Svetainės struktūra Versija neįgaliems
lt
en ru

Dėl Lietuvos Respublikoje paskelbto karantino priemonių įgyvendinimo Visagino savivaldybėje pakeitimo

Dėl Lietuvos Respublikoje paskelbto karantino priemonių įgyvendinimo Visagino savivaldybėje...

Visagino savivaldybės administracija informuoja, kad Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. ĮV-E-207 „Dėl Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 15 d. įsakymo Nr. ĮV-E-104 „Dėl Lietuvos Respublikoje paskelbto karantino priemonių įgyvendinimo Visagino savivaldybėje“ pakeitimo, Pakeičia Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 15   d. įsakymą Nr. ĮV-E-104 „Dėl Lietuvos Respublikoje paskelbto karantino priemonių įgyvendinimo Visagino savivaldybėje“:

1.1. Pakeičia 1.2.1 papunktį ir jį išdėsto taip:

 „1.2.1. Visagino savivaldybėje gyvenantiems asmenims, grįžusiems ar atvykusiems iš užsienio valstybių, privaloma 14 dienų izoliacija, išskyrus ekipažų ir įgulų narius, kurie dirba tarptautinius komercinius vežimus vykdančiose Lietuvos įmonėse ar vykdo tarptautinius  komercinius vežimus visų rūšių transporto priemonėmis, sveikatos priežiūros specialistus, atvykstančius teikti transplantacijos paslaugų, bei oficialių delegacijų narius, diplomatus ir specialiuosius kurjerius, dirbančius tranzitiniuose traukiniuose, nurodytuose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimo Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ nutarimo 3.1.3 papunktyje, užsienio valstybių piliečius, tranzitu vykstančius per Lietuvos Respubliką su privaloma palyda (konvojumi) į savo gyvenamosios vietos valstybę, neturinčius COVID-19 ligos (koronavirusinės infekcijos) simptomų. Ekipažų ir įgulų nariams, kurie dirba tarptautinius komercinius vežimus vykdančiose Lietuvos įmonėse ar vykdo tarptautinius komercinius vežimus visų rūšių transporto priemonėmis, izoliacija privaloma nuo atvykimo į Lietuvos Respubliką iki išvykimo iš jos teritorijos dienos, bet ne ilgiau kaip 14 dienų. Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos Lietuvos Respublikos  Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimo Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ 3.1.2 papunktyje nurodytuose tarptautiniuose valstybės sienos perėjimo punktuose organizuoja visų asmenų, grįžusių ar atvykusių iš užsienio valstybių, patikrinimą dėl COVID-19  ligos (koronavirusinės infekcijos) simptomų. Nustačius tranzitu per Lietuvos Respublikos teritoriją vykstantiems ekipažų ar įgulų nariams, kurie vykdo tarptautinius komercinius vežimus bet kokios rūšies transporto priemonėmis, COVID-19 ligos (koronavirusinės infekcijos) simptomų, Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos privalo į Lietuvos Respublikos teritoriją šių asmenų neįleisti, išskyrus Lietuvos Respublikos piliečius ir asmenis, turinčius teisę gyventi Lietuvos Respublikoje.

1.2. Pakeičia 2.1.1 papunktį ir jį išdėsto  taip:

 „2.1.1. kultūros, laisvalaikio, pramogų, sporto įstaigų lankymą ir fizinį lankytojų aptarnavimą. Šis draudimas netaikomas ne didesnių nei 2 asmenų grupių, išskyrus artimuosius giminaičius, įtėvius, įvaikius, globėjus ir rūpintojus:

2.1.1.1. laisvalaikio užsiėmimams atviroje erdvėje – lauko teniso aikštynuose, lauko šaudyklose, kartodromuose, vandenlenčių parkuose, jeigu užtikrinamas ne mažesnis kaip 10 kv. m plotas, tenkantis vienam lankytojui, ir ne mažesnis nei 10 m atstumas tarp asmenų ir (ar) asmenų grupių;

