Svetainės struktūra Versija neįgaliems
lt
en ru

Apleisto (nenaudojamo) buvusio visuomeninio pastato konversija ir pritaikymas Savarankiško gyvenimo namų Visagine įkūrimui

Apleisto (nenaudojamo) buvusio visuomeninio pastato konversija ir pritaikymas Savarankiško...

Apie projektą

Projektas „Apleisto (nenaudojamo) buvusio visuomeninio pastato konversija ir pritaikymas Savarankiško gyvenimo namų Visagine įkūrimui“ Nr. 08.1.1-CPVA-R-407-91-0006

Visagino savivaldybės administracija įgyvendina projektą „Apleisto (nenaudojamo) buvusio visuomeninio pastato konversija ir pritaikymas Savarankiško gyvenimo namų Visagine įkūrimui“ Nr. 08.1.1-CPVA-R-407-91-0006 pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“  įgyvendinimo priemonę Nr. 08.1.1-CPVA-R-407 „Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“ įgyvendinimą.
2018 m. birželio 27 d. buvo pasirašyta iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 08.1.1-CPVA-R-407-91-0006  „Apleisto (nenaudojamo) buvusio visuomeninio pastato konversija ir pritaikymas savarankiško gyvenimo namų Visagine įkūrimui“ sutartis.

Projekto biudžetas – 1.029.164,59 eurų, Projekto vykdytojui projektui įgyvendinti skiriama iš Europos regioninės plėtros fondo iki 622.683,00 eurų ir 406. 481,59 eurų skiriama  iš Visagino savivaldybės biudžeto.

Planuojamo įgyvendinti projekto tikslas – gerinti socialinių paslaugų prieinamumą Visagino savivaldybėje plėtojant socialinių paslaugų infrastruktūrą bendruomenėje senyvo amžiaus asmenims ir asmenis su negalia.

Projekto vykdytojas: Visagino savivaldybės  administracija.

Projekto partneris: Visagino socialinių paslaugų centras.

Planuojamo projekto esmė – atlikti nenaudojamo visuomeninio pastato (buvusio vaikų darželio), esančio adresu Taikos pr. 20A, Visaginas, unikalus Nr.  3098-5003-4014, konversiją, paverčiant juos moderniais ir šiuolaikiškais savarankiško gyvenimo namais. Savarankiško gyvenimo namuose bus teikiamos  socialinės paslaugos senyvo amžiaus asmenims bei asmenims su fizine negalia. Projekto rezultatų dėka bus sudarytos sąlygos  senyvo amžiaus bei  negalią turintiems asmenims organizuoti savo savarankišką gyvenimą, siekiant mažinti jų socialinę atskirtį ir skatinti integraciją į visuomenę, sudarytos sąlygos šių asmenų tėvams, vaikams  ar globėjams pilnaverčiai dalyvauti darbo rinkoje ar grįžti į ją. Neįgalūs asmenys gaus paslaugas bendruomenėje, turės galimybę palaikyti ryšius su artimaisiais ir ateityje jiems neprireiks brangiai kainuojančių paslaugų ilgalaikės socialinės globos įstaigose.

Projekto įgyvendinimo pradžia – 2018 m. sausio 16 d. 
Projekto įgyvendinimo pabaiga – 2020 m. birželio 30 d.

2018 m. gruodžio 31 d. pasirašyta statybos rangos sutartis su UAB „Evikonas“ dėl projekto statybos rangos darbų. Statybos rangos darbų vertė 1 016 711 eurų. Darbų atlikimo terminas 450 dienų nuo darbų pradžios.

Statusas ⏳  Vykdomas

Aktualios rubrikos

Visagino savivaldybė. Visos teisės saugomos © 2018 Sprendimas: UAB "Fresh Media"