Svetainės struktūra Versija neįgaliems
lt
en ru

Visagino miesto darnaus judumo planas

Visagino miesto darnaus judumo planas 

Visagino savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 28 d. sprendimas Nr. TS-192 „Dėl Visagino miesto darnaus judumo plano patvirtinimo"

Visagino miesto darnaus judumo planо parengimas finansuojamas iš Europos Sąjungos regioninės plėtros fondo pagal projektą Nr. 04.5.1-TID-V-513-01-0007 „Visagino darnaus judumo plano parengimas“ ir Visagino savivaldybės biudžeto. Skirtos paramos dydis sudaro 17 000,00 eurų, savivaldybės įnašas – 3 000,00 eurų.

Visaginas, būdamas pakankamai naujos statybos miestas, kurio teritorija yra kompaktiška ir miestas yra labai didelio tankumo, pramoninis potencialas yra už miesto teritorijos ribų, o miesto infrastruktūra pritaikyta paslaugų sektoriui, siekia išnagrinėti pagrindinius visų Visagino susisiekimo sistemos naudotojų judumo poreikius ir surinkti siūlymus, kaip subalansuotai išnaudoti miesto erdvę, esamą infrastruktūrą pritaikant viešajam keleiviniam transportui, pėstiesiems ir dviratininkams.
Projekto tikslas - Parengti Visagino darnaus judumo planą, kurį įgyvendinus Visagino mieste bus sukurta subalansuota, efektyvių išteklių ir šiuolaikinių technologijų naudojimu grindžiama darnaus judumo sistema.
Parengus Visagino miesto darnaus judumo planą ir jį patvirtinus Visagino savivaldybės taryboje, artimiausiu laikotarpiu bus įgyvendinamos priemonės, numatytos plane, rengiant projektus iš įvairių finansavimo šaltinių (nacionalinių programų, savivaldybės biudžeto lėšų, tarptautinio bendradarbiavimo programų, privačių lėšų ir pan.).
Visagino darnaus judumo plano rengimas paskatins savivaldybės teritorijoje užtikrinti patogų ir aplinkai draugišką susisiekimą, gerinti eismo saugą bei didinti savivaldybės aplinkos patrauklumą. 
Bus vertinti pagrindiniai visų Visagino savivaldybės susisiekimo sistemos naudotojų judumo poreikiai ir pateikti pasiūlymai, kaip subalansuotai išnaudoti Visagino miesto ir savivaldybės erdvę, esamą susisiekimo komunikacijų infrastruktūrą pritaikant keleiviniam transportui, pėstiesiems ir dviratininkams. Pateikti sprendiniai, kaip didinti Visagino miesto aplinkos patrauklumą, gerinti gyvenimo kokybę ir visuomenės sveikatą, didinti eismo saugą ir užtikrinti saugumą bei mažinti oro užterštumą, triukšmą, šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą ir energijos vartojimą (įskaitant darnaus judumo variantus iki 2030 m. ir veiksmų planą iki 2020 m., plano temines dalis – viešojo transporto skatinimas, be variklio transporto integracija, modalinis kelionių pasiskirstymas, eismo organizavimo tobulinimas ir judumo valdymas, miesto logistika, transporto sistemos visuotinimas ir specialiųjų poreikių turinčių žmonių įtrauktis, alternatyvių degalų ir aplinką mažiau teršiančio transporto skatinimas, ITS diegimo mieste poreikio vertinimas).

Visagino savivaldybė. Visos teisės saugomos © 2018 Sprendimas: UAB "Fresh Media"