 2.1.1.2. pažintinių ir mokomųjų takų, parkų lankymui, jeigu užtikrinamas ne mažesnis nei 2 m atstumas tarp asmenų ir (ar) asmenų grupių;

2.1.1.3. sportininkų aukšto meistriškumo sporto pratyboms atviruose sporto paskirties inžineriniuose statiniuose, jeigu užtikrinamas ne mažesnis nei 10 kv. m plotas, tenkantis vienam lankytojui, ir ne mažesnis nei 10 m atstumas tarp asmenų ir (ar) asmenų grupių;

2.1.1.4. atrankos į olimpines ir parolimpines žaidynes reikalavimus įvykdžiusių  sportininkų ir olimpinių rinktinių kandidatų, kurčiųjų, pasaulio ar Europos čempionatams besirengiančių sportininkų aukšto meistriškumo sporto pratyboms sporto paskirties pastatuose ir (ar) sporto paskirties inžineriniuose statiniuose, jeigu užtikrinamas ne mažesnis kaip 10 kv. m plotas, tenkantis vienam lankytojui, ir ne mažesnis nei 10 m atstumas tarp asmenų ir (ar) asmenų grupių;

2.1.1.5. archyvų, bibliotekų ir muziejų lankymui, jeigu užtikrinamas ne mažesnis kaip 10  kv. m plotas, tenkantis vienam lankytojui, ir ne mažesnis nei 2 m atstumas tarp asmenų ir (ar) asmenų grupių.“

1.3. Pakeičia 2.1.4 papunktį ir jį išdėsto taip:

„2.1.4. viešojo maitinimo įstaigų, restoranų, kavinių, barų, naktinių klubų ir kitų pasilinksminimo vietų veiklą. Šis draudimas netaikomas:

2.1.4.1. kai maistas tiekiamas išsinešti arba pristatomas fiziniams ir juridiniams asmenims kitais būdais;

2.1.4.2. kai viešasis maitinimas organizuojamas atvirose erdvėse.“

1.4. Pakeičia 2.1.5 papunktį ir jį išdėsto taip:

 „2.1.5. parduotuvių, turgaviečių ir kitų viešųjų prekybos vietų veiklą. Šis draudimas netaikomas:

 2.1.5.1. parduotuvėms, kurių pagrindinė veikla yra maisto, veterinarijos, vaistinių,    optikos prekių ir ortopedijos techninių priemonių pardavimas;

2.1.5.2. maisto prekybai turgavietėse ir kitose viešosiose prekybos vietose;

2.1.5.3. augalų, skirtų sodinti, sėklų, trąšų prekybai lauko sąlygomis specialiai tokiai prekybai skirtose prekybos vietose, turgavietėse, taip pat naudojant laikinuosius prekybos įrenginius kitose viešosiose prekybos vietose;

2.1.5.4. internetinei prekybai ir kai prekės pristatomos fiziniams ir juridiniams asmenims ar atsiimamos atsiėmimo punktuose;

2.1.5.5. parduotuvėms, kioskams, kurių patalpose, teritorijose ir (ar) šalia jų ribojamas pirkėjų ir kitų lankytojų (toliau – pirkėjas) srautas – užtikrinamas ne mažesnis kaip 10 kv. m vienam pirkėjui tenkantis prekybos plotas arba vienu metu aptarnaujamas ne daugiau kaip vienas pirkėjas.“

1.5. Pakeičia 2.1.6 papunktį ir jį išdėsto taip:

„2.1.6. teikti grožio paslaugas. Šis draudimas netaikomas plaukų priežiūros ir nagų priežiūros paslaugoms, jeigu paslaugų teikimo vietose ribojamas paslaugų gavėjų ir kitų lankytojų srautas – užtikrinamas ne mažesnis kaip 10 kv. m paslaugos teikimo vietos patalpų plotas, tenkantis vienam paslaugos gavėjui arba kitam lankytojui, arba vienu metu paslaugos teikiamos ne daugiau kaip vienam paslaugos gavėjui“.

