Svetainės struktūra Versija neįgaliems
lt
en ru

Dėl socialinių paslaugų organizavimo esant dėl užkrečiamųjų ligų protrūkio paskelbtai ekstremaliajai situacijai

Dėl socialinių paslaugų organizavimo esant dėl užkrečiamųjų ligų protrūkio paskelbtai...

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija teikia informaciją, kuri yra aktuali organizuojant socialinių paslaugų teikimą esant dėl užkrečiamųjų ligų protrūkio paskelbtai ekstremaliajai situacijai.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2020 m. birželio 10 d. nutarimu Nr. 579 ,,Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimo Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo pripažinimo netekusiu galios“ (toliau – Nutarimas) nuo 2020 m. birželio 17 d.  atšaukė karantiną, tačiau paliko visoje šalyje galioti valstybės lygio ekstremaliąją situaciją dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės ir trečią (visiškos parengties) civilinės saugos sistemos parengties lygį.
Vadovaujantis Nutarimu, nuo š. m. birželio 17 d. leidžiama pilna apimtimi teikti visas socialines paslaugas laikantis rekomendacijų, pateikiamų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo (toliau – valstybės operacijų vadovas) sprendimuose, kuriuos rasite Sveikatos apsaugos ministerijos tinklalapyje adresu  http://sam.lrv.lt/lt/koronavirusas/operaciju-vadovo-sprendimai

Dėl nestacionariose socialinių paslaugų įstaigose, šeimynose, grupinio gyvenimo ir bendruomeniniuose vaikų globos namuose būtinų sąlygų užtikrinimo
 Atkreipiame dėmesį į tai, kad Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministras – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovas 2020 m. rugsėjo 29 d. sprendimu Nr. V-2138 „Dėl nestacionariose socialinių paslaugų įstaigose, šeimynose, grupinio gyvenimo ir bendruomeniniuose vaikų globos namuose būtinų sąlygų“ įpareigoja nestacionarių socialinių paslaugų įstaigų, teikiančių dienos ir trumpalaikės socialinės globos ar socialinės priežiūros (užimtumo) paslaugas senyvo amžiaus asmenims, vadovus organizuoti šių įstaigų darbą laikantis sprendime nurodytų reikalavimų. Kitų nestacionarių socialinių paslaugų įstaigų, teikiančių socialines paslaugas kitoms asmenų grupėms (neįgaliesiems, vaikams, socialinę riziką patiriantiems asmenims, šeimoms ir kt.) vadovams rekomenduojama, organizuojant socialinių paslaugų teikimą, taikyti šio sprendimo 1 ir 2 punktuose nurodytus reikalavimus (pvz., vaikų dienos centruose, nakvynės namuose, dienos centruose neįgaliesiems ir kt.). Taip pat sprendime įpareigoja šeimynų, grupinio gyvenimo ir bendruomeninių vaikų globos namų vadovus užtikrinti, kad šiose įstaigose gyvenančių paslaugų gavėjų lankymas būtų organizuojamas laikantis valstybės operacijų vadovo sprendime nurodytų sąlygų.

Dėl greitųjų testų naudojimo darbuotojų ištyrimo
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministras – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovas 2020 m. spalio 1 d. sprendimu Nr. V-2160 pavedė savivaldybių administracijų direktoriams, bendradarbiaujant su savivaldybių visuomenės sveikatos biurais ir pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančiomis asmens sveikatos priežiūros įstaigomis, organizuoti norinčių išsitirti socialinių darbuotojų darbui su šeimomis, atvejo vadybininkų, Vaikų dienos centrų, Globos centrų darbuotojų ištyrimą greitaisiais testais per dvi savaites nuo greitųjų testų gavimo.

Dėl socialinės globos įstaigose būtinų sąlygų užtikrinimo
Socialinės globos normų apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. A1-46 (2020-08-06 įsakymo Nr. 700 redakcija), nustatyti reikalavimai užtikrinti būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas, teikiant socialinės globos paslaugas socialinės globos įstaigose, esant dėl užkrečiamųjų ligų protrūkio paskelbtai ekstremaliajai situacijai.

Dėl COVID-19 prevencijos ir kontrolės priemonių savivaldybėse organizavimo
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija savivaldybių administracijoms išsiuntė raštą, kuriame išdėstė savivaldybėse rekomenduojamas bendrąsias COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) prevencijos priemones, kurios aktualios ir socialinę globą teikiančioms įstaigoms (pvz., asmenų lankymo ribojimas savivaldybei pavaldžiose socialinės globos įstaigose), taip pat nurodė kriterijus ir papildomus epidemiologinius duomenis, kurie reikalingi sprendimams priimti, ir pridėjo rekomenduojamas atskirų sektorių COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) prevencijos priemones.

Dėl dienos centrų veiklos stabdymo
Artimiausiu metu įsigalios Lietuvos Respublikos Seime priimtas Lietuvos Respublikos ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo Nr. IX-110 3, 5 ir 111 straipsnių pakeitimo įstatymas Nr. XIII-3305. Jame įteisinta, kad dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbtos ekstremaliosios situacijos ir (ar) karantino sustabdžius nestacionarių socialinių paslaugų įstaigų (dienos centrų) veiklą, prižiūrintiems asmenis su negalia ir pensinį amžių sukakusius asmenis, kuriems toje įstaigoje buvo teikiama dienos ar trumpalaikė socialinė globa, mokamos ligos išmokos. 


Komentarai

Vardas
El. paštas
Komentaras
Apsaugos kodas

Ačiū, komentaras bus matomas kai administratorius jį patvirtins.

{{msg}}

{{comment.name}} {{comment.time | u2date : 'yyyy-MM-dd'}}
{{comment.comment}}

Aktualios rubrikos

Visagino savivaldybė. Visos teisės saugomos © 2018 Sprendimas: UAB "Fresh Media"