Svetainės struktūra Versija neįgaliems
lt
en ru

Visagino gatvių apšvietimo sistemos modernizavimas

2022 m. rugpjūčio 4 d. buvo pasirašyta sutartis dėl projekto Nr. 04.3.1-LVPA-T-116-01-0003  „Visagino gatvių apšvietimo sistemos modernizavimas“ rangos darbų.

Gatvių apšvietimas yra viena pagrindinių savivaldybių teikiamų viešųjų paslaugų. Efektyvaus gatvių apšvietimo ekonominė nauda neapsiriboja vien tik taupiu energijos išteklių naudojimu bei Visagino savivaldybės lėšų taupymu. Kokybiško ir efektyvaus gatvių apšvietimo užtikrinimas yra vienas iš prioritetinių 2016-2022 metų Visagino savivaldybės (toliau – Savivaldybė) uždavinių. Esamos elektros energijos sąnaudos gatvių apšvietimui per metus siekia apie 989 MWh (Bazinės normatyvinės pagal Aprašą 1532 MWh), o po projekto įgyvendinimo planuojama, kad jos sieks apie 347 MWh/metus. Lyginant su normatyviniu elektros energijo suvartojimu, elektros energijos sutaupymai sieks apie 77 proc. Projekto apimtyje numatoma pakeisti 2756 vnt. esamus natrio lempų šviestuvus LED šviestuvais bei 180 vnt. esamų LED šviestuvų pritaikymas projekto reikalavimams. Papildomai bus rekonstruotas gatvių apšvietimo elektros tinklas iš viso paklojant 25,49 km kabelinių linijų bei pakeičiant 614 vnt. apšvietimo atramas naujomis, modernizuojant 37 valdymo punktus ir įrengiant išmanią gatvių apšvietimo sistemos valdymo įrangą. Projektas teikia naudą nacionaliniu bei vietos savivaldos mastu. Valstybei (netiesioginė projekto nauda) – projekto įgyvendinimas prisidės: prie nacionalinių energijos efektyvumo didinimo tikslų pasiekimo; prie Nacionalinėje darnaus vystymosi strategijoje aprašytų ilgalaikių ir trumpalaikių energetikos tikslų ir jų uždavinių; prie į atmosferą išmetamo 327 tonų CO2 ekvivalento / metus sumažinimo dėl sumažinto elektros vartojimo. Visagino savivaldybės mastu projekto įgyvendinimas prisidės: prie kokybiškesnės gatvių apšvietimo paslaugos užtikrinimo; prie efektyviau vartojamų energijos išteklių; prie sutvarkyto vieno iš ūkio dalies.  

Projekto tikslas:

Tinkamas gatvių apšvietimas yra vienas iš esminių veiksnių saugumui gatvėse užtikrinti, jis leidžia sumažinti nelaimingų atsitikimų, sužeidimų bei mirčių eismo įvykiuose skaičių, prisideda prie nusikaltimų prevencijos bei bendro Savivaldybės jaukumo palaikymo tamsiuoju paros metu. Apšvietimo infrastruktūros modernizavimas leistų efektyviau naudoti elektros energiją, įrengtas apšvietimas atitiktų keliamus reikalavimus, būtų užtikrinamas saugumas tamsiu paros metu, taupomos gatvių apšvietimui išleidžiamas Savivaldybės lėšos, kurios galėtų būti efektyviau panaudojamos kitiems visuomenės viešiesiems poreikiams užtikrinti.

Projekto rezultatas:

Bus atnaujinta Visagino miesto dirbtinio apšvietimo infrastruktūrą, kuri apima: elektros energijos tiekimo tinklą, atramas su komplektuojančiais elementais, šviestuvus, valdymo punktus ir kitus elementus, būtinus tinkamam ir kokybiškam dirbtiniam apšvietimui Visagino mieste užtikrinti. Po projekto įgyvendinimo numatoma, kad miesto gatvių apšvietimas atitiks LST EN 13201 "Kelių apšvietimas" standarto sąlygas.

Projekto biudžetas ir darbų atlikimo terminas:

Sutarties vertė: 3 100 000 Eur be PVM. Darbų atlikimo terminas: 12 mėn. nuo viešojo pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos.

Projektas finansuojamas iš Europos sąjungos regioninės plėtros fondo bei Visagino savivaldybės biudžeto.

Statusas: užbaigtas 2023-09-15


Aktualios rubrikos

Visagino savivaldybė. Visos teisės saugomos © 2018 Sprendimas: UAB "Fresh Media"