Svetainės struktūra Versija neįgaliems
lt
en ru

Projektas „Pabėgėlių iš Ukrainos priėmimas ir ankstyva integracija“ Nr. HOME/2022/AMIF/AG/EMAS/TF1/LT/0013

Visagino savivaldybėje prasidėjo Projekto „Pabėgėlių iš Ukrainos priėmimas ir ankstyva integracija“ Nr. HOME/2022/AMIF/AG/EMAS/TF1/LT/0013, finansuojamo iš Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo priemonės „Pagalba ekstremaliosios situacijos atveju“ lėšų įgyvendinimas.

Projekto tikslinė grupė - trečiųjų valstybių piliečiai, kurie turi leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje; prieglobsčio prašytojai; asmenys, kurie turi teisę gauti laikinąją apsaugą Lietuvos Respublikoje.

Projekto tikslas - prisidėti prie projekto tikslinės grupės asmenų priėmimo ir ankstyvosios integracijos.

Projekto įgyvendinimą koordinuoja Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Visagino savivaldybės administracija įgyvendins suplanuotas veiklas per atrinktus Partnerius. Visą informaciją apie dalyvavimą projekte, planuojamus renginius ir pan. galima rasti Parnerių Facebook paskyruose bei gauti nurodytais kontaktiniais telefonais.

Visagino savivaldybės administracijos projekto vadovė Inga Medvedeva, tel. + 370 670 98053, inga.medevdeva@visaginas.lt

Projekto metu iki 2024 m. vasario 28 d. bus vykdomos tokios veiklos:

  1. Individualių psichologų konsultacijų teikimas.

Gauti nemokamą psichologų konsultaciją pagal išankstinę registraciją galima šiuose įstaiguose:

Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos Visagino skyrius, psichologė Natalja Kislaja , tel. +370 656 23750. 

Visagino šeimos krizių centre pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 14.00 iki 18.00 val.,  konsultacijas teiks psichologė-psichoterapeutė Laima Milovančevičė, tel. +370 686 60657.

Visagino šeimos ir vaiko gerovės centre, registruotis telefonu + 370 685 58955 (informacija bus papildyta).

  1. Teisinių konsultacijų / informacijos teikimas.

Dėl teisinės informacijos, dokumentų sutvarkymo ir kitais klausimais galima kreiptis į:

Visagino šeimos krizių centrą antradieniai, trečiadieniais, penktadieniais 14.00 - 15.00 val., konsultuos teisininkė Mėta Paulauskė, tel. + 370 652 58614.

Visagino šeimos ir vaiko gerovės centrą, registruotis telefonu + 370 685 58955 (informacija bus papildyta).

  1. Savitarpio pagalbos ir streso valdymo grupių organizavimas.

Grupiniai užsiėmimai bus organizuojami pagal išankstinę registraciją. Visais klausimais kreiptis:

Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos Visagino skyrius, tel. +370 676 82 901 Jelena Safronova arba +370 698 82 197 Jelena Malančuk. Grupiniai užsiėmimai preliminariai bus organizuojami du kartus per mėnesį. Susitikimų metu dalyviams bus teikiama pagalba susidoroti su streso veiksniais, valdyti atsaką į stresą, taikant įvairias streso mažinimo strategijas, įskaitant psichoedukaciją, miego higieną, kvėpavimo pratimus, atsipalaidavimą, pramoginę veiklą.

Visagino šeimos krizių centras, Mėta Paulauskė, tel. + 370 652 58614. Planuojama organizuoti 12 grupes po 3 val. (1 grupėje dalyvaus iki 5 asmenų). Užsiėmimai bus akcentuojami į smurto artimoje aplinkoje prevencines priemones, kultūrinius skirtumus, moters teises ir pan.

Visagino šeimos ir vaiko gerovės centras, registruotis telefonu + 370 685 58955 (informacija bus papildyta). Planuojama organizuoti dvi sesijas po 5 užsiėmimus (kiekvienas po 4 val.) 5 asmenų grupėms.

  1. Psichotropinių medžiagų vartojimo, nelegalaus darbo mažinimo, prekybos žmonėmis prevencinių priemonių organizavimas.

Už veiklos organizavimą atsakingas Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos Visagino skyrius. Bus teikiamos individualios konsultacijos ir organizuojami grupiniai užsiėmimai. Paslaugos teikiamos pagal išankstinę registraciją, grupiniai užsiėmimai preliminariai bus organizuojami du kartus per mėnesį.

Kontaktiniai asmenys:

Jelena Safronova, lel. +370 676 82 901. Grupiniai užsiėmimai apie psichotropinių medžiagų vartojimo žalą, nelegalų darbą, prekybą žmonėmis.

Jelena Malančuk, tel.  +370 698 82 197. Socialinio darbuotojo individualios konsultacijos psichotropinių medžiagų vartojimo, nelegalaus darbo, prekybos žmonėmis klausimais.

  1. Kūrybinių dirbtuvių ukrainiečiams ir vietos bendruomenės nariams organizavimas.

Veikla, skirta vietos bendruomenės narių ir užsieniečių sutelktumui ir tarpusavio pasitikėjimui stiprinti ir už jos koordinavimą atsakinga Ukrainiečių bendrija, Lilia Bachareva, + 370 629 61193.

