Svetainės struktūra Versija neįgaliems
lt
en ru

Teisinė informacija

Konvencijos

Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencija

ES teisės aktai

2003 m. lapkričio 27 d. Tarybos Reglamentas (EB) Nr. 2201/2003 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų, susijusių su santuoka ir tėvų pareigomis, pripažinimo bei vykdymo, panaikinančio reglamentą (EB) Nr. 1347/2000 

2007 m. lapkričio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1393/2007 dėl teisminių ir neteisminių dokumentų civilinėse arba komercinėse bylose įteikimo valstybėse narėse (dokumentų įteikimas) ir panaikinantis Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1348/2000

Kodeksai

Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas

Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksas

Įstatymai

Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas

Lietuvos Respublikos apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymas

Lietuvos Respublikos įstatymas dėl Europos konvencijos dėl sprendimų, susijusių su vaikų globa, pripažinimo ir vykdymo bei vaikų globos atnaujinimo ratifikavimo

Lietuvos Respublikos Vaikų išlaikymo išmokų įstatymas

Nutarimai

Dėl vaiko laikinosios priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo

Dėl Vaiko laikinosios globos (rūpybos) nuostatų patvirtinimo

Dėl Globos centro veiklos ir vaiko budinčio globotojo vykdomos priežiūros organizavimo ir kokybės priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo

Dėl vaiko laikino išvykimo į užsienio valstybes, nepriklausančias Šengeno erdvei, tvarkos aprašo patvirtinimo

Įsakymai

Dėl Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. ĮV-E-239 „Dėl Socialinių paslaugų įstaigų, kurioms suteikti įgaliojimai vykdyti atvejo vadybos funkcijas ir koordinuoti atvejo vadybos procesus Visagino savivaldybėje, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. sausio 19 d. įsakymas Nr. A1-28 „Dėl Globos centro veiklos ir vaiko budinčio globotojo vykdomos priežiūros organizavimo ir kokybės priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“

Socialinės globos įstaigoje ar šeimynoje globojamo (rūpinamo) vaiko išleidimo laikinai svečiuotis tvarkos aprašas, patvirtintas Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 11 d. įsakymu Nr. BV-148

 
 
Visagino savivaldybė. Visos teisės saugomos © 2018 Sprendimas: UAB "Fresh Media"