Svetainės struktūra Versija neįgaliems
lt
en ru

Visuomenės informavimas apie teritorijų planavimą

INFORMUOJAME, KAD PRADEDAMA RENGTI VISAGINO SAVIVALDYBĖS BENDROJO PLANO SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO STEBĖSENOS (MONITORINGO) ATASKAITA

Informuojame, kad pradedama rengti Visagino savivaldybėsbendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos (monitoringo) ataskaita su sprendinių įgyvendinimo programa (toliau – Ataskaita).

Numatomas Ataskaitos parengimo terminas – 2024-05-07 – 2024-10-07.

Ataskaitos rengimo organizatorius - Visagino savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188711925, Parko g. 14, LT-31139 Visaginas; tel. (8 386) 31.

Ataskaitos rengėjas – Kauno savivaldybės įmonė ”Kauno planas“, Kęstučio g. 66a, LT-44304 Kaunas, Tel.: +370 37 220146, rengėja - arch. Rūta Sipavičienė.

Suinteresuota visuomenė pasiūlymus dėl Visagino savivaldybės bendrojo plano sprendinių ir jų įgyvendinimo gali teikti iki 2024-07-16 Ataskaitos rengimo organizatoriui arba Ataskaitos rengėjui. Teikiant pasiūlymus prašome nurodyti vardą ir pavardę/ juridinio asmens pavadinimą, gyvenamosios vietos/buveinės adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, pasiūlymo teikimo datą, pasiūlymą pagrindžiančius motyvus. Vėliau pateikti pasiūlymai (po 2024-07-16) bus nagrinėjami kitoje Ataskaitoje.

INFORMUOJAME, KAD PRADEDAMA RENGTI VISAGINO MIESTO BENDROJO PLANO SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO STEBĖSENOS (MONITORINGO) ATASKAITA

Informuojame, kad pradedama rengti Visagino miesto bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos (monitoringo) ataskaita su sprendinių įgyvendinimo programa (toliau – Ataskaita).

Numatomas Ataskaitos parengimo terminas – 2024-05-07 – 2024-10-07.

Ataskaitos rengimo organizatorius - Visagino savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188711925, Parko g. 14, LT-31139 Visaginas; tel. (8 386) 31.

Ataskaitos rengėjas – Kauno savivaldybės įmonė Kauno planas“, Kęstučio g. 66a, LT-44304 Kaunas, Tel.: +370 37 220146, rengėja - arch. Rūta Sipavičienė.

Suinteresuota visuomenė pasiūlymus dėl Visagino miesto bendrojo plano sprendinių ir jų įgyvendinimo gali teikti iki 2024-07-16Ataskaitos rengimo organizatoriui arba Ataskaitos rengėjui. Teikiant pasiūlymus prašome nurodyti vardą ir pavardę/ juridinio asmens pavadinimą, gyvenamosios vietos/buveinės adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, pasiūlymo teikimo datą, pasiūlymą pagrindžiančius motyvus. Vėliau pateikti pasiūlymai (po 2024-07-16) bus nagrinėjami kitoje Ataskaitoje.

INFORMACIJA APIE PARENGTO TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTO VIEŠINIMĄ 2023-05-08

Informuojame, kad parengtas Visagino savivaldybės vandens tiekimo, nuotekų ir lietaus kanalizacijos tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimo planas (specialiojo teritorijų planavimo dokumentas – inžinerinės infrastruktūros vystymo planas).

Specialiojo plano keitimo pagrindas: Visagino savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 23 d. sprendimas Nr. TS-264 „Dėl Visagino savivaldybės vandens tiekimo, nuotekų ir lietaus kanalizacijos tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimo“; Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. gegužės 12 d. įsakymas Nr. ĮV-E-245 „Dėl Visagino savivaldybės vandens tiekimo, nuotekų ir lietaus kanalizacijos tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimo darbų programos patvirtinimo“.

Planavimo organizatorius: Visagino savivaldybės administracijos direktorius, Parko g. 14, 31140 Visaginas, tel. (8 386) 60246, el. paštas direktorius@visaginas.lt, puslapis internete www.visaginas.lt.

Specialiojo plano rengėjas: UAB „Daugėla“, A. Smetonos 8-2, 01115 Vilnius, tel./faks. (8 5) 273 3385, el. p. daugela@daugela.lt, interneto svetainės adresas: www.daugela.lt.

Planavimo tikslai: 1) nustatyti aglomeracijas ir viešojo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo teritorijas; 2) nustatyti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros kryptis; 3) nurodyti šios infrastruktūros plėtros įgyvendinimo etapus (eigą, eiliškumą) ir finansavimą siekiant, kad visi gyventojai gautų saugos ir kokybės reikalavimus atitinkantį geriamąjį vandenį ir nuotekų tvarkymo paslaugas arba turėtų galimybę individualiai apsirūpinti geriamuoju vandeniu ir (arba) individualiai tvarkyti nuotekas.