Pirmos kūrybinės dirbtuvės bus kulinarinės ir organizuotos jau netrukus – liepos mėn. Dalyviai galės pabandyti pagaminti lietuvišką patiekalą – šaltibarščius, o taip pat pasidalinti patirtimi kaip gaminti ukrainietiškus virtinukus.

Rugsėjį planuojamų organizuoti dirbtuvių tema – vainikų pynimas.

Spalio – lapkričio mėnesiais bus organizuotos meno dirbtuvės ir jos bus skirtos ukrainietiškam šokiui.

O gruodžio mėnėsį organizuojamų dirbtuvių tema bus Kalėdos ir kalėdinių papuošimų gamyba.

  1. Edukacinių programų socio-kultūrinei ir pilietinei užsieniečių integracijai organizavimas.

Visagino viešoji biblioteka jau pradėjo savo suplanuotų renginių ir edukacinių užsiėmimų ciklą, bet kviečia prisijungti ir kitus dalyvius:

2023 m. rugsėjo 7d. edukacija „Mėgstamiausias Barboros Radvilaitės desertas“. Išvyka į UAB Romnesa (Ignalinos savivaldybė). Edukacijos metu dalyviai sužinos šakočio atsiradimo istoriją, dalyvaus gamybos procese ir paragaus mėgstamiausią kunigaikštienės Barboros Radvilaitės skanėstą.

2023 m. spalio mėn. edukacija „Lietuvos garsai“, kurios metu dalyviai bus supažindinti su lietuvių liaudies instrumentais, bus jais grojama. Taip pat bus atliekamos lietuvių liaudies dainos.

2023 m. gruodžio mėn. uždarymo renginys, kurio metu bus pristatyta paruoštą virtualį parodą apie Lietuvos ir Ukrainos žolininkų tradicijas, nacionalinius muzikos instrumentus, kulinarinį paveldą.

Registruotis į užsiėmimus galima telefonu ar el.paštu. Už veiklas atsakinga Violeta Aidukaitė, tel. +37038670739, el.paštas skaitykla@visaginobiblioteka.lt

Rudenį Visagino švietimo pagalbos tarnyba planuoja organizuoti programą „Lietuvos konstitucinės sistemos ir vertybės“, kurios tikslas – užtikrinti sėkmingą užsieniečių integraciją į visuomenę, skatinti pagarbą pagrindinėms demokratinės visuomenės ir valstybės vertybėms: žmogaus orumui, laisvei, lygybei, teisingumui ir teisėtumui, tolerancijai, solidarumui, lpjalumui demokratinei valstybei ir tautai.

Planuojamas dalyvių skaičiaus - apie 20. Jie  susipažins su LR Konstitucija, politinės ir teisinės Lietuvos sistemos ypatumais, bus skatinami bendrauti tarpusavyje ir taip aktyviau įsitraukti į miesto gyvenimą. Tai bus 48 val.paskaitų ciklas su diskusijomis.

Registruotis galima el.paštu info@vspt.lt

  1. Verslumo ugdymo ir įdarbinimo skatinimo seminarai ir individualios konsultacijos moterims ir merginoms

Visagino ekonomikos plėtros agentūra planuoja teikti tokias paslaugas:

- Individualios konsultacijos moterims ir merginoms - nuo 2023 rugpjūčio 1 d. iki spalio 30 d., registruotis galima el. paštu: visaginas@spieciai.lt arba telefonu +370 640 10524.

- Seminarų sesija apie įdarbinimo reglamentavimą, CV rengimą ir savęs pristatymą, savarankiško darbo pradžią, lyčių lygybę (3 grupės) – preliminariai planuojama organizuoti nuo 2023 liepos 15 d. iki rugsėjo 30 d., tikslios datos bus paskelbtos vėliau. Registruotis galima el. paštu: visaginas@spieciai.lt arba telefonu +370 640 10524.

- Seminarų sesijos organizavimas verslumo ugdymo, nuosavo verslo steigimo ir kt.klausimais (2 grupės) – preliminariai planuojama organizuoti nuo 2023 spalio 15 iki lapkričio 30 d., tikslios datos bus paskelbtos vėliau. Registruotis galima el. paštu: visaginas@spieciai.lt arba telefonu +37064010524.

Už projekto veiklas atsakinga Eleonora Ogijenko, tel +370 618 71781, el. paštas turtas@invisaginas.lt

  1. Sporto ir sveikatingumo užsiemimai

Informacija apie registraciją bus pateikta vėliau.

Planuojama, kad bus surinkta 6 asmenų grupė iš vyr.amžiaus ukrainiečių ir jiems bus organizuojami integruoti tęstiniai užsiėmimai Sveikatingumo gimnastikos fakulteto grupėse drauge su visaginiečiais. Taip bus vykdomas jų įtraukimas į vietos bendruomenes, užsiimančios sportu ir sveikatinimo veikla, narius, propaguojama sveika gyvensena. Užsiėmimai vyks Kosmoso g.28.


Aktualios rubrikos

Visagino savivaldybė. Visos teisės saugomos © 2018 Sprendimas: UAB "Fresh Media"