Svetainės struktūra Versija neįgaliems
lt
en ru

Darnaus judumo infrastruktūros įrengimas Visagino mieste

Darnaus judumo infrastruktūros įrengimas Visagino mieste
Apie projektą

Projektas įgyvendinamas pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos, patvirtintos Europos Komisijos 2014 m. rugsėjo 8 d. sprendimu Nr. C(2014) 6397, 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ įgyvendinimo priemonės Nr. 04.5.1-TID-R-514 „Darnaus judumo priemonių diegimas“ uždavinį – skatinti darnų judumą ir plėtoti aplinkai draugišką transportą, siekiant sumažinti anglies dioksido išmetimus. 

Projekto vieta – Visagino miestas. Projekto metu bus atliekamos veiklos, kurios bus išsidėsčiusios plačiai po Visagino miestą bei lengvai prieinamos gyventojams.

Projekto tikslas – vadovaujantis parengtu Visagino miesto darnaus judumo planu, sukurti efektyviu išteklių ir šiuolaikinių technologijų naudojimu grindžiamą darnaus judumo sistemą.

Projekto uždavinys – įgyvendinti darnaus judumo priemones (A grupės priemonė – bemotorio transporto ir pėsčiųjų judumo skatinimas, B grupės priemonė – transporto sistemos visuotinimas, C grupės priemonė – Visuomenės švietimas, E grupės priemonė – Viešojo transporto skatinimas).

Įgyvendinus projekto uždavinį, bus sukurta darnaus judumo sistema, kuri lems įtrauktį, taip pat bus skatinamas bevariklis transportas, didinama eismo sauga ir saugumas.
Šiuo projektu planuojama skatinti bemotorio transporto ir pėsčiųjų judumą, visuotinti transporto sistemą. Jeigu projektas nebūtų įgyvendintas, labiausiai dėl to nukentėtų SPTŽ ir neįgalieji. Šiuo metu jiems nėra galimybių saugiai pereiti per perėjas, naudotis miesto aikštėmis, pėsčiųjų takais. SPTŽ yra sunku integruotis į visuomenę, kadangi nėra užtikrinamas darnus jų judumas.

Bendra projekto vertė – 859 809 Eur, iš jų ES lėšos 730 838 Eur, savivaldybės biudžeto lėšos 128 971 Eur.

Statusas Planuojamas įgyvendinti 

 


Aktualios rubrikos

Visagino savivaldybė. Visos teisės saugomos © 2018 Sprendimas: UAB "Fresh Media"