Svetainės struktūra Versija neįgaliems
lt
en ru

Projekto naujienos, aptarimai ir susitikimai

Projekto naujienos, aptarimai ir susitikimai

Projektas „Visagino miesto kraštovaizdžio formavimas, ekologinės būklės gerinimas ir želdynų tvarkymas (kūrimas) gamtinio karkaso teritorijose“

Visagino savivaldybės administracija 2019 m. gegužės 9 d. pasirašė iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 05.5.1-APVA-R-019-91-0008 „Visagino miesto kraštovaizdžio formavimo, ekologinės būklės gerinimo ir želdynų tvarkymo (kūrimo) gamtinio karkaso teritorijose“ sutartį.  Projektui įgyvendinti skiriama iki 399 150,85 Eur. Primename, kad projektas bus įgyvendinamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.5.1-APVA-R-019 priemonę „Kraštovaizdžio apsauga“ įgyvendinimą. Šiuo metu rengiamas projekto kraštovaizdžio tvarkymo projektas.
Projekto tikslas – Pagerinti Visagino miesto Visagino gatvės ir kitų želdinių kraštovaizdžio būklę, stiprinant ir palaikant kraštovaizdžio ekologinę pusiausvyrą, atkuriant pažeistas teritorijas, didinant kraštovaizdžio vizualinį estetinį potencialą.
Projekto siekiamas rezultatas – Visagino savivaldybės teritorijos, kurioje įgyvendintos kraštovaizdžio formavimo priemonės, plotas ~ 20 ha. Preliminarus projekto biudžetas 469 589,24  eurų.


Aktualios rubrikos

Visagino savivaldybė. Visos teisės saugomos © 2018 Sprendimas: UAB "Fresh Media"