Svetainės struktūra Versija neįgaliems
lt
en ru

Statistika

Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriuje (Sedulinos al. 69A) Valstybės deleguotas funkcijas vykdo 2 darbuotojai. Teikiama tarnybinė pagalba ir prašoma jos viešojo administravimo subjektų. Informacija pateikiama savivaldybės interneto svetainės rubrikoje „Civilinė metrikacija", visuomenė informuojama apie skyriaus veiklą, naujienas, santuokų registracijos grafiką.
Pagrindinis veiklos tikslas – užtikrinti teisėtą ir teisingą civilinės būklės aktų įrašų sudarymą savivaldybėje.


Visagino savivaldybės administracijos Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriuje 2019–2020 m. sudaryti aktų įrašai:

2019 m. 2020 m.
gimimo – 266
mirties – 305
santuokos – 211
ištuokos – 81
papildymo, pakeitimo – 151
gimimo – 188
mirties – 286
santuokos – 110
ištuokos – 78
papildymo, pakeitimo – 111
Iš viso: 1014 Iš viso: 773

Išduoti civilinės būklės įrašą liudijantys (gimimo, mirties, santuokos, ištuokos, papildymo ar keitimo) išrašai: 2019 m. – 1222, 2020 m. – 885.

MŪSŲ ATEITIS

2019 metais sudaryta 266 gimimo akto įrašų, iš jų 136 apskaityta (t. y. mūsų piliečių vaikai gimę ne Lietuvoje). Kūdikio gimimą registravo 11 vienišų motinų, 43 kūdikiui pripažinta tėvystė. Jauniausios motinos amžius – 16 metų, vyriausios – 44, jauniausias tėvas – 17 metų, vyriausias – 53.
Populiariausi 2019 metais suteikti vaikams vardai: Mark, Artiom, Daniel, Gleb, Maksim, Martin, Timofej, Ivan, Alisa, Ieva, Polina, Nikolė, Mija, Sofija.
Buvo organizuotas iškilmingas pirmo kūdikio gimusio Visagino savivaldybėje 2019 metais sveikinimas.

2020 metais sudaryta 188 gimimo akto įraš0ai, iš jų 67 apskaityta (t.y. mūsų piliečių vaikai gimę ne Lietuvoje). Kūdikio gimimą registravo 7 vienišos motinos, 32 kūdikiams pripažinta tėvystė. Jauniausios motinos amžius – 16 metų, vyriausios – 42 metai, jauniausias tėvas – 21 metas, vyriausias – 48 metų.
Populiariausi 2020 metais suteikti vaikams vardai: Kiril, Dmitrij, Dominik, Danielius, Artiom, Amelija, Milana, Jelizaveta, Alisa, Emilija, Jekaterina, Katrina, Kira, Lėja.
Buvo organizuotas iškilmingas pirmo kūdikio gimusio Visagino savivaldybėje 2020 metais sveikinimas.

Kūdikio gimimas yra didžiulė šventė visai šeimai. Tai taip pat labai svarbu ir miestui bei visaginiečiams, todėl Visagine jau nuo 2004 metų gyvuoja labai graži ir prasminga tradicija – Visagino savivaldybės meras kiekvienų metų pradžioje iškilmingai sveikina pirmą naujagimį ir jo tėvus, įteikdamas jiems simbolinę dovaną. 
Šios gražios tradicijos šventinių akimirkų albumą „Visagino pirmieji naujagimiai" rasite čia

SANTUOKOS / IŠTUOKOS

Per 2019 metus buvo sudaryti 211 santuokos akto įrašai. Iš jų 87 santuokos – užsienio valstybėje sudarytų aktų įtraukimas į apskaitą ir 9 santuokų – bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka sudarytų santuokų įtraukimas į apskaitą. Jauniausia moteris 17 metų amžiaus, vyriausia – 65, jauniausias vyras – 17 metų, vyriausias – 70 metų. Registruojant santuoką dažniausia keičia pavardę moterys: 3 pasirinko dvigubą pavardę, 141 – rinkosi vyro pavardę, 65 – pavardės nekeitė. Du nepilnamečiai įtregistravo santuoką.
2019 m. buvo sudaryti 81 santuokos nutraukimo akto įrašai. Vyriausias išsituokęs – 72, jauniausias – 18, vyriausia išsituokusi – 69, jauniausia – 17. Ilgiausiai santuokoje išgyvenusi šeima išsiskyrė po 49 bendro gyvenimo metų, trumpiausia santuoka truko 1 metus. 43 šeimos skyrėsi turėdamos nepilnamečių vaikų.

