Svetainės struktūra Versija neįgaliems
lt
en ru

SAM atstovo teisės aktų dėl atvykusių asmenų izoliavimo išaiškinimai (pakeitimai)

SAM atstovo teisės aktų dėl atvykusių asmenų izoliavimo išaiškinimai (pakeitimai)

Teikiame atnaujintą informaciją dėl teisės aktų, susijusių su iš paveiktų teritorijų atvykusių asmenų izoliavimu, išaiškinimu (naujovės pažymėtos raudonu šriftu,  galioja nuo 2020-07-20):

 1. Valstybės sienos kirtimo apribojimus nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimas Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo". Užsieniečių atvykimas į LR draudžiamas, išskyrus 3 p. nurodytas išimtis:
  ► LRV nutarimo Nr. 152 p.3.3.1 nustatyta tvarka, į Lietuvos Respubliką atvykti leidžiama Europos ekonominės erdvės valstybių, Šveicarijos Konfederacijos, Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės piliečiams ir šiose valstybėse teisėtai gyvenantiems asmenims, atvykstantiems iš šių valstybių, jeigu valstybėje, kurioje jie teisėtai gyvena, sergamumas COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) per pastarąsias 14 kalendorinių dienų neviršijo 25 atvejų 100 tūkst. gyventojų. Tokių valstybių sąrašą valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovas tvirtina kiekvieną penktadienį, o jis įsigalioja nuo pirmadienio (nuoroda į naujausią sąrašą). Šiame sąraše yra ir nuorodos dėl izoliacijos taikymo, atvykus iš šios valstybių grupės šalių.
  ► LRV nutarimo Nr. 152 p.3.3.4 nustatyta tvarka į Lietuvą leidžima atvykti užsieniečiams, teisėtai gyvenantiems valstybėse, nenurodytose šio nutarimo 3.3.1 papunktyje ir kurios įtrauktos į Europos Sąjungos lygmeniu nustatytą trečiųjų šalių, kurių gyventojams laikinas išorės sienų kirtimo apribojimas nebūtinų kelionių į ES tikslais turėtų būti netaikomas, sąrašą, nebent sergamumas COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) šiose valstybėse neatitinka šio nutarimo 3.3.1 papunktyje nustatytų sergamumo kriterijų. Šių trečiųjų šalių sąrašas yra paskelbtas čia  (anglų k.), žr. 1 priedą. Šį sąrašą ES institucijos atnaujins kas 2 savaites.
 2. Kiekvieną savaitę yra atnaujinamas COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašas (įskaitant trečiąsias šalis). Sąrašas skelbiamas penktadieniais, įsigalioja pirmadieniais, tvirtinamas Sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymu Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo" (nuoroda į naujausią sąrašą):
  ► visi asmenys, grįžę / atvykę iš šalių, įtrauktų į COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašą, per 24 valandas nuo grįžimo / atvykimo į Lietuvos Respubliką momento privalo užsiregistruoti NVSC. Jokių išimčių dėl registracijos nėra taikoma.
  ► asmenims, atvykstantiems į Lietuvos Respubliką iš paveiktų šalių, nuo š.m. birželio 29 d. yra privaloma izoliacija;
  ► izoliaciją Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo nustatyta tvarka skiria apskrities vyr.epidemiologas;
 3. NAUJOVĖ DĖL UŽSIENIEČIŲ IZOLIAVIMO. Nuo 2020-07-17 sprendimo Nr. V-1680 punktas 1 nustato VISŲ užsieniečių, atvykstančių ne iš EEE/Šveicarijos/JK, privalomą izoliavimą 14 dienų, nepriklausomai ar šalis įrašyta į paveiktų koronavirusu šalių sąrašą, ar neįrašyta.
  ► Užsieniečiai privalo per 24 val. užsiregistruoti NVSC ir izoliuotis.
  ► Jei užsienietis atvyko iš paveiktos šalies – jis privalo, užsiregistruoti, izoliuotis ir per 24 val. kreiptis į Karštąją liniją 1808 testui atlikti.
