Svetainės struktūra Versija neįgaliems
lt
en ru

Turtas

Nekilnojamojo turto sąrašas (atnaujinta 2024-01-18)

Nekilnojamojo turto mokesčio tarifai

Savivaldybės nekilnojamojo turto pirkimo pardavimo sutartys

Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-06-22 įsakymas Nr. ĮTV-E-204 „Dėl Visagino savivaldybėje esančių patalpų ir statinių, kurie yra apleisti ir neprižiūrimi  ir kuriems taikomas maksimalus nekilnojamojo turto mokesčio tarifas, sąrašo patvirtinimo“

Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-07-05 įsakymas Nr. ĮTV-E-159 „Dėl Visagino savivaldybėje esančių patalpų ir statinių, kurie yra apleisti ir neprižiūrimi  ir kuriems taikomas maksimalus nekilnojamojo turto mokesčio tarifas, sąrašo patvirtinimo“

Dėl Visagino savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 25 d. sprendimo Nr. TS-148 „Dėl visagino savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

Numatomi planiniai patikrinimai 2024 metams

Turto panauda

Visagino savivaldybės turto pripažinto nereikalingu arba netinkamu naudoti (negalimu) naudoti Visagino savivaldybės turto nurašymo, išardymo ir likvidavimo tvarkos aprašas

Visagino savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašas

Nekilnojamojo turto nuoma

Visagino savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ilgalaikio materialiojo turto nuomos tvarkos aprašas

Privatizuojami objektai

Visagino savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimas Nr. TS-13 „Dėl viešame aukcione parduodamo Visagino savivaldybės nekilnojamojo turto sąrašo patvirtinimo“

Visagino savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 1 d. sprendimas Nr. TS-213 „Dėl Visagino savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. TS-13 „Dėl viešame aukcione parduodamo Visagino savivaldybės nekilnojamojo turto sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“

Visagino savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 29 d. sprendimas Nr. TS-88 „Dėl Visagino savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. TS-13 „Dėl viešame aukcione parduodamo Visagino savivaldybės nekilnojamojo turto sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“

Savivaldybės objektai investuotojams

Visagino savivaldybės objektai invenstuotojams

Visagino savivaldybė. Visos teisės saugomos © 2018 Sprendimas: UAB "Fresh Media"