Svetainės struktūra Versija neįgaliems
lt
en ru

Vienkartinės išmokos vaikams

Vienkartinės išmokos vaikams

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (toliau – ministerija), siekdama formuoti vienodą teisės aktų taikymo praktiką, teikia metodinį išaiškinimą dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2020 m. birželio 9 d. priimto Lietuvos Respublikos vienkartinės išmokos vaikams, skirtos COVID-19 (koronaviruso infekcijos) pandemijos padariniams mažinti, įstatymo Nr. XIII-3030 (toliau – Įstatymas) (užregistruotas Teisės aktų registre 2020-06-11, Nr. 12833) taikymo. Įstatymas galioja iki 2022 m. vasario 25 d.

Vienkartinės išmokos dydžiai

Pagal Įstatymo 2 straipsnį kiekvienam vaikui (asmeniui), kuriam pagal Išmokų vaikams įstatymo 6 straipsnio 1 dalį skiriama ir mokama universali išmoka vaikui (60 eurų), skiriama 120 eurų vienkartinė išmoka. Kiekvienam vaikui (asmeniui), kuriam pagal Išmokų vaikams įstatymo 6 straipsnio 2 dalį papildomai skiriama ir mokama išmoka vaikui (40 eurų), skiriama 80 eurų vienkartinė išmoka. Atsižvelgiant į tai, gausių (auginančių 3 ir daugiau vaikų) ir nepasiturinčių šeimų vaikai, neįgalūs vaikai, iš viso gaus 200 eurų dydžio vienkartinę išmoką.

Teisė į vienkartinę išmoką

Vadovaujantis Įstatymo 3 straipsniu, teisę į vienkartinę išmoką turi vaikai (asmenys):

- kuriems nuo 2020 m. kovo 16 d. iki 2020 m. gruodžio 31 d. buvo (yra) skirta išmoka vaikui ar

- kurie nuo 2020 m. kovo 16 d. iki 2020 m. gruodžio 31 d. turėjo (turi) teisę gauti išmoką vaikui ir ji skiriama iki 2022 m. sausio 31 d. už jiems priklausantį laikotarpį nuo 2020 m. kovo 16 d. iki 2020 m. gruodžio 31 d.

Taigi, vienkartinę išmoką turi teisę gauti ne tik esami išmokos vaikui gavėjai, bet ir tie, kuriems išmokos mokėjimas laikotarpiu nuo 2020 m. kovo 16 d. pasibaigė. Pavyzdžiui, vaikas, kuriam gegužės mėnesį sukako 18 metų ir pasibaigė išmokos vaikui mokėjimas, nes jis nebesimoko pagal bendrojo ugdymo programą, turi teisę gauti vienkartinę išmoką.
Taip pat vienkartinę išmoką turi teisę gauti vaikai (asmenys), kurie turėjo (turi) teisę gauti išmoką vaikui nuo 2020 m. kovo 16 d. iki 2020 m. gruodžio 31 d., tačiau dėl išmokos vaikui kreipiamasi Išmokų vaikams įstatymo 18 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka ir išmoka skiriama už jiems priklausantį laikotarpį nuo 2020 m. kovo 16 d. iki 2020 m. gruodžio 31 d. Pavyzdžiui, š. m. gruodžio 27 d. gimus vaikui, vienas iš tėvų 2021 m. rugsėjo mėnesį pateikia prašymą gauti išmoką vaikui. Išmoka vaikui skiriama ir mokama nuo teisės gauti išmoką atsiradimo dienos, t. y. nuo vaiko gimimo dienos – š. m. gruodžio 27 d., ir šis vaikas turi teisę gauti vienkartinę išmoką. Arba, pavyzdžiui, šeima, auginanti du vaikus, 2021 m. sausio mėnesį kreipiasi dėl papildomai skiriamos išmokos vaikui skyrimo nuo š. m. spalio mėnesio vertinant pajamas, pateikdama praėjusių 3 kalendorinių mėnesių (liepos–rugsėjo mėn.) šeimos gautų pajamų dydį patvirtinančius dokumentus. Nors šeima jau buvo gavusi 120 eurų vienkartinę išmoką kiekvienam vaikui, papildomai skyrus išmoką vaikui nuo spalio mėnesio, kiekvienam vaikui turi būti išmokėta ir 80 eurų vienkartinė išmoka.   

Vienkartinės išmokos mokėjimas

Vadovaujantis Įstatymo 4 straipsnio 1 dalimi, vaikams (asmenims), kuriems nuo 2020 m. kovo 16 d. iki 2020 m. birželio 30 d. paskirta išmoka vaikui, vienkartinė išmoka išmokama ne vėliau kaip iki 2020 m. liepos 31 d. Kadangi teisė į vienkartinę išmoką siejama su išmokos vaikui skyrimu ir mokėjimu, vienkartinė išmoka buvusiems ir esamiems išmokos vaikui gavėjams turėtų būti išmokama kartu su liepos mėnesį vykdomu išmokos vaikui mokėjimu. Siekiant išmokų gavėjams suteikti aiškesnę informaciją apie mokamas išmokas, rekomenduojame vienkartinių  išmokų mokėjimo dokumentus formuoti atskirai nuo išmokos vaikui mokėjimų, nes darant atskirus pavedimus mokėjimo paskirtyje bus galima nurodyti, kad tai yra vienkartinė išmoka, skirta COVID-19 (koronaviruso infekcijos) pandemijos padariniams mažinti.

