVIVALDYBĖ YRA STEIGĖJA, SĄRAŠAS

VšĮ Visagino ligoninė

Direktorius – Kastytis Matulevičius

Taikos pr. 15A, 31107 Visaginas
Įstaigos kodas 191342858
Tel. (8 386) 75 289
El. p. vivl@sugardas.lt 
http://www.visaginoligonine.lt/ 

VšĮ Visagino pirminės sveikatos priežiūros centras 

Direktorė – Violeta Dilienė 

Taikos pr. 15, 31107 Visaginas 
Įstaigos kodas 155936576
Tel. (8 386) 70 010, 71 283
El. p. vispol@dkd.lt 
http://www.visaginopspc.lt   

VISAGINO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO, NEFORMALIOJO UGDYMO IR KULTŪROS ĮSTAIGOS

KITOS BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS

Įstaigos pavadinimas  KONTAKTAI
Visagino rekreacijos paslaugų centras  Direktoriaus pavaduotoja bendriesiems reikalams, l. e. direktoriaus funkcijas – Anžela Lugovaja

Vilties g. 5A, 31118 Visaginas
Įstaigos kodas 191747963
Tel. (8 386) 60 213 
El. p. vrpc@sugardas.lt
http://vrpc.lt/  
Visagino socialinių paslaugų centras  Direktorė – Stanislava Ostrouch

Taikos pr. 13, 31110 Visaginas
Įstaigos kodas 300079075
Tel./faks. (8 386) 70 053
El. p. vspc@vspc.lt
http://www.vspc.lt/ 
Visagino šeimos ir vaiko gerovės centras  Direktorė – Irina Ziuziova

Statybininkų g. 7, 31137 Visaginas
Įstaigos kodas 190230824
Tel./faks. (8 386) 75 280, (8 386) 72 133
El. p. vsvgc@vsvgc.lt
http://vpvc.sugardas.lt/ 

 

Aktualios rubrikos

Visagino savivaldybė. Visos teisės saugomos © 2018 Sprendimas: UAB "Fresh Media"