Svetainės struktūra Versija neįgaliems
lt
en ru

Korupcijos prevencija

Korupcijos prevencija – sisteminga veikla, kuria siekiama didinti viešojo ir privataus sektorių subjektų atsparumą korupcijai ir kuri apima korupcijos rizikos veiksnių nustatymą, įvertinimą, šalinimą ir (ar) mažinimą, sudarant bei įgyvendinant korupcijai atsparios aplinkos kūrimo priemonių sistemą.

Nulinės tolerancijos korupcijai politika – pagrindinių korupcijos prevencijos principų ir reikalavimų bei jų laikymosi užtikrinimo gairių rinkinys. Ši politika skirta ugdyti darbuotojų atsakomybę, apsaugoti juos nuo konfliktinių situacijų, netoleruotino elgesio, neskaidrios veiklos ir korupcijos apraiškų. Visagino savivaldybės institucijų, įmonių, įstaigų darbuotojai vadovaujasi Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-08-02 įsakymu Nr. ĮV-E-345 Dėl Visagino savivaldybės institucijų, įmonių ir įstaigų nulinės tolerancijos korupcijai politikos gairių patvirtinimo, patvirtintomis Nulinės tolerancijos korupcijai politikos gairių nuostatomis.

2022-12-09 Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr.ĮV-E-474 patvirtinta „Smurto ir priekabiavimo prevencijos politika Visagino savivaldybės administracijoje".

Smurto ir priekabiavimo politikos tikslas – numatyti ir įgyvendinti efektyvias ir veiksmingas prevencijos priemones, siekiant apsaugoti darbuotojus nuo smurto ir priekabiavimo, bei padėti darbuotojams aiškiai ir tiksliai suprasti galimas smurto ir priekabiavimo darbe apraiškas, atpažinti jų požymius bei žinoti teisinės gynybos būdus.

STT KORUPCIJA-NYKSTANTI RŪŠIS

STT KORUPCIJOS PREVENCIJA

Visagino savivaldybė. Visos teisės saugomos © 2018 Sprendimas: UAB "Fresh Media"