Svetainės struktūra Versija neįgaliems
lt
en ru

Kviečiame teikti paraiškas Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programoms finansuoti

Kviečiame teikti paraiškas Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programoms...

Visagino savivaldybės administracija kviečia teikti paraiškas Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programoms (toliau – Programa) finansuoti. Konkursas organizuojamas remiantis Visagino savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų, finansuojamų savivaldybės biudžeto lėšomis, finansavimo ir atrankos aprašu (toliau – Aprašas), patvirtintu Visagino savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 30 d. sprendimu Nr. TS-126.

Konkursui paraiškas gali teikti fiziniai ar juridiniai asmenys, teisės aktų nustatyta tvarka turintys teisę vykdyti neformalųjį suaugusių švietimą ir/ ar tęstinį mokymą (toliau – Vykdytojai). Programos turinys ir siekiami rezultatai turi atitikti vieną iš šių sąlygų: mokymosi visą gyvenimą paslaugų regionuose plėtra, darbo rinkai aktualių suaugusiųjų bendrųjų kompetencijų ugdymas, asmenų mokymasis trečiojo amžiaus universitete, andragogų kompetencijų tobulinimas, profesinei veiklai reikalingų žinių ir gebėjimų įgijimas ar tobulinimas, asmens bendrosios kultūros ugdymas. Programos vykdytojas, atitinkantis Mokymosi pagal neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programas finansavimo metodikos (toliau – Metodika) 12 punkte nustatytus programos atrankos vertinimo kriterijus, Metodikos 13 punkte nustatytus reikalavimus vykdytojui konkursui pateikia:

  • užpildytą ir Vykdytojo arba jo įgalioto asmens pasirašytą ir patvirtintą antspaudu paraišką gauti lėšų Programai (Aprašo 1 priedas),
  • Vykdytojo nuostatų (įstatų) patvirtintą kopiją, jeigu paraiška teikiama pirmą kartą, arba jeigu yra patvirtinti nuostatų (įstatų) pakeitimai (laisvojo mokytojo statusą turintys asmenys neteikia),
  • verslo liudijimą ar individualios veiklos pažymėjimo kopiją (pateikia tik laisvojo mokytojo statusą turintys asmenys),
  • dokumentus, kurie patvirtintų, kad programos Vykdytojas turi teisę vykdyti švietimo veiklą (yra registruotas Švietimo ir mokslo institucijų registre) ir turi žmogiškųjų išteklių personalą, įgijusį ne mažesnę nei vienų metų suaugusiųjų neformaliojo švietimo ir tęstinio mokymosi veiklos patirtį (CV ir kiti tą patvirtinantys dokumentai);
  • elektroninę laikmeną, kurioje įrašyta Vykdytojo arba jo įgalioto asmens pasirašyta ir patvirtinta anspaudu (paraiškos patvirtinimas antspaudu netaikomas turintiems laisvojo mokytojo statusą) paraiška PDF formatu.

Paraiška ir visi prie paraiškos pridėti dokumentai turi būti pateikti lietuvių kalba, puslapiai sunumeruoti (surišti). Už Paraiškoje pateikiamos informacijos teisingumą atsako Vykdytojas. Vykdytojas negali būti partneriu kitų Vykdytojų paraiškose. Paraiška su lydraščiu ir visais reikalingais priedais teikiama adresatui Visagino savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros, sporto ir valstybinės kalbos kontrolės skyriui (Parko g. 14, Visaginas, 218 kab.) naudojantis registruoto pašto, kurjerių teikiamomis paslaugomis arba asmeniškai iki lapkričio 3 d. 17.00 val. Vėliau pateiktos paraiškos nevertinamos. Dokumentai teikiami užklijuotame ir užantspauduotame voke, ant kurio turi būti užrašytas adresatas ir pavadinimas „Paraiška neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų, finansuojamų Visagino savivaldybės biudžeto lėšomis, finansavimo konkursui“.

Konsultacijas Vykdytojams teikia Švietimo, kultūros, sporto ir valstybinės kalbos kontrolės skyriaus vyriausioji specialistė Irena Rokickaitė, tel. 8 676 48 618, el. p. irena.rokickaite@visaginas.lt. Teikiant paraiškas asmeniškai arba naudojantis kurjerio paslaugomis būtina iš anksto informuoti atsakingą asmenį aukščiau nurodytais kontaktais.

Vykdytojai, kuriems bus paskirtos lėšos, sudarys lėšų naudojimo sutartį. Programai vykdyti lėšų skyrimo tvarka ir terminai bus numatomi lėšų naudojimo sutartyje.

Projektuose numatytos veiklos turės būti įgyvendintos ne vėliau nei iki 2021 m. gruodžio 24 d.


Komentarai

Vardas
El. paštas
Komentaras
Apsaugos kodas

Ačiū, komentaras bus matomas kai administratorius jį patvirtins.

{{msg}}

{{comment.name}} {{comment.time | u2date : 'yyyy-MM-dd'}}
{{comment.comment}}

Aktualios rubrikos

Visagino savivaldybė. Visos teisės saugomos © 2018 Sprendimas: UAB "Fresh Media"