Svetainės struktūra Versija neįgaliems
lt
en ru

Dėl Lietuvos Respublikoje paskelbto karantino priemonių įgyvendinimo Visagino savivaldybėje, pakeitimo

Dėl Lietuvos Respublikoje paskelbto karantino priemonių įgyvendinimo Visagino savivaldybėje,...

Visagino savivaldybės administracija informuoja, kad Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. ĮV-E-145 „Dėl Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 15 d. įsakymo Nr. ĮV-E-104 „Dėl Lietuvos Respublikoje paskelbto karantino priemonių įgyvendinimo Visagino savivaldybėje“ pakeitimo“, pakeičiaVisagino savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 15 d. įsakymą Nr. ĮV-E-104 „Dėl Lietuvos Respublikoje paskelbto karantino priemonių įgyvendinimo Visagino savivaldybėje“ ir išdėsto jį nauja redakcija: 

Dėl judėjimo per sieną ir šalies viduje:

Uždraudžia:

Visagino savivaldybėje gyvenantiems Lietuvos Respublikos piliečiams išvykti iš Lietuvos Respublikos, išskyrus atvejus, kai jie grįžta į savo gyvenamąją vietą, vyksta į savo darbo vietą, yra ekipažų ir įgulų nariai, kurie dirba tarptautinius komercinius vežimus vykdančiose Lietuvos įmonėse ar vykdo komercinius tarptautinius visų rūšių vežimus visų rūšių transporto priemonėmis, taip pat Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos vadovo ar jo įgalioto asmens leidimu.

Nurodo:

Visagino savivaldybėje gyvenantiems asmenims, grįžusiems ar atvykusiems iš užsienio valstybių, privaloma 14 dienų izoliacija, išskyrus ekipažų ir įgulų narius, kurie dirba tarptautinius komercinius vežimus vykdančiose Lietuvos įmonėse ar vykdo tarptautinius komercinius vežimus visų rūšių transporto priemonėmis ir neturi COVID-19 (koronavirusinės infekcijos) simptomų, bei oficialių delegacijų narius, diplomatus ir specialiuosius kurjerius, dirbančius tranzitiniuose traukiniuose, nurodytuose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimo Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ 3.1.3 papunktyje, užsienio valstybių piliečius, tranzitu vykstančius per Lietuvos Respubliką su privaloma palyda (konvojumi) į savo gyvenamosios vietos valstybę, neturinčius COVID-19 (koronavirusinės infekcijos) simptomų;

riboti keliaujančiųjų tarpmiestinio, priemiestinio reguliaraus susisiekimo keleivinio transporto, viešojo miesto transporto ir užsakomaisiais transporto maršrutais intensyvumą – leisti užimti tik sėdimas vietas ne mažesniu kaip 1 metro atstumu. Turi būti taikomos ypatingos saugos priemonės – transporto priemonės dezinfekuojamos kiekvieno maršruto pradinėje ir galinėje stotelėse.

Dėl viešojo ir privataus sektoriaus veiklos Visagino savivaldybės teritorijoje:

Uždraudžia:

kultūros, laisvalaikio, pramogų, sporto įstaigų lankymą ir fizinį lankytojų aptarnavimą;

visus atvirose ir uždarose erdvėse organizuojamus renginius bei susibūrimus;

sveikatinimo paslaugų centrų, sanatorijų, poilsio centrų veiklą, išskyrus individualias medicininės reabilitacijos paslaugas, kurios susijusios su gydymu;

viešojo maitinimo įstaigų, restoranų, kavinių, barų, naktinių klubų ir kitų pasilinksminimo vietų veiklą, išskyrus, kai maistą galima išsinešti arba kitais būdais jį pristatyti fiziniams ir juridiniams asmenims, laikantis higienos reikalavimų;

parduotuvių, prekybos ir (arba) pramogų centrų, išskyrus kurių pagrindinė veikla yra maisto, veterinarijos, vaistinių, optikos prekių ir ortopedijos techninių priemonių pardavimas, veiklą, taip pat turgaviečių, išskyrus maisto, veiklą. Nedraudžiama teikti finansines paslaugas, kai jos teikiamos maisto prekių parduotuvėse, prekybos ir (arba) pramogų centruose, taip pat draudimas netaikomas internetinei prekybai ir kai prekės pristatomos fiziniams ir juridiniams asmenims ar atsiimamos atsiėmimo punktuose, laikantis higienos reikalavimų. Šiame papunktyje nurodytose prekybos ir paslaugų vietose, kuriose veikla nedraudžiama, privaloma tiek darbuotojams, tiek klientams užtikrinti saugias sanitarines, higienos sąlygas bei aprūpinimą būtinomis apsaugos priemonėmis, atsižvelgiant į valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo nustatytus reikalavimus;

grožio paslaugų teikimą;

lošimo namų (kazino) ir lošimo automatų salonų veiklą.

