Svetainės struktūra Versija neįgaliems
lt
en ru

Dėl Lietuvos Respublikoje paskelbto karantino priemonių įgyvendinimo Visagino savivaldybėje pakeitimo

Dėl Lietuvos Respublikoje paskelbto karantino priemonių įgyvendinimo Visagino savivaldybėje...

Visagino savivaldybės administracija informuoja, kad Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. balandžio 9 d. įsakymu Nr. ĮV-E-180 „Dėl Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 15 d. įsakymo Nr. ĮV-E-104 „Dėl Lietuvos Respublikoje paskelbto karantino priemonių įgyvendinimo Visagino savivaldybėje“ pakeitimo“, Pakeičia Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 15   d. įsakymą Nr. ĮV-E-104 „Dėl Lietuvos Respublikoje paskelbto karantino priemonių įgyvendinimo Visagino savivaldybėje“:

 1.1. Pakeičia 1.2.1 papunktį ir jį išdėsto taip:

„1.2.1. Visagino savivaldybėje gyvenantiems asmenims, grįžusiems ar atvykusiems iš užsienio valstybių, privaloma 14 dienų izoliacija, išskyrus ekipažų ir įgulų narius, kurie dirba tarptautinius komercinius vežimus vykdančiose Lietuvos įmonėse ar vykdo tarptautinius  komercinius vežimus visų rūšių transporto priemonėmis, bei oficialių delegacijų narius, diplomatus ir specialiuosius kurjerius, dirbančius tranzitiniuose traukiniuose, nurodytuose Lietuvos    Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimo Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos     Respublikos teritorijoje paskelbimo“ 3.1.3 papunktyje, užsienio valstybių piliečius, tranzitu vykstančius per Lietuvos Respubliką su privaloma palyda (konvojumi) į savo gyvenamosios vietos valstybę, neturinčius COVID-19 ligos (koronavirusinės infekcijos) simptomų. Ekipažų ir įgulų nariams, kurie dirba tarptautinius komercinius vežimus vykdančiose Lietuvos įmonėse ar vykdo tarptautinius komercinius vežimus visų rūšių transporto priemonėmis, izoliacija privaloma nuo atvykimo į Lietuvos Respubliką iki išvykimo iš jos teritorijos dienos, bet ne ilgiau kaip 14 dienų. Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimo Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos     Respublikos teritorijoje paskelbimo“ 3.1.2 papunktyje nurodytuose tarptautiniuose valstybės sienos perėjimo punktuose organizuoja visų asmenų, grįžusių ar atvykusių iš užsienio valstybių,   patikrinimą dėl COVID-19 ligos (koronavirusinės infekcijos) simptomų. Nustačius tranzitu per Lietuvos Respublikos teritoriją vykstantiems ekipažų ar įgulų nariams, kurie vykdo tarptautinius komercinius vežimus bet kokios rūšies transporto priemonėmis, COVID-19 ligos (koronavirusinės infekcijos) simptomų, Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos privalo į Lietuvos Respublikos teritoriją šių asmenų neįleisti, išskyrus Lietuvos Respublikos piliečius ir asmenis, turinčius teisę gyventi Lietuvos Respublikoje.“

1.2. Papildo 1.3 papunkčiu ir jį išdėstau taip:

„1.3. Riboja nuo 2020 m. balandžio 10 d. 20.00 val. iki 2020 m. balandžio 13 d. 20.00 val. asmenų, kurių gyvenamoji vieta ne Visagino mieste, atvykimą į Visagino miestą, išskyrus  atvejus, kai vykstama dėl artimųjų giminaičių mirties ar atlikti darbo, kai darbo vieta yra Visagino savivaldybėje, ar dėl būtinosios medicinos pagalbos. Šis ribojimas netaikomas asmenims, kurie gyvena ne Visagino savivaldybėje, bet turi Visagino savivaldybėje nekilnojamojo turto,   priklausančio jiems nuosavybės teise“.

1.3. Pakeičia 2.1.5 papunktį ir jį išdėstau taip:

 „2.1.5. parduotuvių, prekybos ir (arba) pramogų centrų, išskyrus, kurių pagrindinė veikla yra maisto, veterinarijos, vaistinių, optikos prekių ir ortopedijos techninių priemonių pardavimas, veikla, taip pat turgaviečių ir kitų viešųjų prekybos vietų, išskyrus maisto, veikla. Nedraudžiama  teikti finansines paslaugas ir kvalifikuotų patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjų sudarytų kvalifikuotų sertifikatų išdavimo paslaugas maisto prekių parduotuvėse, prekybos ir (arba) pramogų centruose. Draudimas taip pat netaikomas augalų, skirtų sodinti, sėklų, trąšų prekybai lauko sąlygomis atskirose, tokių prekių prekybai skirtose stacionariose ir specializuotose prekybos    vietose, internetinei prekybai ir kai prekės pristatomos fiziniams ir juridiniams asmenims ar atsiimamos atsiėmimo punktuose, laikantis higienos reikalavimų. Šiame papunktyje nurodytose prekybos ir paslaugų vietose, kuriose veikla nedraudžiama, privaloma tiek darbuotojams, tiek klientams užtikrinti saugias sanitarines, higienos sąlygas bei aprūpinimą būtinomis apsaugos priemonėmis, atsižvelgiant į valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo nustatytus reikalavimus.“

1.4. Papildo 6.4 papunkčiu ir jį išdėsto taip:

„6.4. viešose vietose dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones).“

1.5. Pripažįsta netekusiu galios 7.3 papunktį.

1.6. Pakeičia 8 punktą ir jį išdėstau taip:

8. Šis įsakymas galioja nuo 2020 m. kovo 16 d. 00.00 val. iki 2020 m. balandžio 27 d. 24.00 val.“

  1. Nustato, kad šio įsakymo 1.4 ir 1.5 papunkčiai įsigalioja 2020 m. balandžio 10 d.

Komentarai

Vardas
El. paštas
Komentaras
Apsaugos kodas

Ačiū, komentaras bus matomas kai administratorius jį patvirtins.

{{msg}}

{{comment.name}} {{comment.time | u2date : 'yyyy-MM-dd'}}
{{comment.comment}}

Aktualios rubrikos

Visagino savivaldybė. Visos teisės saugomos © 2018 Sprendimas: UAB "Fresh Media"