Planavimo uždaviniai: 1) nustatyti viešojo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo aglomeracijos teritorijos ribas; 2) numatyti geriamojo vandens ir nuotekų sistemų plėtrai reikalingas teritorijas; 3)                      numatyti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros ir jos vystymui reikalingų teritorijų apsaugos zonas; 4) numatyti (pagal poreikį) pagrįstas konkrečias vietas žemę paimti visuomenės poreikiams; 5) numatyti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūrai funkcionuoti reikalingus servitutus; 6) nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas; 7) numatyti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros statinių vietas; 8) patikslinti viešojo geriamojo vandens tiekėjo teritorijas; 9) nustatyti apsaugos zonas viešojo geriamojo vandens tiekimo naudojamoms vandenvietėms ir sanitarines apsaugos zonas nuotekų valykloms, siurblinėms ir kitiems vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įrenginiams; 10) parengti geriamojo vandens kokybės gerinimo priemonių planą (infrastruktūrą, finansavimo šaltinius, įgyvendinimo terminus ir kt.); 11) sprendimai dėl geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų teikimo būdo (geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų teikimo vamzdynais, individualių vandens gręžinių ir nuotekų valymo įrenginių įrengimo / statymo) turi būti priimami išnagrinėjus alternatyvas ir parenkamas ekonomiškai tinkamiausias (priimtiniausias) būdas. Taip pat parenkant 2 būdą turi būti įvertinama sprendimo įtaka geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų didėjimui / mažėjimui.

Planuojama teritorija: Visagino savivaldybės teritorija.

VIEŠINIMO PROCEDŪROS IR PASIŪLYMŲ TEIKIMO TVARKA

Supažindinimo tvarka: Informaciją apie parengtus Visagino savivaldybės vandens tiekimo, nuotekų ir lietaus kanalizacijos tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano sprendinius teikia Planavimo organizatorius arba Plano rengėjas.

Su sprendiniais galima susipažinti nuo 2023 m. gegužės 15 d. iki 2023 m. birželio 15 d. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) TPD Nr. S-RJ-30-22-106.

Vieša ekspozicija vyks nuo 2023 m. gegužės 25 d. iki 2023 m. birželio 15 d., adresu Parko g. 14, Visaginas – savivaldybės pastato I aukšte, skelbimų lentoje. Atsakingas asmuo: Visagino savivaldybės  Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vyriausiasis specialistas Viktoras Rancevas, el. p. viktoras.rancevas@visaginas.lt, tel. (8 386) 31 767.

Sprendinių viešas aptarimas (susirinkimas) vyks 2023 m. birželio 16 d. 15:00 val. Visagino savivaldybės posėdžių salėje (Parko g. 14, Visaginas).

Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumentų planavimo organizatoriui teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos, viešo svarstymo metu pasiūlymai teikiami ir žodžiu.

INFORMUOJAME, KAD PRADEDAMA RENGTI  VISAGINO SAVIVALDYBĖS BENDROJO PLANO SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO STEBĖSENOS (MONITORINGO) ATASKAITA

Informuojame, kad pradedama rengti Visagino savivaldybės bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos (monitoringo) ataskaita su sprendinių įgyvendinimo programa (toliau – Ataskaita).

Numatomas Ataskaitos parengimo terminas – 2024-05-07 – 2024-10-07.

Ataskaitos rengimo organizatorius - Visagino savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188711925, Parko g. 14, LT-31139 Visaginas; tel. (8 386) 31.

Ataskaitos rengėjas – Kauno savivaldybės įmonė ”Kauno planas“, Kęstučio g. 66a, LT-44304 Kaunas, Tel.: +370 37 220146, rengėja - arch. Rūta Sipavičienė.

Suinteresuota visuomenė pasiūlymus dėl Visagino savivaldybės bendrojo plano sprendinių ir jų įgyvendinimo gali teikti iki 2024-07-16 Ataskaitos rengimo organizatoriui arba Ataskaitos rengėjui. Teikiant pasiūlymus prašome nurodyti vardą ir pavardę/ juridinio asmens pavadinimą, gyvenamosios vietos/buveinės adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, pasiūlymo teikimo datą, pasiūlymą pagrindžiančius motyvus. Vėliau pateikti pasiūlymai (po 2024-07-16) bus nagrinėjami kitoje Ataskaitoje.

INFORMUOJAME, KAD PRADEDAMA RENGTI VISAGINO MIESTO BENDROJO PLANO SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO STEBĖSENOS (MONITORINGO) ATASKAITA

Informuojame, kad pradedama rengti Visagino miesto bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos (monitoringo) ataskaita su sprendinių įgyvendinimo programa (toliau – Ataskaita).

Numatomas Ataskaitos parengimo terminas – 2024-05-07 – 2024-10-07.

Ataskaitos rengimo organizatorius - Visagino savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188711925, Parko g. 14, LT-31139 Visaginas; tel. (8 386) 31.

Ataskaitos rengėjas – Kauno savivaldybės įmonė ”Kauno planas“, Kęstučio g. 66a, LT-44304 Kaunas, Tel.: +370 37 220146, rengėja - arch. Rūta Sipavičienė.

Suinteresuota visuomenė pasiūlymus dėl Visagino miesto bendrojo plano sprendinių ir jų įgyvendinimo gali teikti iki 2024-07-16 Ataskaitos rengimo organizatoriui arba Ataskaitos rengėjui. Teikiant pasiūlymus prašome nurodyti vardą ir pavardę/ juridinio asmens pavadinimą, gyvenamosios vietos/buveinės adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, pasiūlymo teikimo datą, pasiūlymą pagrindžiančius motyvus. Vėliau pateikti pasiūlymai (po 2024-07-16) bus nagrinėjami kitoje Ataskaitoje.

Visagino savivaldybė. Visos teisės saugomos © 2018 Sprendimas: UAB "Fresh Media"