Svetainės struktūra Versija neįgaliems
lt
en ru

Bendrabučio tipo pastato, esančio Visagine, Kosmoso g. 28, patalpų pritaikymas socialinio būsto įrengimui

Bendrabučio tipo pastato, esančio Visagine, Kosmoso g. 28, patalpų pritaikymas socialinio būsto...
Apie projektą

Visagino savivaldybės administracija įgyvendina projektą „Bendrabučio tipo pastato, esančio Visagine, Kosmoso g. 28, patalpų pritaikymas socialinio būsto įrengimui“.
2018 m. kovo 27 d. buvo pasirašyta rangos sutartis su UAB „Evikonas“ dėl projekto „Bendrabučio tipo pastato, esančio Visagine, Kosmoso g. 28, patalpų pritaikymas socialinio būsto įrengimui“ rangos darbų atlikimo. Projektas įgyvendinamas pagal 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto “Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu” uždavinio 08.1.2-CPVA-R-408 priemonę “Socialinio būsto plėtra”.
Projektas įgyvendinamas Kosmoso g. 28, Visagine, bendrabučio tipo gyvenamajame name, kuris nuosavybės teise priklauso Visagino savivaldybės administracijai. Projekto įgyvendinimo metu planuojama atlikti dalies esančių patalpų kaptalinį remontą, pritaikant jas 25 – kai socialinių būstų. Atsižvelgiant į seniausiai sąraše laukiančius ir 3 neįgalius asmenis (šeimas), pirmajame aukšte esantys 3 butai iš 25 numatytųjų bus pritaikyti pagal specialius neįgaliųjų poreikius.

Planuojamo įgyvendinti projekto tikslas – Visagino savivaldybės socialinio būsto fondo didinimas, siekiant aprūpinti būstu asmenis ir šeimas, turinčius teisę į socialinio būsto nuomą.

Už projekto įgyvendinimą bus atsakinga Visagino savivaldybės administracija.
Projekto pagrindinė tikslinė grupė – Visagino m. gyvenantys asmenys (šeimos), turintys teisę į socialinį būstą pagal Lietuvos Respublikos valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomuoti įstatymą, bei jų šeimos nariai. Projektas bus įgyvendinamas ES struktūrinių fondų ir Visagino savivaldybės administracijos lėšomis.

Bendra projekto vertė – 429341,50 Eur, Europos Sąjungos lėšos – 364920,27 Eur.

Statusas ⏳  Vykdomas

 


Aktualios rubrikos

Visagino savivaldybė. Visos teisės saugomos © 2018 Sprendimas: UAB "Fresh Media"