Svetainės struktūra Versija neįgaliems
lt
en ru

Pradėtas projekto „Bendrabučio tipo pastato, esančio Kosmoso g. 28, Visagine, patalpų pritaikymas socialinio būsto įrengimui-II etapas“ įgyvendinimas

Visagino savivaldybės administracija pradėjo projekto „Bendrabučio tipo pastato, esančio Kosmoso g. 28, Visagine, patalpų pritaikymas socialinio būsto įrengimui-II etapas“ įgyvendinimą. 2024 m. kovo 28 d. buvo pasirašyta projekto „Bendrabučio tipo pastato, esančio Kosmoso g. 28 Visagine, patalpų pritaikymas socialinio būsto įrengimui-II etapas“ Nr. 29-402-P-0001 finansavimo sutartis. 

Projektas įgyvendinamas pagal Regioninės pažangos priemonę Nr. 09-003-02-02-11 (RE) „Sumažinti pažeidžiamų visuomenės grupių gerovės teritorinius skirtumus“, kuri finansuojama 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos lėšomis ir bendrojo finansavimo iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis. Projekto bendra vertė sudaro 962 734 Eur, iš jų ES lėšos – 818 031Eur ir Visagino savivaldybės administracijos įnašas – 144 703 Eur. Projekto įgyvendinimo terminas nuo 2024-03-28 iki 2026-03-31.

Visagino savivaldybėje iš viso yra 223 socialiniai būstai, iš jų 39 skirti gausioms šeimoms ir 4 būstai pritaikyti neįgaliesiems. Siekiant išplėsti galimybes apsirūpinti būstu tikslinės grupės asmenims ir šeimoms, turintiems teisę į socialinio būsto nuomą, būtina padidinti savivaldybės socialinio būsto fondą.

Visagino savivaldybė, tęsdama anksčiau vykdyto projekto „Socialinio būsto įrengimas“, kuris buvo finansuojamas 2014–2020 m. laikotarpio priemonės 08.1.2-CPVA-R-408 lėšomis, veiklas, planuoja pertvarkyti gyvenamojo namo, esančio Kosmoso g. 28, Visagine, II fligelio (korpuso) bendrabučio tipo kambarius į 23 socialinius būstus, iš kurių 12 būstų numatoma skirti gausioms šeimoms (kurias sudaro 61 asmuo) ir 11 būstų 14 neįgalių asmenų (iš kurių dviejuose butuose gyvens po 2, nes susiję giminystės ryšiais), asmenų, sergančių lėtinių ligų sunkiomis formomis, ir šeimų, kuriose yra tokių asmenų, sąraše įrašytų asmenų (šeimų). 

Planuojamo įgyvendinti projekto tikslas – Visagino savivaldybės socialinio būsto fondo didinimas, siekiant aprūpinti būstu asmenis ir šeimas, turinčius teisę į socialinio būsto nuomą.

Projekto tikslinė grupė – gausios šeimos ir neįgalieji, kuriems reikalingas specialiai pritaikytas būstas. Šiuo metu laukiančiųjų socialinio būsto sąraše yra 12 daugiavaikių šeimų (61 asmuo) ir 14 (asmenų) neįgaliųjų, kurie atitinka Būsto pritaikymo neįgaliesiems tvarkos aprašo 3.1–3.4 papunkčiuose nurodytus reikalavimus.

Naujų arba modernizuotų socialinių būstų naudotojų skaičius per metus – 75 asmenys.

Projektas įgyvendinamas bendrabučio tipo gyvenamajame name Kosmoso g. 28 Visagine, kuris nuosavybės teise priklauso Visagino savivaldybės administracijai.

Už projekto įgyvendinimą bus atsakinga Visagino savivaldybės administracija.

Daugiau informacijos apie ES paramą galite rasti www.esinvesticijos.lt


Aktualios rubrikos

Visagino savivaldybė. Visos teisės saugomos © 2018 Sprendimas: UAB "Fresh Media"