Svetainės struktūra Versija neįgaliems
lt
en ru

Vaikų dienos poilsis

Vaikų dienos poilsio organizavimą ikimokyklinio ugdymo įstaigose reglamentuoja Lietuvos higienos normos HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-313 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 75:2016 „Dėl Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“, 8 punktas „Jei įstaigoje vaikų ugdymas vykdomas ilgiau nei 4 val., turi būti organizuojamas vaikų maitinimas ir poilsis tam skirtose patalpose ir (ar)pritaikytose erdvėse“ ir 83 punktas „Vaiko dienos režimas turi atitikti vaiko fiziologinius poreikius, jo amžiaus ypatumus, sveikatos būklę.“

„Kada vaikui jau nebereikia dienos miego?“

„Kaip vaikai ilsisi darželyje?“

Esant poreikiui dėl poilsio ikimokyklinio ugdymo įstaigoje organizavimo kreiptis į ikimokyklinio ugdymo įstaigų vadovus arba Visagino savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros, sporto ir valstybinės kalbos kontrolės skyriaus vyriausiąją specialistę Moniką Gutę, tel. (8 386) 36 016, mob. tel. +370 672 32774, el. paštu monika.gute@visaginas.lt.

Visagino savivaldybė. Visos teisės saugomos © 2018 Sprendimas: UAB "Fresh Media"