Svetainės struktūra Versija neįgaliems
lt
en ru

Dėl COVID-19 prevencijos ir kontrolės priemonių savivaldybėse organizavimo

Dėl COVID-19 prevencijos ir kontrolės priemonių savivaldybėse organizavimo

Savivaldybės administracijos direktoriaus įgaliojimai

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, atsižvelgdama į COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) epidemiologinę situaciją Lietuvoje bei skirtingą situaciją savivaldybėse, atkreipia savivaldybių administracijų dėmesį, kad vadovaujantis Civilinės saugos įstatymo 14 straipsnio 9 punktu savivaldybės administracijos direktorius savivaldybės teritorijoje užtikrina valstybės operacijų vadovo nurodymų, Vyriausybės ekstremalių situacijų komisijos sprendimų įgyvendinimą, vadovaujantis Valstybinio ekstremaliųjų situacijų valdymo plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 20 d. nutarimu Nr. 1503 „Dėl Valstybinio ekstremaliųjų situacijų valdymo plano patvirtinimo“, 2 priedo 7.10.1–7.10.2 papunkčių nuostatomis, savivaldybės administracijos direktorius vykdo valstybės ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo ir Valstybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro nurodymus, užtikrina priemonių, nustatytų savivaldybės ekstremaliųjų situacijų valdymo plane, įgyvendinimą; perspėja ir informuoja gyventojus, valstybės ir savivaldybių institucijas ir įstaigas, kitas įstaigas ir ūkio subjektus apie gresiančią ar susidariusią ekstremaliąją situaciją, galimus padarinius ir priemones jiems pašalinti ir apsisaugojimo nuo ekstremaliosios situacijos būdus.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo (toliau – Užkrečiamųjų ligų įstatymas) 25 straipsnio 3 dalimi, užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės valdymą savivaldybėse vykdo savivaldybės administracijos direktorius. Vadovaujantis Užkrečiamųjų ligų įstatymo 26 straipsnio 3 dalies 1 punktu, savivaldybės administracijos direktorius Nacionalinio visuomenės sveikatos centro (toliau – NVSC) teikimu uždraudžia žmonių susibūrimus savivaldybės teritorijoje esančiose įmonėse, įstaigose, organizacijose, viešose vietose, kai iškyla pavojingų ir ypač pavojingų užkrečiamųjų ligų išplitimo pavojus.

Rekomenduojamos bendrosios prevencijos priemonės

Savivaldybės teritorijoje stebint COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimą visuomenėje, registruojant išplitusius šios ligos protrūkius, atsižvelgiant į konkrečią situaciją, rekomenduojamos šios COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) prevencijos priemonės:

  • masinių renginių savivaldybės teritorijoje uždraudimas;
  • nuotolinio darbo ar kitų prevencinių priemonių rekomendavimas;
  • švietimo įstaigų veiklos ribojimas ar ugdymo proceso perorganizavimas į nuotolinį ugdymą;
  • asmenų skaičiaus (susibūrimų) ribojimas savivaldybės teritorijoje esančiose įmonėse, įstaigose, organizacijose, viešose vietose;
  • ligonių / asmenų lankymo ribojimas savivaldybei pavaldžiose stacionarias sveikatos priežiūros paslaugas teikiančiose bei socialinės globos įstaigose;
  • intensyvesnio gyventojų ištyrimo dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimas;
  • sustiprinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės vadovo sprendimuose nustatytų būtinųjų sąlygų atskiriems sektoriams kontrolė.

Priimant sprendimus rekomenduojama įvertinti ir pasirinkti savivaldybės teritorijoje tinkamas  priemones, atsižvelgiant į Rekomenduojamas COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) prevencijos priemones atskiruose sektoriuose (pridedama).