1.6. Pakeičia 2.4 papunktį ir jį išdėsto taip: 

„2.4. Leidžiu teikti stacionariose paslaugų teikimo vietose, išskyrus šio įsakymo kituose papunkčiuose nustatytus paslaugų teikimo draudimus, paslaugas, kurių metu būtinas ne ilgesnis     kaip 20 min. tiesioginis kontaktas su paslaugos gavėju, išskyrus šios įsakymo 2.1.6 papunktį, taip   pat jeigu paslaugų teikimo vietose ribojamas paslaugų gavėjų ir kitų lankytojų srautas –    užtikrinamas ne mažesnis kaip 10 kv. m paslaugos teikimo vietos patalpų plotas, tenkantis vienam paslaugos gavėjui arba kitam lankytojui, arba vienu metu paslaugos teikiamos ne daugiau kaip vienam paslaugos gavėjui. Nedraudžiama teikti finansines paslaugas ir kvalifikuotų patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjų sudarytų kvalifikuotų sertifikatų išdavimo paslaugas maisto prekių parduotuvėse, prekybos ir (arba) pramogų centruose.“

1.7. Pakeičia 2.5 papunktį ir jį išdėsto taip:

„2.5.Šio įsakymo 2.1.1, 2.1.2, 2.1.4, 2.1.5.1–2.1.5.5, 2.1.6 ir 2.4 papunkčiuose nurodytose prekybos ir paslaugų teikimo vietose arba veiklos vykdymo vietose, kuriose veikla nedraudžiama, turi būti užtikrintos valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo     sprendimu nustatytos būtinos visuomenės sveikatos saugos, higienos, darbuotojų ir pirkėjų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygos.“

1.8. Pakeičia 3.3 papunktį ir jį išdėsto taip:

„3.3. Pavedu Visagino savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigų vadovams užtikrinti vaikų priežiūrą, maitinimo organizavimą ir nuotolinį mokymą įstaigoje, kai yra tėvų, įtėvių, globėjų ar rūpintojų kreipimasis ir pateikiama darbdavio pažyma dėl būtinumo atitinkamas funkcijas   (darbus) atlikti darbo vietoje, arba kai vaikų priežiūros neįmanoma užtikrinti namuose.“

1.9. Pakeičia 5.2.1 papunktį ir jį išdėsto taip:

„5.2.1. Visagino šeimos ir vaiko gerovės centro vadovui užtikrinti vaikų ir žmonių su negalia, atsižvelgiant į jų specialiuosius poreikius, priežiūrą, maitinimo organizavimą ir nuotolinį mokymą įstaigoje, kai yra tėvų, įtėvių, globėjų ar rūpintojų kreipimasis ir pateikiama darbdavio pažyma dėl būtinumo atitinkamas funkcijas (darbus) atlikti darbo vietoje, arba kai vaikų, žmonių su negalia priežiūros neįmanoma užtikrinti namuose.“

1.10. Pakeičia 6.4 papunktį ir jį išdėsto taip:

„6.4. viešose vietose dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones), išskyrus valgant ir geriant viešojo maitinimo organizavimo    vietose, nurodytose šio įsakymo 2.1.4.2 papunktyje.“

1.11. Pakeičia 8 punktą ir jį išdėsto taip:

 „8. Šis įsakymas galioja nuo 2020 m. kovo 16 d. 0.00 val. iki 2020 m. gegužės 11 d. 24.00 val.“

  1. Nustato, kad šio įsakymo 1.2, 1.3, 1.5–1.10 papunkčiai įsigalioja 2020 m. balandžio 27 d.

Komentarai

Vardas
El. paštas
Komentaras
Apsaugos kodas

Ačiū, komentaras bus matomas kai administratorius jį patvirtins.

{{msg}}

{{comment.name}} {{comment.time | u2date : 'yyyy-MM-dd'}}
{{comment.comment}}

Aktualios rubrikos

Visagino savivaldybė. Visos teisės saugomos © 2018 Sprendimas: UAB "Fresh Media"