Nurodo, kad Visagino savivaldybės institucijose, įstaigose, savivaldybės valdomose įmonėse darbas organizuojamas ir klientai aptarnaujami nuotoliniu būdu, išskyrus atvejus, kai būtina atitinkamas funkcijas (darbus) atlikti darbo vietoje. Privaloma užtikrinti būtinųjų neatidėliotinų funkcijų (darbų) atlikimą.

Rekomenduoja privačiajam sektoriui dirbti tokia pat darbo organizavimo forma kaip ir viešajame sektoriuje.

Dėl švietimo įstaigų darbo organizavimo Visagino savivaldybės teritorijoje:

Stabdo ugdymo ir vaikų priežiūros procesą bei švietimo veiklą visose Visagino švietimo įstaigose, dienos ir užimtumo centruose.

Nurodo Visagino švietimo įstaigoms ugdymo procesą organizuoti nuotoliniu būdu.

Paveda Visagino savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigų vadovams užtikrinti vaikų nuotolinį mokymą, priežiūrą išimtiniais atvejais pagal faktinį poreikį organizuojant po vieną budinčią mišrią grupę kiekvienoje įstaigoje, jeigu to neįmanoma įgyvendinti namuose (kada abu tėvai (globėjai) arba kada vaiką augina tik vienas iš tėvų (globėjų) yra medicinos darbuotojai arba statutiniai pareigūnai).

Dėl sveikatos priežiūros įstaigų darbo organizavimo Visagino savivaldybės teritorijoje:

Nurodo VšĮ Visagino ligoninei:

perorganizuoti pacientų srautus, infrastruktūrą ir materialiuosius bei žmogiškuosius išteklius;

atidėti planines operacijas, išskyrus pagalbą ir sveikatos priežiūros paslaugas, kurių nesuteikus pacientui atsirastų būtinosios medicinos pagalbos poreikis arba labai pablogėtų jo būklė;

atidėti planines hospitalizacijas dėl kitų diagnostinių ir gydomųjų paslaugų;

uždrausti pacientų lankymą, išskyrus terminalinės būklės pacientų ir vaikų iki 14 metų lankymą gydančio gydytojo leidimu;

apriboti medicininės reabilitacijos paslaugų teikimą, išskyrus tuos atvejus, kurių nesuteikimas lemtų paciento neįgalumą.

Nurodo ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančioms įstaigoms:

teikti paslaugas nuotoliniu būdu: vaistų ir medicinos pagalbos priemonių išrašymas, konsultacijos, elektroninių nedarbingumo pažymėjimų išdavimas ir tęsimas, gydytojų tarpusavio konsultacijos, būtinųjų tyrimų paskyrimas, slaugytojo konsultacijos;

atidėti planines konsultacijas, diagnostines, profilaktines ir gydomąsias paslaugas, išskyrus pagalbą ir paslaugas, kurių nesuteikus pacientui atsirastų poreikis būtinajai medicinos pagalbai arba reikšmingai pablogėtų paciento būklė;

apriboti paslaugų teikimą namuose, išskyrus ambulatorinės slaugos ir paliatyvios pagalbos paslaugas namuose, kurių nesuteikus pacientui atsirastų poreikis būtinajai medicinos pagalbai arba reikšmingai pablogėtų paciento būklė;

atidėti ambulatorinės medicininės reabilitacijos paslaugų teikimą;

atidėti profilaktinių patikrinimų ir prevencinių programų vykdymą;

perorganizuoti planinius skiepijimus, numatant pacientų srautų valdymą.

Nurodoatidėti odontologijos paslaugų teikimą, išskyrus būtinosios medicinos pagalbos užtikrinimą.

Nurodo įstaigoms, užtikrinančioms visuomenės sveikatą, Visagino savivaldybės teritorijoje:

atidėti visuomenės sveikatos stiprinimo, lėtinių neinfekcinių ligų prevencijos priemonių vykdymą;

atidėti visuomenės sveikatos saugos kontrolės planinius patikrinimus;

atidėti kitas nebūtinas visuomenės sveikatos priemones.