Ugdymo proceso perorganizavimas į nuotolinį ugdymą

Pažymima, kad rekomendacinio pobūdžio nuostatos nėra teisinis pagrindas įgyvendinant susijusius teisės aktus, pvz., artimiausiu metu Lietuvos Respublikos Seime bus svarstomas Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo Nr. IX-110 3, 5 ir 111 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas, kuriame numatyta, kad, jeigu Vyriausybės paskelbtos ekstremaliosios situacijos ir (ar) karantino metu vaiko iki 8 metų, bet ne ilgiau kaip iki jo ugdymo pagal pradinio ugdymo programą pradžios, ar pagal pradinio ugdymo programą ugdomo vaiko, ar pagal bendrojo arba specialiojo ugdymo programą besimokančio neįgalaus asmens iki 21 metų lankomoje švietimo įstaigoje dėl užkrečiamosios ligos, dėl kurios Vyriausybė paskelbė ekstremaliąją situaciją ir (ar) karantiną, nustatomas infekcijų plitimą ribojantis režimas ir dėl to atsirado būtinybė jį prižiūrėti, bus skiriama ir mokama ligos išmoka infekcijų plitimą ribojančio režimo laikotarpiu nuo tokio režimo nustatymo vaiko ar neįgalaus asmens iki 21 metų lankomoje švietimo įstaigoje dienos. Siekiant, kad tėvai gautų išmokas už vaikų priežiūrą nurodytu metu, turėtų būti suformuotas aiškus savivaldybės administracijos sprendimas dėl ugdymo įstaigos veiklos apribojimo ar ugdymo proceso perorganizavimo į nuotolinį ugdymą, o ne rekomendacinio pobūdžio nuostatos.

Gyventojų kelionių ir transporto priemonių judėjimo ribojimas

Pažymima, kad vadovaujantis Užkrečiamųjų ligų įstatymo 26 straipsnio 3 dalies 2 punktu, savivaldybės administracijos direktorius NVSC teikimu taip pat gali priimti sprendimus, ribojančius gyventojų keliones ir transporto priemonių judėjimą apkrėstoje teritorijoje ir išvykimą už jos ribų.

Kriterijai ir papildomi epidemiologiniai duomenys, reikalingi sprendimams priimti

Svarbu bendradarbiauti su NVSC ir, vertinant epidemiologinę situaciją konkrečioje savivaldybėje, rekomenduojama atsižvelgti į šiuos kriterijus:

  • 14 dienų suminį sergamumo rodiklį 100 tūkst. gyventojų, atsižvelgiant į šiuos rodiklio intervalus (<3 atvejų, 3–<16 atvejų, 16–25 atvejai, >25 atvejai) IR
  • nustatytų atvejų, nesusijusių su lokalizuotais ir valdomais ligos protrūkiais ir įvežtiniais atvejais, dalis tarp visų naujai nustatytų atvejų per 2 sav. (10 proc. ar daugiau).

Priimant sprendimus rekomenduojama atsižvelgti į abu numatytus kriterijus bei papildomai turimus kitus epidemiologinius duomenis (hospitalizacijų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) skaičiaus tendencijas, hospitalizacijos intensyvios terapijos skyriuose dažnį, testavimo dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) apimtis, mirčių skaičių, gyventojų grupes, kuriose stebimas infekcijos plitimas ir pan.) konkrečioje savivaldybėje.
Jei 14 dienų sergamumo rodiklis yra žemesnis nei 3, rekomenduojamos įprastos COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) prevencijos priemonės: raginimas likti namuose, jei jaučiami simptomai, rankų ir kosėjimo higiena, saugaus atstumo laikymasis, aplinkos higienos rekomendacijos ir kt.
Jeigu sergamumo rodiklis atitinka numatytą kriterijų, tačiau antras rodiklis nepasiekia numatytos reikšmės – įvertinus papildomus epidemiologinius rodiklius, jei reikia, rekomenduojama taikyti priemones, kurios taikomos esant žemesniam sergamumo rodikliui.
Ypač svarbu papildomai įvertinti artėjantį sergamumo gripu ir kitomis ūmiomis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis sezoną ir jo metu taikyti papildomas priemones, kurios būtų nukreiptos į asmenų būriavimosi ribojimus.
Nuolatinis epidemiologinės situacijos vertinimas ir tinkamų COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) priemonių ar ekstremalios situacijos valdymo priemonių pasirinkimas yra itin svarbus situacijai valdyti. Siekiant užtikrinti sklandų atsaką į COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimą, būtinas nuolatinis savivaldybių administracijų ir NVSC bei Sveikatos apsaugos ministerijos bendradarbiavimas.

Rekomenduojamos atskirų sektorių COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) prevencijos priemonės


Komentarai

Vardas
El. paštas
Komentaras
Apsaugos kodas

Ačiū, komentaras bus matomas kai administratorius jį patvirtins.

{{msg}}

{{comment.name}} {{comment.time | u2date : 'yyyy-MM-dd'}}
{{comment.comment}}

Aktualios rubrikos

Visagino savivaldybė. Visos teisės saugomos © 2018 Sprendimas: UAB "Fresh Media"