Svetainės struktūra Versija neįgaliems
lt
en ru

Socialinių paslaugų įstaigos

Visagino šeimos ir vaiko gerovės centras

Statybininkų g. 7, 31137 Visaginas
Tel./faks. (8 386) 75 280
El. p. vsvgc@vsvgc.lt 
Svetainė http://vpvc.sugardas.lt/ 
Direktorė Irina Ziuziova

Visagino šeimos ir vaiko gerovės centro veiklos tikslas – kokybiškas socialinių paslaugų teikimas ugdant ar kompensuojant asmens (šeimos) gebėjimus savarankiškai rūpintis asmeniniu (šeimos) gyvenimu bei dalyvaujant visuomenės gyvenime; grąžinant asmens (šeimos) gebėjimus pasirūpinti savimi ir integruojantis į visuomenę ar tenkinti asmens gyvybinius poreikius teikiant kompleksinę pagalbą; užtikrinant globojamam (rūpinamam) ir laikinai apgyvendinamam vaikui globos (rūpybos), ugdymo, socialines paslaugas, sudarant kitas jam tinkamas sąlygas ir palaikant aplinką, kurioje jis galėtų saugiai augti, vystytis, tobulėti ir pasiruošti savarankiškam gyvenimui visuomenėje. 

Visagino šeimos ir vaiko gerovės centras teikia šias paslaugas:

Bendrąsias socialines paslaugas:

 • Informavimas
 • Konsultavimas
 • Tarpininkavimas ir atstovavimas
 • Sociokultūrinės paslaugos

Socialines priežiūros paslaugos:

 • Socialinių įgūdžių ugdymas, palaikymas ir (ar) atkūrimas
 • Laikinas apnakvindinimas
 • Intensyvi krizių įveikimo pagalba
 • Psichosocialinė pagalba
 • Pagalba globėjams (rūpintojams), budintiems globotojams, įtėviams ir šeimynų dalyviams ar besirengiantiems jais tapti
 • Akredituota vaikų dienos socialinė priežiūra

Socialines globos paslaugos:

 • Dienos socialinė globa
 • Trumpalaikė socialinė globa
 • Ilgalaikė socialinė globa

Visagino socialinių paslaugų centras

Taikos pr. 13, LT-31110 Visaginas
Tel./faks. (8 386) 70 053
El. p. vspc@vspc.lt  
Svetainė http://www.vspc.lt/ 
Direktorė Stanislava Ostrouch

Visagino socialinių paslaugų centro tikslas – teikti socialines paslaugas Visagino savivaldybės gyventojams dėl amžiaus, neįgalumo, socialinių problemų iš dalies ar visiškai neturintiems, neįgijusiems ar praradusiems gebėjimus ar galimybes savarankiškai rūpintis asmeniniu (šeimos) gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime, sudaryti sąlygas asmeniui (šeimai) ugdyti ar stiprinti gebėjimus ir galimybes savarankiškai spręsti savo socialines problemas, palaikyti ryšius su visuomene, padėti įveikti socialinę atskirtį ir integruotis į visuomenę.

Visagino socialinių paslaugų centras teikia šias paslaugas:

Bendrąsias socialines paslaugas:

 • Informavimas
 • Konsultavimas
 • Tarpininkavimas ir atstovavimas
 • Aprūpinimas būtinaisiais drabužiais ir avalynė
 • Maitinimo organizavimas
 • Transporto organizavimas
 • Sociokultūrinės paslaugos

Socialines priežiūros paslaugos:

 • Pagalba į namus
 • Socialinių įgūdžių ugdymas, palaikymas ir (ar) atkūrimas
 • Apgyvendinimas nakvynės namuose
 • Apgyvendinimas savarankiško gyvenimo namuose
 • Laikinas apnakvindinimas
 • Akredituota vaikų dienos socialinė priežiūra

Socialines globos paslaugos:

 • Dienos socialinė globa
 • Integrali pagalba (dienos socialinė globa ir slauga)
 • Trumpalaikė socialinė globa
 • Ilgalaikė socialinė globa

Aktualios rubrikos

Visagino savivaldybė. Visos teisės saugomos © 2018 Sprendimas: UAB "Fresh Media"