Per 2020 metus buvo sudaryti 110 santuokos akto įrašų. Iš jų 33 santuokos – užsienio valstybėje sudarytų aktų įtraukimas į apskaitą ir 5 santuokos – bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka sudarytų santuokų įtraukimas į apskaitą. Jauniausia moteris 21 metų amžiaus, vyriausia – 81, jauniausias vyras – 21 metų, vyriausias – 83 metų. Registruojant santuoką dažniausia keičia pavardę moterys: 2 pasirinko dvigubą pavardę, 47 – rinkosi vyro pavardę, 22 – pavardės nekeitė, 1 vyras pasirinko žmonos pavardę.
2020 m. buvo sudaryti 78 santuokos nutraukimo akto įrašai, iš jų 17 užsienio valstybėse sudarytų aktų įtraukta į apskaitą. Vyriausias išsituokęs – 82, jauniausias – 25, vyriausia išsituokusi – 79, jauniausia – 21. Ilgiausiai santuokoje išgyvenusi šeima išsiskyrė po 44 bendro gyvenimo metų, trumpiausia santuoka truko 1 metus. 30 šeimų skyrėsi turėdamos nepilnamečių vaikų.

MIRTYS

Per 2019 metus buvo sudaryti 305 mirties akto įrašas, iš jų 25 mūsų gyventojai mirė užsienyje ir jų giminaičiai mirtį apskaitė Lietuvoje. Mirė 161 moterys ir 144 vyrai. Vyriausio amžiaus mirusi moteris – 100 metų, jauniausia – 38 metų. Vyriausio amžiaus miręs vyras – 92 metų, jauniausias – 25 metų. Mirė 2 ir 13 metų vaikai.

Per 2020 metus buvo sudaryti 286 mirties akto įrašai, iš jų 15 mūsų gyventojų mirė užsienyje ir jų giminaičiai mirtį apskaitė Lietuvoje. Mirė 119 moterys ir 152 vyrai. Vyriausio amžiaus mirusi moteris – 99 metų, jauniausia – 18 metų. Vyriausio amžiaus miręs vyras – 93 metų, jauniausias – 35 metų.  

Vis daugiau žmonių naudojasi informacinėmis sistemomis:

 1. Prisijungę prie metrikacijos paslaugų elektroninės sistemos, trumpiau vadinamos „Mepis“, gyventojai gali užsisakyti 19 paslaugų, kurias teikia civilinės metrikacijos įstaigos: registruoti vaiko gimimą, tėvystės pripažinimą ar asmens mirtį, pateikti prašymus įtraukti į apskaitą vaiko, gimusio užsienio valstybėje, užsienio valstybėje sudarytą ar bažnyčios nustatyta tvarka sudarytą santuoką, patikrinti duomenis, reikalingus santuokos prašymo įregistravimui, teikti prašymus pakeisti asmens vardą, pavardę,  bei užsisakyti dokumentus: civilinės būklės akto įrašo kopijas, nuorašus, išrašus, pažymas“. MEPIS suteikia galimybę gyventojams stebėti paslaugos atlikimo procesą ir apmokėti už paslaugas elektroniniu būdu. Per MEPIS sistemą 2020 metais  buvo gauta 122 įvairūs paklausimai, tuo tarpu  2019 m. – 58.
 1. Per Valstybės įmonės registrų centrą informacinių technologijų pagalba fiziniai asmenys (dažniausiai esantys užsienio šalyse) sudarė įgaliojimus ir įgaliotas asmuo  kreipėsi dėl paslaugų. 
  2020 m. priimta:
  1241 prašymas išduoti pažymas apie deklaruotą gyvenamąją vietą,
  113 prašymų, dėl deklaravimo duomenų taisymo, keitimo ar naikinimo,
  11 prašymų išduoti pažymas apie mirusių asmenų deklaruotos gyvenamosios vietos laikotarpį,
  128 prašymas išduoti pažymas gyvenamosios patalpos savininkams.
  Registruota:
  1249 atvykimo deklaracijos,
  282 išvykimo deklaracijos.
  Priimta 166 prašymų įtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą.

Visagino savivaldybės administracijos Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriuje 1995–2018 m. sudaryti aktų įrašai:

2015–2018 m. išduoti civilinės būklės įrašą liudijantys išrašai (gimimo, mirties, santuokos, ištuokos, papildymo ar keitimo):

2018 metais sudaryta 248 (2017 m. – 290, 2016 m. – 308) gimimo akto įrašų, iš jų 120 (2017 m. – 120, 2016 m. – 117) apskaityta (t. y. mūsų piliečių vaikai gimę ne Lietuvoje). Kūdikio gimimą registravo 12 (2017 m. – 11, 2016 m. – 13) vienišų motinų, 30 (2017 m. – 51, 2016 m. – 38) kūdikiui pripažinta tėvystė.

