Svetainės struktūra Versija neįgaliems
lt
en ru

Bendrojo naudojimo objektų administravimas

INFORMACIJA APIE BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRATORIAUS ATRINKIMO IR SKYRIMO TVARKĄ

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. birželio 20 d. nutarimu Nr. 567 „Dėl bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atrankos ir skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ Visagino savivaldybės administracija vykdo asmenų, pretenduojančių teikti bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas, atranką.

Bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas savivaldybės teritorijoje gali teikti Europos Sąjungos valstybės narės piliečiai ar kiti fiziniai asmenys, ES valstybėje narėje įsteigti juridiniai asmenys arba kitos organizacijos ar jų padaliniai, kurie naudojasi ES teisės aktuose jiems suteiktomis judėjimo valstybėse narėse teisėmis, atitinkantys Civilinio kodekso 4.84 straipsnio 7 dalies nuostatas, ir kurių teikiamų bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugų tarifo dydis neviršija tarifo, apskaičiuoto pagal Visagino savivaldybės tarybos 2017 m. gegužė 31 d. sprendimą Nr. TS-103 „Dėl Visagino savivaldybės daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų maksimalaus administravimo mokesčio tarifo apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
Pretendentai Visagino savivaldybės administracijai (Parko g. 14, Visaginas, tel. (8 386) 60 246, faks. (8 386) 31 286, arba el. p. 
visaginas@visaginas.lt) pateikia šiuos dokumentus:

1. Prašymą įtraukti į sąrašą; 

2. Bendrojo naudojimo objektų administratoriaus deklaraciją; 

3. Registravimo pažymėjimo, įstatų, įrodančių, kad paslaugos tiekėjas turi teisę verstis bendrojo naudojimo objektų administratoriaus veikla, kopijas. 

Pretendentai, atitinkantys keliamus reikalavimus, registruojami ir skelbiami Visagino savivaldybės interneto svetainėje www.visaginas.lt 

Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. birželio 23 d. įsakymas Nr. ĮV-E-605 „Dėl bendrojo naudojimo objektų administratoriaus skyrimo“


 KAIP PAKEISTI NAMO ADMINISTRATORIŲ?
 
Norėdami pakeisti (pasirinkti kitą) administratorių,  ne mažiau kaip 1/4 butų savininkų turi raštu kreiptis į Visagino savivaldybės administracijos Vietinio ūkio valdymo ir statybos skyrių, kuris vadovaudamasis Administratoriaus atrankos ir skyrimo tvarkos  aprašu  pats organizuos administratoriaus pakeitimo procedūras.

Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. liepos 13 d. įsakymas Nr. ĮV-E-675 „Dėl pavedimo organizuoti asmenų, pretenduojančių teikti bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas, atranką“

Asmenų, pretenduojančių teikti daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas, sąrašas

Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. liepos 28 d. įsakymas Nr. ĮV-E-731 „Dėl Asmenų, pretenduojančių teikti daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas, sąrašo“

Visagino savivaldybė. Visos teisės saugomos © 2018 Sprendimas: UAB "Fresh Media"