Jeigu išmoka vaikui skiriama 2020 m. liepos ar vėlesniais mėnesiais, bet ne vėliau kaip iki 2022 m. sausio 31 d. (už priklausantį laikotarpį nuo 2020 m. kovo 16 d. iki 2020 m. gruodžio 31 d.), jam priklausanti vienkartinė išmoka išmokama tą patį mėnesį, kurį vaikui (asmeniui) mokama išmoka vaikui, bet ne vėliau kaip iki 2022 m. vasario 25 d. Taigi, vienkartinė išmoka šiems vaikams (asmenims) turi būti išmokama su pirmu išmokos vaikui mokėjimu. Pavyzdžiui, du vaikus auginančiai šeimai liepos mėnesį kartu su 60 eurų išmoka vaikui turi būti išmokėta 120 eurų vienkartinė išmoka (iš viso 180 eurų vienam vaikui). Rugpjūčio mėnesį gimus trečiam vaikui bei pateikus prašymą gauti išmoką vaikui (60 eurų) ir papildomai skiriamą išmoką (40 eurų) kaip gausiai šeimai, su pirmu išmokos vaikui mokėjimu gimusiam vaikui kartu su 100 eurų išmoka vaikui turi būti išmokėta 200 eurų vienkartinė išmoka (iš viso 300 eurų), o kitiems dviem vaikams – kartu su 100 eurų išmoka vaikui išmokėtos po 80 eurų vienkartinės išmokos (iš viso 180 eurų vienam vaikui).

Vienkartinės išmokos mokėjimas asmenims, patiriantiems socialinę riziką

Vadovaujantis Įstatymo 5 straipsnio 3 dalimi, asmenims, patiriantiems socialinę riziką, vienkartinė išmoka teikiama Išmokų vaikams įstatymo 19 straipsnyje nustatyta tvarka.
Atsižvelgiant į tai, pavyzdžiui, jeigu atvejo vadybininkas ar socialinis darbuotojas yra rekomendavęs asmenims viso dydžio išmoką vaikui mokėti piniginėmis lėšomis, tai ir vienkartinė išmoka turėtų būti išmokėta piniginėmis lėšomis. Jeigu yra rekomenduota 50% išmokos vaikui dydžio mokėti piniginėmis lėšomis, analogiškai turėtų būti mokama ir vienkartinė išmoka. Jeigu viso dydžio išmoka vaikui teikiama nepinigine forma, vienkartinė išmoka taip pat negali būti išmokama piniginėmis lėšomis.

Vienkartinės išmokos išmokėjimas

Vienkartinė išmoka turi būti mokama be atskiro asmens prašymo bei tokia pačia tvarka, kuria jam yra (buvo) mokama išmoka vaikui (Įstatymo 5 straipsnio 1 ir 2 dalys).
Vienkartinės išmokos mokėjimai vaikams (asmenims), kuriems nuo 2020 m. kovo 16 d. iki 2020 m. birželio 30 d. yra mokama išmoka vaikui, bus suformuoti automatiškai. Jeigu vaikams (asmenims) mokama ir universali, ir papildomai skiriama išmoka vaikui, SPIS ir „Parama“ sistemose bus suformuotos dvi vienkartinės išmokos (120 eurų ir 80 eurų).
Tais atvejais, kai išmokos vaikui mokėjimas vaikui (asmeniui) nuo kovo 16 d. iki birželio 30 d. pasibaigė, vienkartinės išmokos bus suformuotos, tačiau jų mokėjimai nebus tvirtinami automatiškai. Savivaldybių administracijos turės galimybę suformuoti tokių vienkartinių išmokų sąrašą, kurio pagrindu galės patvirtinti vienkartinių išmokų mokėjimą arba jo nepatvirtinti, jei patikrinusios nustatys, kad išmoka vaikui toliau skiriama ir mokama kitoje savivaldybėje.
Automatiškai vienkartinės išmokos mokėjimas bus suformuotas ir patvirtintas tais atvejais, kai asmenims, patiriantiems socialinę riziką, viso dydžio išmoka vaikui teikiama pinigine arba nepinigine forma. Tais atvejais, kai išmoka vaikui teikiama tiek pinigine, tiek ir nepinigine formomis, vienkartinės išmokos bus suformuotos automatiškai (sumažinus jas ta dalimi, kuria teikiama nepinigine forma), tačiau jų mokėjimas nepatvirtintas. Savivaldybių administracijos turės galimybę suformuoti tokių vienkartinių išmokų sąrašą ir pagal jį patvirtinti vienkartinės išmokos dalies mokėjimą piniginėmis lėšomis bei papildomai paskirti vienkartinės išmokos dalį nepinigine forma.
Kai išmoka vaikui bus skiriama 2020 m. liepos ar vėlesniais mėnesiais, bet ne vėliau kaip iki 2022 m. sausio 31 d. (už priklausantį laikotarpį nuo 2020 m. kovo 16 d. iki 2020 m. gruodžio 31 d.), su išmokos vaikui skyrimu savivaldybių administracijos SPIS ir „Parama“ sistemose turėtų suformuoti ir vaikui (asmeniui) priklausančios vienkartinės išmokos mokėjimą.

Už lėšų, skirtų vienkartinėms išmokoms mokėti, pervedimą savivaldybių administracijoms atsakingas Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.


Komentarai

Vardas
El. paštas
Komentaras
Apsaugos kodas

Ačiū, komentaras bus matomas kai administratorius jį patvirtins.

{{msg}}

{{comment.name}} {{comment.time | u2date : 'yyyy-MM-dd'}}
{{comment.comment}}

Aktualios rubrikos

Visagino savivaldybė. Visos teisės saugomos © 2018 Sprendimas: UAB "Fresh Media"