Svetainės struktūra Versija neįgaliems
lt
en ru

Socialinės paslaugos

Kas yra socialinės paslaugos?

Socialinės paslaugos – tai paslaugos, kuriomis suteikiama pagalba asmeniui (šeimai) dėl amžiaus, neįgalumo, socialinių problemų iš dalies ar visiškai neturinčiam, neįgijusiam arba praradusiam gebėjimus ar galimybes savarankiškai rūpintis asmeniniu (šeimos) gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime.

Socialinių paslaugų tikslas – sudaryti sąlygas asmeniui (šeimai) ugdyti ar stiprinti gebėjimus ir galimybes spręsti savo socialines problemas, palaikyti socialinius ryšius su visuomene, taip pat padėti įveikti socialinę atskirtį. Socialinės paslaugos teikiamos siekiant užkirsti kelią asmens, šeimos, bendruomenės socialinėms problemoms kilti, taip pat visuomenės saugumui užtikrinti.

Socialines paslaugas gali gauti įvairios žmonių grupės: senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos, asmenys su negalia ir jų šeimos, likę be tėvų globos vaikai, socialinę riziką patiriantys vaikai ir jų šeimos, socialinę riziką patiriančios šeimos, vaikus globojančios ir (ar) prižiūrinčios šeimos, kiti asmenys ir šeimos.

Socialinės paslaugos gali būti teikiamos tiek socialinių paslaugų įstaigose (socialinės globos namuose, šeimynose, laikino gyvenimo namuose, dienos socialinės globos centruose, savarankiško gyvenimo namuose, socialinės priežiūros centruose, bendruomeninėse įstaigose ir kt.), tiek asmens namuose.

Visagino savivaldybėje teikiamos socialinės paslaugos

Prevencinės socialinės paslaugos BENDROSIOS SOCIALINĖS  SOCIALINĖS PRIEŽIŪROS  SOCIALINĖS GLOBOS
Potencialių socialinių paslaugų gavėjų paieška Informavimas Pagalba į namus Dienos socialinė globa
Kompleksinės paslaugos šeimai Konsultavimas Socialinių įgūdžių ugdymas, palaikymas ir (ar) atkūrimas Trumpalaikė socialinė globa
  Tarpininkavimas ir atstovavimas Apgyvendinimas savarankiško gyvenimo namuose Ilgalaikė socialinė globa
  Transporto organizavimas Laikinas apnakvindinimas Laikinas atokvėpis
    Intensyvi krizių įveikimo pagalba  
    Psichosocialinė pagalba  
    Apgyvendinimas nakvynės namuose  
    Laikinas atokvėpis  
    Pagalba globėjams (rūpintojams), budintiems globotojams, įtėviams ir šeimynų dalyviams ar besirengiantiems jais tapti  
    Vaikų dienos socialinė priežiūra  
    Palydėjimo paslauga jaunuoliams  

Bendruomeninių šeimos namų veiklos kokybės priežiūros ir kompleksinių paslaugų šeimai atitikties gyventojų poreikiams vertinimo organizavimo Visagino savivaldybėje tvarkos aprašas

Prevencinių socialinių paslaugų planavimo, organizavimo ir teikimo Visagino savivaldybėje tvarkos aprašas

Informacija apie laisvas vietas socialinių paslaugų įstaigose

Prašymų formos socialinėms paslaugoms gauti

Kiti reikalingi dokumentai

Visagino savivaldybė. Visos teisės saugomos © 2018 Sprendimas: UAB "Fresh Media"