Svetainės struktūra Versija neįgaliems
lt
en ru

Visagino savivaldybės administracija skelbia Visagino savivaldybės socialinių paslaugų plėtros pasitelkiant nevyriausybines organizacijas programos...

Visagino savivaldybės administracija skelbia Visagino savivaldybės socialinių paslaugų plėtros...

Finansuojama Projektų veikla:
1. pagal Socialinių paslaugų kataloge, patvirtintame Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-93 „Dėl Socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo“, apibrėžtas socialines paslaugas: transporto organizavimas, pagalba į namus (toliau – socialinės paslaugos) teikimas;
2. socialinių paslaugų prieinamumo didinimas.
Projektų tikslinės asmenų grupės:
1. suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos;
2. senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos;
3. vaikai su negalia ir jų šeimos.

Prioritetas teikiamas projektams:
1. kurie skirti neįgaliųjų, kuriems Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo nustatyta tvarka nustatytas sunkus ar vidutinis neįgalumo lygis, 0–40 procentų darbingumo lygis arba didelis ar vidutinis specialiųjų poreikių lygis, poreikiams tenkinti;
2. kurie mažina neįgaliųjų, senyvo amžiaus žmonių socialinę atskirtį ir gerina jų gyvenimo kokybę;
3. kai vykdant jų veiklas dalyvauja savanoriai.

Projektų paraiškas finansavimui gauti gali teikti nevyriausybinės organizacijos, asociacijos, labdaros ir paramos fondai, religinės bendruomenės ir bendrijos, viešosios įstaigos (išskyrus viešąsias įstaigas, kurių savininkė yra valstybė arba savivaldybė), kurių buveinė teisės aktų nustatyta tvarka Juridinių asmenų registre užregistruota ir veikla vykdoma Visagino savivaldybės teritorijoje ir socialines paslaugas numatoma teikti Visagino savivaldybės gyventojams. Paraiškos priimamos nuo 2019 m. kovo 22 d. iki 2019 m. balandžio 5 d. Projektų paraiškos registruojamos Visagino savivaldybės administracijoje, Parko g. 14, 109 kab. ir turi būti atsiųstos paštu ar įteiktos pareiškėjo ar jo įgalioto asmens atvykus tiesiogiai.
Projektų finansavimo tvarka, Projektų paraiškų pateikimo, vertinimo ir atrankos organizavimas, sutarčių sudarymo ir atsiskaitymo už panaudotas lėšas tvarka nustatyta Visagino savivaldybės socialinių paslaugų plėtros pasitelkiant nevyriausybines organizacijas programos finansavimo tvarkos apraše, patvirtintame Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. kovo 19 d. įsakymu Nr. ĮV-E-79. Projektų finansavimo tvarką, paraiškos, vertinimo ir ataskaitos formas galima rasti savivaldybės interneto svetainėje www.visaginas.lt - Socialinė parama-  Visagino savivaldybės socialinių paslaugų plėtros pasitelkiant nevyriausybines organizacijas programa.


Komentarai

Vardas
El. paštas
Komentaras
Apsaugos kodas

Ačiū, komentaras bus matomas kai administratorius jį patvirtins.

{{msg}}

{{comment.name}} {{comment.time | u2date : 'yyyy-MM-dd'}}
{{comment.comment}}

Aktualios rubrikos

Visagino savivaldybė. Visos teisės saugomos © 2018 Sprendimas: UAB "Fresh Media"