Svetainės struktūra Versija neįgaliems
lt
en ru

Kviečiame Visagino savivaldybės gyventojus teikti pastabas dėl TSP-173

Kviečiame Visagino savivaldybės gyventojus įsitraukti į savivaldos gyvenimą ir pateikti nuomonę dėl Visagino savivaldybės taryboje rugpjūčio mėnesį planuojamo svarstyti sprendimo projekto „ Dėl Visagino savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. TS-145 „Dėl Visagino savivaldybės ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų darbuotojų pareigybių (etatų) skaičiaus nustatymo normatyvų patvirtinimo" pakeitimo".

Pagal Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo Nr. XIII-198 10, 11, 14 straipsnių ir 1, 2, 3, 4, 5 priedų pakeitimo įstatymą (toliau – Įstatymas) nuo 2023 m. rugsėjo 1 d. 1 valanda padidintas mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, netiesioginio darbo valandų skaičius. Pakeitus  II skyriaus 4 eilutę ir II skyriaus 41 eilutę bus sudarytos sąlygos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojams skirti daugiau laiko netiesioginiam darbui su mokiniais.

Pastabų ir pasiūlymų laukiame iki rugpjūčio 14 dienos 15 val. el. p. nadezda.rybakova@visaginas.lt


Visagino savivaldybė. Visos teisės saugomos © 2018 Sprendimas: UAB "Fresh Media"