Svetainės struktūra Versija neįgaliems
lt
en ru

Visagino miesto kraštovaizdžio formavimas, ekologinės būklės gerinimas ir želdynų tvarkymas (kūrimas) gamtinio karkaso teritorijose

Visagino miesto kraštovaizdžio formavimas, ekologinės būklės gerinimas ir želdynų tvarkymas...

Apie projektą

Visagino savivaldybės administracija planuoja 2019 m. pradėti projekto „Visagino miesto kraštovaizdžio formavimo, ekologinės būklės gerinimo ir želdynų tvarkymo (kūrimo) gamtinio karkaso teritorijose“ (toliau  - projektas) pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.5.1-APVA-R-019 priemonę „Kraštovaizdžio apsauga“ įgyvendinimą. Šiuo metu projektas planavimo stadijoje.

Projekto tikslas – pagerinti Visagino miesto Visagino gatvės ir kitų želdinių kraštovaizdžio būklę, stiprinant ir palaikant kraštovaizdžio ekologinę pusiausvyrą, atkuriant pažeistas teritorijas, didinant kraštovaizdžio vizualinį estetinį potencialą.

Projekto metu planuojama veikla – Visagino miesto Visagino gatvės ir kitų želdinių teritorijos kraštovaizdžio formavimas, ekologinės būklės gerinimas ir želdynų tvarkymas bei kūrimas gamtinio karkaso teritorijoje. Visagino gatvės teritorijoje planuojami darbai: želdynų sodinimas, veisimas, šalinimas (visoje Visagino gatvės atkarpoje: t. y. nuo Parko iki Vilties, nuo Vilties iki Partizanų g., nuo Partizanų iki Taikos pr.), želdinių sanitarinės būklės gerinimas, genėjimas ir medžių gyvybingumo palaikymas (tarp jų ir siekiant išsaugoti biologinę įvairovę želdiniuose); kraštovaizdžio formavimo kirtimai; renatūralizacijos darbai: nereikalingos asfalto dangos buvusiose sporto aikštelėse demontavimas, surūdijusių atitvarų ir tvorų demontavimas, surūdijusių vaikų žaidimų aikštelių ir kitų formų demontavimas ir žalių poilsio vejų įrengimas jų vietoje; erozijos pažeistų teritorijų tvarkymo (šlaitų tvirtinimo) natūraliomis, gamtinėmis priemonėmis; laiptų (konstrukcijų) ir pėsčiųjų takų rekonstravimas juos darant siauresnius, mažųjų kraštovaizdžio architektūros statinių įsigijimas (remontas), t. y. naujų suoliukų, šiukšliadėžių, vaikų žaidimo įrenginių, informacinių rodyklių bei stendų ir t. t.
Jau parengta projekto „Visagino miesto kraštovaizdžio formavimo, ekologinės būklės gerinimo ir želdynų tvarkymo (kūrimo) gamtinio karkaso teritorijose“ visuomenės dalyvavimo kraštovaizdžio formavime programa, kuri patalpinta Visagino savivaldybės svetainėje www.visaginas.lt. Aplinkos apsaugos agentūra pritarė projektui. Šiuo metu rengiamas kraštovaizdžio tvarkymo projektas.  Paslaugos tiekėjas – UAB „Eksploit“. Iki 2019 m. sausio 30 d. turi būti pateikta paraišką projekto finansavimui gauti.

Projekto siekiamas rezultatas – Visagino savivaldybės teritorijos, kurioje įgyvendintos kraštovaizdžio formavimo priemonės, plotas ~ 20 ha. Preliminarus projekto biudžetas 470 588 eurų. Iš kurių 400 000 eurų sudaro ES struktūrinių fondų parama ir 70 588 eurų Visagino savivaldybės biudžeto lėšos. Planuojamo projekto preliminari pradžia – 2019 m. balandžio mėn.

Projekto vykdytojas: Visagino savivaldybės  administracija.

Statusas ⏳  Vykdomas

 


Aktualios rubrikos

Visagino savivaldybė. Visos teisės saugomos © 2018 Sprendimas: UAB "Fresh Media"