Svetainės struktūra Versija neįgaliems
lt
en ru

Vaikų ugdymas (ugdymasis) šeimoje

INFORMACIJA TĖVAMS (GLOBĖJAMS, RŪPINTOJAMS)


Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. gegužės 20 d. nutarimu Nr. 504 „Dėl Ugdymosi šeimoje įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas) vaikas jo paties ir jo tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimu gali pagal priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrąsias programas būti ugdomas (ugdytis) šeimoje. Ugdantis šeimoje įgytas išsilavinimas prilyginamas mokykloje įgytam išsilavinimui.
Tėvai (globėjai, rūpintojai), pageidaujantys, kad vaikas pradėtų ugdytis (būtų ugdomas) šeimoje, kviečiami teikti mokyklos (pagal atitinkamą ugdymo programą), patvirtintos Visagino savivaldybės mero 2023 m. rugsėjo 6 d. potvarkiu Nr. PV-244 „Dėl Visagino savivaldybės mokyklų, padedančių tėvams (globėjams, rūpintojams) organizuoti vaikų ugdymą (ugdymąsi) šeimoje sąrašo patvirtinimo“, direktoriui prašymus ir Aprašo 10 punkte nurodytus dokumentus nuo balandžio 15 d. iki birželio 1 d.
Pasirinkus ugdymąsi šeimoje, vaiko iki 14 metų tėvai (globėjai, rūpintojai) arba vaikas nuo 14 iki 18 metų, turėdamas tėvų (globėjų, rūpintojų) rašytinį sutikimą, ir pasirinkta mokykla sudarys mokymo sutartį. Mokymo sutartis sudaroma iki pirmos mokslo metų dienos.
Vaikus, besiugdančius šeimose, konsultuos, mokomąja medžiaga aprūpins, mokymosi pažangą ir pasiekimus, socializacijos poreikio užtikrinimą periodiškai vertins mokykla, su kuria bus sudaryta mokymo sutartis.

 Visagino savivaldybės mokyklų, padedančių tėvams (globėjams, rūpintojams) organizuoti vaikų ugdymą (ugdymąsi) šeimoje pagal priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo bendrąsias programas, sąrašas (2023-09-06)

Ugdymosi šeimoje įgyvendinimo tvarkos aprašas

 

Visagino savivaldybė. Visos teisės saugomos © 2018 Sprendimas: UAB "Fresh Media"