Dėl socialines paslaugas teikiančių įstaigų darbo organizavimo Visagino savivaldybės teritorijoje:

Uždraudžia:

lankytis visose stacionariose socialinių paslaugų įstaigose, šeimynose, grupinio ir bendruomeninio gyvenimo namuose;

veiklą vaikų, žmonių su negalia ir pagyvenusių žmonių dienos ir užimtumo centruose.

Paveda:

Visagino šeimos ir vaiko gerovės centro vadovui užtikrinti vaikų ir žmonių su negalia, atsižvelgiant į jų specialiuosius poreikius, priežiūrą įstaigoje, maitinimo organizavimą, jeigu to neįmanoma įgyvendinti namuose (kada abu tėvai (globėjai) arba kada vaiką augina tik vienas iš tėvų (globėjų) yra medicinos darbuotojai arba statutiniai pareigūnai);

kitoms socialinių paslaugų įstaigoms leisti kontaktuoti su klientu tik užtikrinant būtinąsias socialines paslaugas.

Įpareigoja Visagino savivaldybės gyventojus ir atvykstančius į Visagino savivaldybę asmenis:

parkuose ir kitose atvirose viešosiose vietose Visagino savivaldybėje lankytis ir būti ne didesnėmis nei 2 asmenų grupėmis, išskyrus artimuosius giminaičius, įtėvius, įvaikius ir globėjus, rūpintojus, laikytis saugaus kontakto (didesnis nei 2 metrų atstumas ir trumpesnis nei 15 minučių kontaktas), vengti tiesioginio fizinio kontakto, laikytis asmens higienos reikalavimų;

prekybos ir paslaugų vietose, kuriose veikla nedraudžiama, lankytis po vieną šeimos narį;

užtikrinti, kad vaikų žaidimo aikštelėse vienu metu žaistų tik vienos šeimos vaikai.

Rekomenduoja:

visoms Visagino savivaldybės teritorijoje veikiančioms religinėms bendruomenėms neorganizuoti religinių apeigų, kad būtų išvengta viešų susibūrimų;

Visagino savivaldybės biudžetinėms ir viešosioms įstaigoms organizuoti veiklą vengiant žmonių artimo kontakto – t. y. organizuoti posėdžius, pasitarimus, konferencijas ir kitus darbo susitikimus (toliau – pasitarimus) nuotoliniu būdu, naudojant telekomunikacijos priemones (vaizdo ir garso konferenciniu ryšiu). Ypatingos svarbos atvejais, kai nėra galimybės pasitarimų organizuoti nuotoliniu būdu, taip pat tais atvejais, kai nusprendžia pasitarimo organizatorius, pasitarimai gali būti organizuojami kitu būdu, užtikrinant tinkamas apsaugos sąlygas – atstumas tarp dalyvių turi būti ne mažesnis nei 1 metras, užtikrinta galimybė tinkamai rankų higienai, aprūpinimas asmeninėmis apsaugos priemonėmis;

Visagino savivaldybės gyventojams ir asmenims, atvykusiems į Visagino savivaldybę, viešose vietose dėvėti apsaugines veido kaukes arba respiratorius, arba kitas nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones, viešose vietose, kur liečiami daiktai, dėvėti vienkartines pirštines.

darbdaviams užtikrinti galimybes darbuotojams, auginantiems vaikus iki 14 metų arba neįgalų vaiką iki 18 metų, vyresniems nei 60 metų amžiaus, sergantiems lėtinėmis ligomis, dirbti nuotoliniu būdu arba atitinkamai koreguoti kasmetinių atostogų laiką;

visiems Visagino savivaldybės gyventojams ir atvykusiems į Visagino savivaldybę asmenims domėtis ir naudotis visa informacija, esančia sam.lt ir www.visaginas.lt rubrikoje „Gyventojams/Ką svarbu žinoti apie koronavirusą (COVID-19)“.

Šis įsakymas galioja nuo 2020 m. kovo 16 d. 0.00 val. iki 2020 m. balandžio 13 d. 24 val.

Pripažįsta netekusiu galios Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 13 d. įsakymą Nr. ĮV-E-103 „Dėl koronaviruso (COVID-19) valdymo priemonių Visagino savivaldybėje“.


Komentarai

Vardas
El. paštas
Komentaras
Apsaugos kodas

Ačiū, komentaras bus matomas kai administratorius jį patvirtins.

{{msg}}

{{comment.name}} {{comment.time | u2date : 'yyyy-MM-dd'}}
{{comment.comment}}

Aktualios rubrikos

Visagino savivaldybė. Visos teisės saugomos © 2018 Sprendimas: UAB "Fresh Media"