Svetainės struktūra Versija neįgaliems
lt
en ru

Sedulinos alėjos atkarpos nuo Parko g. iki Visagino g. rekonstrukcija

Apie projektą

2020 m. gruodžio 15 d. buvo pasirašyta projekto „Sedulinos alėjos atkarpos nuo Parko g. iki Visagino g. rekonstrukcija“, Nr. 07.1.1-CPVA-V-906-01-0007 finansavimo ir administravimo sutartis.

Viena iš miestų darnaus vystymosi formų – atnaujintas miestas. Atnaujinimas – tai techninis ir funkcinis miesto struktūros, sistemų, pastatų ir erdvių kokybinis pertvarkymas, kuriam apibūdinti tinka konversijos, rekonstrukcijos, regeneracijos ir kt. sąvokos. Viešosios erdvės, želdynai ir žemės ūkio teritorijos yra laikomos svarbiu miesto patrauklumo elementu. Visos pastangos skiriamos vieninteliam tikslui – didinti miesto patrauklumą ir taip stabdyti išcentrinę gyventojų ir darbo vietų lokaliąją migraciją, grąžinti gyventojus į miesto centrą taip pat pritaikyti viešąsias miesto erdves patogiam susisiekimui.
Visagino gyvenamoji aplinka ir centras, dėl prastos viešosios infrastruktūros būklės (nesutvarkytos Sedulinos alėjos atkarpos nuo Parko g. iki Visagino g.) yra nepatrauklus vietos gyventojams ir svečiams. Projekto įgyvendinimu siekiama padidinti gyvenamosios vietos patrauklumą ir miesto centro pritaikymą gyventojų poreikiams. Esama aplinka bei nevystoma gyvenimo kokybė neskatina gyventojų verslumo, neprisideda prie miesto kultūrinių – bendruomeninių tradicijų vystymo, nepritraukia investicijų bei nėra patraukli atvykstantiems svečiams.

Projektu yra siekiama išspręsti problemą – kokybiškos ir saugios viešosios/bendruomeninės infrastruktūros trūkumas Visagino miesto centrinėje dalyje.

Projekto tikslas – prisidėti prie Visagino miesto vidinės plėtros ir verslo kūrimo didinimo, atnaujinant viešąją / bendruomeninę infrastruktūrą.

Projekto uždavinys – sukurti miesto gyventojams patogią ir verslo plėtrai palankią viešąją/bendruomeninę infrastruktūrą Sedulinos alėjoje.

Projekto įgyvendinimo metu bus rekonstruota Sedulinos alėjos atkarpa nuo Parko g. iki Visagino g. (390 m. ilgis), kurios metu bus atnaujinta pėsčiųjų alėjos atkarpos danga, dalinai demontuotos esamos atraminės senutės, rekonstruoti laiptai, atnaujintas esamas fontanas, įrengti geokupolai bendruomeninėms poreikiams, atnaujinta apšvietimo sistema ir kompleksiškai sutvarkyta aplinką (įrengti suoliukai, šiukšliadežės, apželdinta teritorija). Įdiegus infrastruktūrą bus garantuotas pėsčiųjų patogumas ir saugumas bei sukurta estetiška viešoji erdvė gyventojams ir miesto svečiams, užtikrintos palankesnės sąlygos vietos verslininkams.
Projektas atitinka priemonės Nr. 07.1.1-CPVA-V-906 projektų finansavimo sąlygų aprašo 9.4. veiklas - apleistos viešosios infrastruktūros ir (ar) teritorijos konversija, sukuriant ar atnaujinant infrastruktūrą, skatinančią užimtumą, sveiką gyvenseną ir (ar) vietos gyventojų bendruomeniškumą ir didinančią neformalaus švietimo, kultūros ir (ar) laisvalaikio paslaugų prieinamumą bei viešųjų erdvių modernizavimas, kuriant papildomus ar naujus miestų traukos centrus ar stiprinant esamus (9.4.1. viešųjų erdvių infrastruktūros atnaujinimas – miestų aikščių, skverų ir parkų sutvarkymas, žaliosios infrastruktūros atnaujinimas ir (ar) sukūrimas).
Projektas bus įgyvendinamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ Nr. 07.1.1-CPVA-V-906 priemonės „Kompleksinė paslaugų plėtra integruotų teritorijų vystymo programų tikslinėse teritorijose“ projektų finansavimo sąlygų aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. gruodžio 11 d. įsakymu Nr. 1V-991 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ 07.1.1-CPVA-V-906 priemonės „Kompleksinė paslaugų plėtra integruotų teritorijų vystymo programų tikslinėse teritorijose“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“. Finansavimas projektui skiriamas iš Europos regioninės plėtros fondo.

Projekto biudžetas – 2.422.169,42 Eur, ES finansavimas – 1.893.529,42 eurų, Visagino savivaldybės administracijos įnašas į projektą – 528.640,00 Eur.

Atsižvelgus į darbų specifiką, visus rekonstrukcijos darbus planuojama atlikti per 2021 m. vasaros-rudens sezoną ir galutinai užbaigti iki 2022 m. vasario mėn. Šiuo metu rengiami supaprastinti projektai: Visagino Sedulinos al.atkarpos nuo Parko g. iki Visagino g. rekonstravimo ir Inžinerinių tinklų (fontano „Saulutė“) rekonstravimo projektai.

 

Sedulinos alejos rekontravimo projektas

Statusas ⏳  Vykdomas

 


Aktualios rubrikos

Visagino savivaldybė. Visos teisės saugomos © 2018 Sprendimas: UAB "Fresh Media"