  ► Pradėtas taikyti privalomas izoliavimas užsieniečiams – ekipažų ir įgulų nariams, kurie dirba tarptautinius komercinius vežimus vykdančiose Lietuvos įmonėse ar vykdo tarptautinius komercinius vežimus visų rūšių transporto priemonėmis, izoliacija privaloma nuo atvykimo į LR iki išvykimo iš jos teritorijos dienos, bet ne ilgiau kaip 14 dienų. Jei tokių užsieniečių numatomas buvimo laikas LR teritorijoje laikas yra trumpesnis nei  72 val., jiems netaikomos šio sprendimo 5 punkto nuostatos ( neprivaloma tirtis dėl COVID-19).
 4. Dėmesio, Izoliavimo taisyklių pakeitimai (aktuali redakcija nuo 2020-07-18). Izoliavimo tvarką reglamentuoja Sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymas Nr. V-352 „Dėl Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo":
  ► Šiuo įsakymu patvirtintų Izoliavimo taisyklių 1 punkte neliko  išimčių: 
  ► Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ar asmenų, turėjusių sąlytį su sergančiuoju COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), izoliavimo namuose ar kitoje gyvenamojoje vietoje taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato asmenų, kuriems patvirtinta COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) (toliau – ligonis), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) (toliau – asmuo, įtariamas, kad serga), ir asmenų, turėjusių sąlytį su sergančiuoju COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) (toliau – sąlytį turėjęs asmuo), izoliavimo namuose ar kitoje gyvenamojoje vietoje tvarką, asmens sveikatos priežiūros įstaigų veiksmus, išrašant ligonį ar asmenį, įtariamą, kad serga, iš stacionarinės asmens sveikatos priežiūros įstaigos ir stebint jo būklę ambulatoriškai, bei Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NVSC) veiksmus, nustačius sąlytį turėjusius asmenis.
 5. Izoliavimo išimtys yra nustatytos 2020-07-17 OV sprendimo V-1680 punkte 1, kada Izoliavimo taisyklės nėra taikomos, t. y. izoliavimas nėra skiriamas. Izoliavimas nėra skiriamas:
  ► asmenims, kurie naudojasi imunitetais ir privilegijomis pagal 1961 m. Vienos konvenciją dėl diplomatinių santykių, 1963 m. Vienos konvenciją dėl konsulinių santykių, taip pat pagal kitas Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis ir teisės aktus, jų šeimos nariams ir juos aptarnaujančiam personalui, taip pat oficialių delegacijų nariams ir Lietuvos Respublikos diplomatinės tarnybos institucijų personalui;
  ► NATO ir NATO šalių kariniuose vienetuose tarnaujantiems asmenims ir juos aptarnaujančiam personalui bei jų šeimos nariams;
  ► specialiesiems kurjeriams, dirbantiems tranzitiniuose traukiniuose ir besinaudojantiems supaprastintu asmenų tranzitu iš Rusijos Federacijos teritorijos į Rusijos Federacijos Kaliningrado sritį ir atgal;
  ► tranzitu per Lietuvos Respublikos teritoriją vykstantiems asmenims.
 6. Užsieniečių  izoliavimo patalpas, izoliavimo, transportavimo paslaugas apmoka darbdavys,  kviečiantysis asmuo arba pats užsienietis.
 7. Papildomai atkreipiame dėmesį, kad Sveikatos apsaugos ministerija yra parengusi rekomendacijas asmenims, atvykusiems / grįžusiems iš užsienio valstybių (kurios yra atnaujinamos ir skelbiamos SAM puslapyje. Rekomendacijose yra pateiktas sąrašas valstybių (įskaitant trečiąsias šalis), iš kurių grįžus yra rekomenduojama izoliuotis. Sąrašas nuolat atnaujinamas ir skelbiamas / įsigalioja pirmadieniais.

Komentarai

Vardas
El. paštas
Komentaras
Apsaugos kodas

Ačiū, komentaras bus matomas kai administratorius jį patvirtins.

{{msg}}

{{comment.name}} {{comment.time | u2date : 'yyyy-MM-dd'}}
{{comment.comment}}

Aktualios rubrikos

Visagino savivaldybė. Visos teisės saugomos © 2018 Sprendimas: UAB "Fresh Media"