Svetainės struktūra Versija neįgaliems
lt
en ru

Paskirta 2020–2021 mokslo metų brandos egzaminų bazinė mokykla

Paskirta 2020–2021 mokslo metų brandos egzaminų bazinė mokykla

Informuojame, kad Visagino savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros, sporto ir valstybinės kalbos kontrolės skyriaus vedėjo 2020 m. rugsėjo 14 d. įsakymu Nr. ŠV-15 bazine mokykla šiais mokslo metais paskirta Visagino „Atgimimo“ gimnazija. Šiai mokyklai pavesta priimti eksternų prašymus laikyti brandos egzaminus, organizuoti ir vykdyti mokyklinių brandos egzaminų pakartotinę sesiją, pakartotinės sesijos mokyklinių brandos egzaminų darbų vertinimą ir mokyklinius brandos egzaminus laikiusiųjų apeliacijų nagrinėjimą.

Eksternai (t. y. asmenys, įgiję vidurinį išsilavinimą Lietuvoje ar užsienyje, arba užsienio šalies mokyklos vidurinio ugdymo programos baigiamosios klasės mokiniai, pageidaujantys laikyti brandos egzaminą), planuojantys brandos egzaminus laikyti šiais mokslo metais, prašymus gali teikti bazinės mokyklos – Visagino „Atgimimo“ gimnazijos (Tarybų g. 23, Visaginas, tel. (8 386) 71 882) direktoriui ir pasirinktus brandos egzaminus laikyti pagrindinės sesijos metu (balandžio 7 d. – birželio 21 d.). Prašymai priimami iki 2020 m. lapkričio 24 dienos. Nepateikus prašymo iki šios datos, prašymą galima bus teikti ir vėliau, tačiau ne vėliau kaip prieš 7 darbo dienas iki pakartotinės sesijos pradžios ir tik Kauno miesto bazinės mokyklos direktoriui, bei pakartotinės sesijos metu (kurios pradžia 2021 m. birželio 22 d.) laikyti pasirinktus brandos egzaminus, išskyrus brandos darbą, menų, technologijų egzaminus, gimtosios kalbos (rusų) mokyklinio brandos egzamino I dalį. Kartu su prašymu eksternas privalo pateikti dokumentus, nurodytus Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo, patvirtinto Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2006 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. ISAK-2391, 15 punkte (su aprašu galima susipažinti čia). Už kiekvieną pasirinktą dalyko brandos egzaminą būtina sumokėti 14,48 eurų.
Per pakartotinę sesiją egzaminus bus galima laikyti kandidatams, kuriems dėl pateisinamos priežasties buvo atidėti pagrindinės sesijos dalykų brandos egzaminai, bei mokiniams / buvusiems mokiniams – mokyklinį lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzaminą, gavus nepatenkinamą lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino įvertinimą pagrindinės sesijos metu.

Daugiau informacijos apie egzaminus galima rasti Nacionalinės švietimo agentūros tinklalapyje www.nsa.smm.lt.


Komentarai

Vardas
El. paštas
Komentaras
Apsaugos kodas

Ačiū, komentaras bus matomas kai administratorius jį patvirtins.

{{msg}}

{{comment.name}} {{comment.time | u2date : 'yyyy-MM-dd'}}
{{comment.comment}}

Aktualios rubrikos

Visagino savivaldybė. Visos teisės saugomos © 2018 Sprendimas: UAB "Fresh Media"