Svetainės struktūra Versija neįgaliems
lt
en ru

Viešasis susirinkimas

2020-06-30  17:00 - 2020-06-30
Savivaldybės didžioji posėdžių salė, Parko g. 14

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus“ nuostatomis, informuojame, kad yra parengti „Prekybos paskirties patalpų 6-21 ir 6-27, esančių pastate (un.nr.: 3099-6000-1010), Visagine, Parko g. 7B-6, paskirties keitimo į gydymo paskirties patalpas kapitalinio remonto projektas“ projektiniai pasiūlymai.

  1. Statinių statybvietės adresas: Visaginas, Parko g. 7B-6. Žemės sklypo unikalus nr.: 4400-1039-8379.
  1. Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis, statinių tipai, statinių išdėstymo sklype su gretima urbanistine aplinka vizualizacija – Patalpų numatoma paskirtis – gydymo paskirties.
  1. Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo įgaliotas atstovas (-ai), galintis informuoti apie projektinius pasiūlymus (projektavimo įmonės pavadinimas, įgalioto asmens, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir tel. Nr.): UAB „Projektera“, Žeimių g. 11, Jonava. Kontaktinis asmuo: Nerijus Meslinas, el.p. nermes@gmail.com, tel. +370 682 38 234.
  1. Projektinius pasiūlymus parengęs statinio architektas (autorius): Projekto vadovas Aurimas Kriauza, el. paštas aurimas 570@yahoo.com.
  1. Statytojas (fizinio asmens vardas, pavardė, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas,elektroninio pašto adresas ir tel. Nr.): UAB „Diagnostikos laboratorija", Žemaičių pl. 37, LT-48178 Kaunas, tel. 8 663 60 152.
  1. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima: ČIA – projektinis pasiūlymas, vaizdinė medžiaga.
  1. Informacija iki kada ir kaip iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų: iki 2020-06-30 darbo dienomis 8:00–17:00 val. tel. 8 682 38 234; paštu adresu UAB „Projektera“, Žeimių g. 11, LT-55158, Jonava; el.paštu nermes@gmail.com bei viešojo susirinkimo metu.
  1. Kur ir kada vyks viešas susirinkimas: 2020-06-30 17:00 val. adresu Parko g. 14, Visaginas.


Aktualios rubrikos

Visagino savivaldybė. Visos teisės saugomos © 2018 Sprendimas: UAB "Fresh Media"