Svetainės struktūra Versija neįgaliems
lt
en ru

Skelbiamas projekto „Visagino bendruomeniniai šeimos namai“ partnerio teikti asmeninio asistento paslaugas asmenims su fizine ir (ar) kompleksine...

Skelbiamas projekto „Visagino bendruomeniniai šeimos namai“ partnerio teikti asmeninio asistento...

Siekdama atrinkti partnerį, kuris teiktų asmeninio asistento paslaugas asmenims su fizine ir (ar) kompleksine negalia (toliau – asmeninio asistento paslauga), Visagino savivaldybės administracija skelbia projekto „Visagino bendruomeniniai šeimos namai“ partnerio teikti asmeninio asistento paslaugas atrankos konkursą (toliau – Konkursas).
Konkurso tikslas – vadovaujantis 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ 08.4.1-ESFA-V-416 priemonės „Kompleksinės paslaugos šeimai“ projektų finansavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. A1-364 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtrauktiems didinimas ir kova su skurdu“ 08.4.1-ESFA-V-416 priemonės „Kompleksinės paslaugos šeimai“ projektų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Asmeninio asistento paslaugų organizavimo ir teikimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. lapkričio 23 d. įsakymu Nr. A1-657 „Dėl Asmeninio asistento paslaugų organizavimo ir teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir projekto „Visagino bendruomeniniai šeimos namai“ partnerio teikti asmeninio asistento paslaugas asmenims su fizine ir (ar) kompleksine negalia atrankos tvarkos aprašu, patvirtintu Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. balandžio 26 d. įsakymu Nr. ĮV-E-119 „Dėl projekto „Visagino bendruomeniniai šeimos namai“ partnerio teikti asmeninio asistento paslaugas asmenims su fizine ir (ar) kompleksine negalia atrankos komisijos sudarymo ir tvarkos aprašo patvirtinimo“, atrinkti projekto „Visagino bendruomeniniai šeimos namai“ (toliau – Projektas) partnerį teikti asmeninio asistento paslaugas, kuris užtikrintų kokybišką kompleksinių paslaugų šeimoms teikimą Projekto įgyvendinimo laikotarpiu, teikdamas asmeninio asistento paslaugas Visagino savivaldybės teritorijoje.
Asmeninio asistento paslaugos – namų ir viešojoje aplinkoje (palydint ir komunikuojant) individualiai asmeniui iki 4 valandų per parą septynias dienas per savaitę teikiama pagalba, padedanti įgalinti jo savarankiškumą ir užtikrinanti svarbiausias jo gyvybinės veiklos funkcijas (asmens higiena, mityba, judėjimas / mobilumas, socialiniai santykiai ir aplinka).
Dalyvauti Konkurse kviečiamos nevyriausybinės organizacijos, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme, viešieji ir privatieji juridiniai asmenys, fiziniai asmenys, vykdantys ūkinę komercinę veiklą.

Paraiška ir jos priedai turi būti pateikti ne vėliau kaip iki 2019 m. gegužės 10 d. 12.00 val. paštu registruotu laišku, įteikti pašto kurjerio arba pareiškėjo (ar jo įgalioto asmens) asmeniškai, užklijuotame voke su užrašu „Projekto „Visagino bendruomeniniai šeimos namai“ partnerio teikti asmeninio asistento paslaugas atrankai“, adresu: Visagino savivaldybės administracija, Parko g. 14, 109 kab., LT-31140 Visaginas.

Paraiškų teikimo klausimais informaciją teikia Visagino savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėjo pavaduotoja Irena Abaravičienė, tel. (8 386) 34 561.


Komentarai

Vardas
El. paštas
Komentaras
Apsaugos kodas

Ačiū, komentaras bus matomas kai administratorius jį patvirtins.

{{msg}}

{{comment.name}} {{comment.time | u2date : 'yyyy-MM-dd'}}
{{comment.comment}}

Aktualios rubrikos

Visagino savivaldybė. Visos teisės saugomos © 2018 Sprendimas: UAB "Fresh Media"