Svetainės struktūra Versija neįgaliems
lt
en ru

Apie projektą „Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“

Apie projektą „Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“

Įgyvendindamas 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.2.2-ESFA-V-729 priemonę „Neformaliojo vaikų švietimo įvairovės ir prieinamumo didinimas“, Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras vykdo projektą „Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“ Nr. 09.2.2-ESFA-V-729-01-0001. Visagino savivaldybė yra viena iš šio projekto partnerių. Pagal projektą jau penktus metus skiriamas tikslinis finansavimas neformaliojo vaikų švietimo (toliau – NVŠ) veikloms vykdyti.
Visagino savivaldybei 2019 m. buvo numatyta 67,4 tūkst. Eur. Šios lėšos skirtos mokiniams ugdyti pagal NVŠ (išskyrus ikimokyklinio, priešmokyklinio ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo) programas. Vadovaujantis Visagino savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašu (toliau – Aprašas), 2019 m. NVŠ lėšomis finansuojama 13 akredituotų, savivaldybės teritorijoje įgyvendinamų programų. Iš jų 6 programas vykdo 5 asociacijos („Visagino povandeninio plaukimo klubas „Akvanautas“, „Visaginietis“, „Lietuvos šaulių sąjunga“, „Lietuvos skautija“, sporto klubas „Akrobalansas“), 2 programas – viešoji įstaiga „Jaunųjų mokslininkų akademija“, 1 programą – Visagino Česlovo Sasnausko menų mokykla ir 4 programas – Visagino kūrybos namai.
Programose užimta apie 300 vaikų. Lėšos programoms įgyvendinti apskaičiuotos neformaliojo švietimo mokinio krepšelio principu, finansuojant vieną vaiko einamaisiais kalendoriniais metais pasirinktą programą, atsižvelgiant į rekomenduojamą krepšelio sumą – 15 Eur/mėn. Konkretus krepšelio dydis nustatytas atsižvelgiant į lankančių NVŠ programas vaikų skaičių bei programų trukmę. Vadovaujantis Aprašo nuostatomis, 2019 m. krepšelio dydis (įkainis 1 mokiniui ugdyti per mėn.) sudaro 20,00 Eur/mėn. (tai maksimalus krepšelio dydis).
Dėka projekto, be jau tradicinių tapusių popamokinio užimtumo, menų (muzikavimo, dainavimo, kūrybos, modeliavimo), sporto (futbolo, plaukimo), pilietiškumo (skautų ir šaulių judėjimų), lyderystės ugdymo krypčių programų, atsirado naujų įdomių programų: cirko meno ugdymo, užsienio kalbos mokymosi per judesį, inovatyvių technologijų nagrinėjimo gamtamokslinio ir technologinio tyrinėjimo, trimačio piešimo ir konstravimo.

Daugiau apie programas galima sužinoti portalo eMokykla tinklalapyje https://www.emokykla.lt/neformalus/edukacija/programos-mokiniams.


Komentarai

Vardas
El. paštas
Komentaras
Apsaugos kodas

Ačiū, komentaras bus matomas kai administratorius jį patvirtins.

{{msg}}

{{comment.name}} {{comment.time | u2date : 'yyyy-MM-dd'}}
{{comment.comment}}

Aktualios rubrikos

Visagino savivaldybė. Visos teisės saugomos © 2018 Sprendimas: UAB "Fresh Media"