Svetainės struktūra Versija neįgaliems
lt
en ru

Autobusų stoties su turizmo informacijos centru statyba Visagino savivaldybėje

Apie projektą

2020 m. gruodžio 15 d. buvo pasirašyta projekto „Autobusų stoties su turizmo informacijos centru statyba Visagino savivaldybėje“ finansavimo ir administravimo sutartis.

Visagino savivaldybėje autobusų stoties nėra, vietoje jos mieste yra dvi autobusų stotelės, kuriose atvykstantys ir išvykstantys autobusai sustoja paimti bei paleisti keleivių. Tokios sąlygos nėra tinkamos laukiant autobuso ar norint sužinoti apie reikiamą maršrutą. Šiuo metu keleivių vežimo viešuoju transportu tarpmiestiniais maršrutais organizavimo paslaugos teikimas nėra toks kokybiškas, koks galėtų būti, jeigu Visagine būtų pastatyta autobusų stotis. Taigi pagrindinė projekto problema - turimos infrastruktūros, reikalingos keleivių vežimo tarpmiestiniais maršrutais paslaugoms teikti, nepakanka tam, kad užtikrinti kokybiškų ir šiuolaikinius reikalavimus atitinkančių keleivių vežimo paslaugų teikimą/pasiūlą Visagino savivaldybės gyventojams ir svečiams. Planuojamu įgyvendinti projektu siekiama pastatyti autobusų stotį su turizmo informacijos centru ir tokiu būdu 18 250 Visagino miesto gyventojams užtikrinti galimybę naudotis infrastruktūra, reikalinga keleivių vežimo paslaugai teikti, kurios trūksta Visagino savivaldybėje.
Projekto tikslinės grupės yra dvi – Visagino savivaldybės gyventojai ir miesto svečiai (turistai). Šiuo metu Visagino mieste gyvena 18 250 asmernys, kurių poreikiai yra saugaus maršruto laukimas autobusų laukimo salėje, informacijos, susijusios su autobusų atvykimu ir išvykimu, gavimas, galimybės naudotis įvairiomis paslaugomis (bagažo saugojimo, smulkiųjų siuntų gabenimo autobusais paslaugos, keleivių maitinimo paslaugos). Miesto svečių / turistų, atvykstančių į Visaginą per metus yra 1 547, jų poreikiai yra informacijos apie lankytinas bei nakvynės vietas, autobusų maršrutus gavimas, saugaus maršruto laukimas autobusų laukimo salėje.
Autobusų stotis yra reikalinga ir naudinga tiek keleiviams, tiek keleivių vežimo paslaugas teikiantiems subjektams, nes keleiviai gali saugiai laukti, gauti informaciją, susijusią su autobusų atvykimu ir išvykimu, naudotis įvairiomis paslaugomis (valgyti, naudotis tualetu ir t.t.) bei taip išnaudoti turimą laisvą laiką. Keleivių vežimo paslaugas teikiantiems subjektams dėl galimybės tvarkingai ir patogiai paimti keleivius bei juos išleisti.

Projekto tikslas – pagerinti keleivių vežimo viešuoju transportu paslaugų teikimą Visagino savivaldybėje.

Atitinkamai projekto tikslo užtikrinimui formuluojamas uždavinys – sukurti   infrastruktūrą, reikalingą keleivių vežimo paslaugoms teikti, kurios trūksta Visagino savivaldybėje.

Projekto rezultatas – pastatyta autobusų stotis bei sutvarkyta aplink esanti teritorija.

Projektas bus įgyvendinamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ Nr. 07.1.1-CPVA-V-906 priemonės „Kompleksinė paslaugų plėtra integruotų teritorijų vystymo programų tikslinėse teritorijose“ projektų finansavimo sąlygų aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. gruodžio 11 d. įsakymu Nr. 1V-991 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ 07.1.1-CPVA-V-906 priemonės „Kompleksinė paslaugų plėtra integruotų teritorijų vystymo programų tikslinėse teritorijose“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“. Finansavimas projektui skiriamas iš Europos regioninės plėtros fondo.

Projekto biudžetas – 357.215,65 Eur, ES finansavimas – 315.588,24 Eur, Visagino savivaldybės administracijos įnašas į projektą – 41.627,41 Eur. Taip pat iš Visagino savivaldybės biudžeto bus dengiamos PVM išlaidos, nes atsižvelgus į projekto įgyvendinimo metu sukūriamo objekto specifiką, šios išlaidos yra netinkamos finansuoti ES lėšomis.

2020 m. rugpjūčio mėnesį pasirašyta paslaugų pirkimo-pardavimo sutartis dėl techninio projekto parengimo, projektavimo užduotis buvo pateikta projektavimo pradžioje. 2020-10-28 buvo suderinti ir patvirtinti priešprojektiniai sprendiniai. Techninis projektas bus parengtas per 225 kalendorines dienas (t. y. iki 2021-03-19). Planuojama, kad Statybos darbų pirkimo konkursas bus paskelbtas 2021 m. balandžio mėn., Rangos sutartis bus pasirašyta 2021 m. liepos mėn. ir darbams atlikti bus numatytas 16 mėn. terminas. Inžinerinės paslaugos bus perkamos lygiagriečiai su statybos darbais. Planuojama, kad nuo Projekto finansavimo ir administravimo sutarties su Įgyvendinančiąja institucija pasirašymo dienos projektas bus įgyvendintas per 24 mėn., t. y. nuo 2020 m. gruodžio mėn. iki 2022 m. lapkričio 30 d.

Statusas ⏳  Vykdomas

 


Aktualios rubrikos

Visagino savivaldybė. Visos teisės saugomos © 2018 Sprendimas: UAB "Fresh Media"