Kūdikio gimimas yra didžiulė šventė visai šeimai. Tai taip pat labai svarbu ir miestui bei visaginiečiams, todėl Visagine jau nuo 2004 metų gyvuoja labai graži ir prasminga tradicija – Visagino savivaldybės meras kiekvienų metų pradžioje iškilmingai sveikina pirmą naujagimį ir jo tėvus, įteikdamas jiems simbolinę dovaną. 
Šios gražios tradicijos šventinių akimirkų albumą „Visagino pirmieji naujagimiai" rasite čia

Per 2018 metus buvo sudaryti 180 santuokos akto įrašų (2017 m. – 198, 2016 m. – 210). Iš jų 43 santuokos (2017 m. – 61, 2016 m. – 72) – užsienio valstybėje sudarytų aktų įtraukimas į apskaitą ir 11 santuokų (2017 m. – 10, 2016 m. – 21)  – bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka sudarytų santuokų įtraukimas į apskaitą. Jauniausia moteris 19 metų amžiaus (2017 m. – 20, 2016 m. – 20), vyriausia – 69 (2017 m. – 71, 2016 m. – 68), jauniausias vyras – 20 metų (2017 m. – 20, 2016 m. – 20), vyriausias – 88 metų (2017 m. – 78, 2016 m. – 75). Registruojant santuoką dažniausia keičia pavardę moterys: 2018 m.  2 moterys pasirinko dvigubą pavardę (2017 m. – 1, 2016 m. – 5), 93 (2017 m. – 91, 2016 m. – 91) – rinkosi vyro pavardę, 27 (2017 m. – 34, 2016 m. – 31)  – pavardės nekeitė, 2017 m. – 1 vyras pasirinko žmonos pavardę.

2018 m. buvo sudaryti 89 santuokos nutraukimo akto įrašai (2017 m. – 73, 2016 m. – 104). Vyriausias išsituokęs – 77 (2017 m. – 58, 2016 m. – 76), jauniausias – 22 (2017 m. – 34, 2016 m. – 23), vyriausia išsituokusi – 66 (2017 m. – 64, 2016 m. – 76), jauniausia – 23 (2017 m. – 32, 2016 m. – 22). Ilgiausiai santuokoje išgyvenusi šeima išsiskyrė po 36 (2017 m. – 21, 2016 m. – 51) bendro gyvenimo metų, trumpiausia santuoka truko 1 metus (2017 m. – 1, 2016 m. – 1). 44 šeimos (2017 m. – 35, 2016 m. – 51)  skyrėsi turėdamos nepilnamečių vaikų.

Per metus buvo sudaryti 268 mirties akto įrašai (2017 m. – 271, 2016 m. – 270), iš jų 20 mūsų gyventojai (2017 m. – 19, 2016 m. – 22) mirė užsienyje ir jų giminaičiai mirtį apskaitė Lietuvoje. Mirė 129 moterys (2017 m. – 133, 2016 m. – 133)  ir 139 vyrai (2017 m. – 119, 2016 m. – 137). Vyriausio amžiaus mirusi moteris – 1918 gimimo metų (2017 m. – 1915 m., 2016 m. – 1924 m.), jauniausia – 1986 (2017 m. – 1998 m., 2016 m. – 1989 m.). Vyriausio amžiaus miręs vyras – 1923 gimimo metų (2017 m. – 1921 m., 2016 m. – 1922 m.), jauniausias – 1992 gimimo metų (2017 m. – 1983 m., 2016 m. – 2001 m.).  

Vis daugiau žmonių naudojasi informacinėmis sistemomis:

► Prisijungę prie metrikacijos paslaugų elektroninės sistemos, trumpiau vadinamos „MEPIS“, gyventojai gali užsisakyti 19 paslaugų, kurias teikia civilinės metrikacijos įstaigos: registruoti vaiko gimimą, tėvystės pripažinimą ar asmens mirtį, pateikti prašymus įtraukti į apskaitą vaiko, gimusio užsienio valstybėje, užsienio valstybėje sudarytą ar bažnyčios nustatyta tvarka sudarytą santuoką, patikrinti duomenis, reikalingus santuokos prašymo įregistravimui, teikti prašymus pakeisti asmens vardą, pavardę, bei užsisakyti dokumentus: civilinės būklės akto įrašo kopijas, nuorašus, išrašus, pažymas“. MEPIS suteikia galimybę gyventojams stebėti paslaugos atlikimo procesą ir apmokėti už paslaugas elektroniniu būdu. Per MEPIS sistemą 2018 metais  buvo gauta 35 įvairūs paklausimai, tuo tarpu  2017 m. – 20, 2016 m. – 10;

► Per Valstybės įmonės registrų centrą informacinių technologijų pagalba fiziniai asmenys (dažniausiai esantys užsienio šalyse) sudarė įgaliojimus ir įgaliotas asmuo  kreipėsi dėl paslaugų.

Pagrindinis skyriaus tikslas suskaldytas į specifiškesnius trumpalaikius ir ilgalaikius uždavinius, suformuluotus ir įrašytus į skyriaus pusmečių ir metinius planus. Veikla vykdoma tiksliai pagal planus, užsibrėžti tikslai įgyvendinti ir rezultatai atitinkamai pasiekti. 

Visagino savivaldybė. Visos teisės saugomos © 2018 Sprendimas: UAB "Fresh Media"