Svetainės struktūra Versija neįgaliems
lt
en ru

Ugdymo organizavimas Visagino savivaldybės mokyklose karantino laikotarpiu

Ugdymo organizavimas Visagino savivaldybės mokyklose karantino laikotarpiu

Dėl infekcijų plitimą ribojančio režimo taikymo:

Šiuo metu Nacionalinio visuomenės sveikatos centro teikimu ir Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais infekcijos plitimą ribojantis režimas (mokymas tik nuotoliniu būdu) yra įvestas:

 

 

Vadovaujantis nacionaliniais teisės aktais, švietimo veiklos karantino laikotarpiu vykdomos taip:

  • ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ugdymo programas mokyklos vykdo kasdieniu (kontaktiniu) būdu, jei administracijos direktoriaus nustatyta tvarka nenuspręsta kitaip (Visagino savivaldybėje įgaliojimai suteikti operatyviai ir lanksčiai spręsti įstaigų vadovams), pagal Valstybės lygio ekstremalios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. lapkričio 6 d. sprendimuose Nr. V-2543 „Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“, Nr. V-2544 „Dėl pradinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“, nustatytas būtinąsias sąlygas;
  • pagrindinio ugdymo ir vidurinio ugdymo programas mokyklos vykdo nuotoliniu būdu arba derinant nuotolinį su kasdieniu (kontaktiniu) būdu, jei administracijos direktoriaus nustatyta tvarka nenuspręsta kitaip (Visagino savivaldybėje įgaliojimai suteikti operatyviai ir lanksčiai spręsti įstaigų vadovams), pagal Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. lapkričio 6 d sprendimo Nr. V-2545 „Dėl pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“, nustatytas būtinąsias sąlygas;
  • bendrojo ugdymo mokyklų specialiosiose klasėse pagal pagrindinio ugdymo (pagrindinio ugdymo individualizuotą), vidurinio ugdymo (socialinių įgūdžių ugdymo) programas mokiniai ugdomi kasdieniu (kontaktiniu) būdu, jei administracijos direktoriaus nustatyta tvarka nenuspręsta kitaip (Visagino savivaldybėje įgaliojimai suteikti operatyviai ir lanksčiai spręsti įstaigų vadovams), pagal Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. lapkričio 6 d sprendime Nr. V-2545 „Dėl pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“, nustatytas būtinąsias sąlygas;
  • neformaliojo vaikų švietimo programos vykdomos nuotoliniu būdu arba stabdomos; išskyrus programas, kurios vykdomos užtikrinant Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. lapkričio 6 d. sprendime Nr. V-2546 „Dėl neformaliojo vaikų švietimo organizavimo būtinų sąlygų“ nustatytas būtinąsias sąlygas ir kurios įgyvendinamos mokyklose, kuriose ugdymas vykdomas kasdieniu būdu arba derinant nuotolinį su kasdieniu būdu, vykdant tos mokyklos ugdymo planą, taip pat, kurios organizuojamos atvirose erdvėse (lauke) ar vykdomos individualaus mokymo / ugdymo forma, arba vykdomos mokytojo, dirbančio tik su viena, ne didesne kaip 5 mokinių grupe ir tik vienoje įstaigoje, patalpose užtikrinant 10 m2 plotą vienam besimokančiajam, galima vykdyti kasdieniu (kontaktiniu) būdu. Šie reikalavimai galioja ir mokykloms, įgyvendinančioms formalųjį švietimą papildančio ugdymo programas;
  • neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos vykdomos nuotoliniu būdu arba stabdomos; išskyrus programas, kai mokymas vykdomas užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo 2020 m. lapkričio 6 d. sprendime Nr. V-2547 „Dėl aukštojo mokslo studijų, formaliojo profesinio mokymo, neformaliojo profesinio mokymo ir neformaliojo suaugusiųjų švietimo vykdymo būtinų sąlygų”, nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas ne didesnėmis kaip 5  žmonių grupėmis, patalpose, kuriose vykdomas mokymas, užtikrinant 10 m2 plotą vienam besimokančiajam, galima vykdyti kasdieniu (kontaktiniu) būdu.

Švietimo pagalba teikiama, užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas, tokiu pat būdu, kokiu yra vykdoma veikla švietimo įstaigoje ir kitų švietimo teikėjų.


Komentarai

Vardas
El. paštas
Komentaras
Apsaugos kodas

Ačiū, komentaras bus matomas kai administratorius jį patvirtins.

{{msg}}

{{comment.name}} {{comment.time | u2date : 'yyyy-MM-dd'}}
{{comment.comment}}

Aktualios rubrikos

Visagino savivaldybė. Visos teisės saugomos © 2018 Sprendimas: UAB "Fresh Media"