Svetainės struktūra Versija neįgaliems
lt
en ru

Ką svarbu žinoti apie koronovirusą (COVID-19)

 

DĖMESIO!

Informuojame, kad karantinas visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje pratęstas iki balandžio 27 d. Taip pat atkreipiame dėmesį, kad šventinį Velykų savaitgalį, nuo balandžio 10 d. 20 valandos iki balandžio 13 d. 20 valandos, bus ribojamas žmonių judėjimas iš/į miestus bei miestelius. Išimtys bus taikomos tais atvejais, kai bus vykstama dėl artimųjų, giminaičių mirties, sunkios ligos ar nelaimės, taip pat kai vykstama dėl būtinojo darbo atlikimo ar dėl būtinosios medicinos pagalbos suteikimo. Draudimas negalios tiems, kurie vyks į kitą nei savo gyvenamosios vietos savivaldybę, kurioje turi nekilnojamojo turto.

Plačiau:

https://www.lrt.lt/naujienos/lietuvoje/2/1161398/vyriausybe-pratese-karantina-dar-dviem-savaitems-ivede-judejimo-ribojimus-velykoms

 

 


Lietuvoje tęsiamas karantinas iki balandžio 13 d. Visiems iš užsienio grįžusiems asmenims privaloma 14 d. izoliacija. Parkuose ir kitose atvirose viešosiose vietose privaloma būti ne didesnėmis nei 2 asmenų grupėmis, išskyrus tos pačios šeimos narius. Karštoji linija 1808. Daugiau informacijos: www.koronastop.lt  Būkime saugūs. 


Dėl gyventojų informavimo apie COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) Visagino savivaldybėje atsakingi  asmenys: 1.dėl transportavimo 2. dėl izoliacijos (saviizoliacijos) patalpų, apgyvendinimo ir aprūpinimo maistu bei būtiniausiomis priemonėmis koordinavimo 3. dėl maisto ir kitų būtinųjų priemonių pristatymo organizavimo 4. dėl kitų klausimų  


Dėl Lietuvos Respublikoje paskelbto karantino priemonių įgyvendinimo Visagino savivaldybėje,pakeitimo 

Visagino savivaldybės administracija informuoja, kad Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. ĮV-E-145 „Dėl Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 15 d. įsakymo Nr. ĮV-E-104 „Dėl Lietuvos Respublikoje paskelbto karantino priemonių įgyvendinimo Visagino savivaldybėje“ pakeitimo“, pakeičia Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 15 d. įsakymą Nr. ĮV-E-104 „Dėl Lietuvos Respublikoje paskelbto karantino priemonių įgyvendinimo Visagino savivaldybėje“ ir išdėsto jį nauja redakcija: 

Dėl judėjimo per sieną ir šalies viduje:

Uždraudžia:

Visagino savivaldybėje gyvenantiems Lietuvos Respublikos piliečiams išvykti iš Lietuvos Respublikos, išskyrus atvejus, kai jie grįžta į savo gyvenamąją vietą, vyksta į savo darbo vietą, yra ekipažų ir įgulų nariai, kurie dirba tarptautinius komercinius vežimus vykdančiose Lietuvos įmonėse ar vykdo komercinius tarptautinius visų rūšių vežimus visų rūšių transporto priemonėmis, taip pat Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos vadovo ar jo įgalioto asmens leidimu.

Nurodo:

Visagino savivaldybėje gyvenantiems asmenims, grįžusiems ar atvykusiems iš užsienio valstybių, privaloma 14 dienų izoliacija, išskyrus ekipažų ir įgulų narius, kurie dirba tarptautinius komercinius vežimus vykdančiose Lietuvos įmonėse ar vykdo tarptautinius komercinius vežimus visų rūšių transporto priemonėmis ir neturi COVID-19 (koronavirusinės infekcijos) simptomų, bei oficialių delegacijų narius, diplomatus ir specialiuosius kurjerius, dirbančius tranzitiniuose traukiniuose, nurodytuose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimo Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ 3.1.3 papunktyje, užsienio valstybių piliečius, tranzitu vykstančius per Lietuvos Respubliką su privaloma palyda (konvojumi) į savo gyvenamosios vietos valstybę, neturinčius COVID-19 (koronavirusinės infekcijos) simptomų;

riboti keliaujančiųjų tarpmiestinio, priemiestinio reguliaraus susisiekimo keleivinio transporto, viešojo miesto transporto ir užsakomaisiais transporto maršrutais intensyvumą – leisti užimti tik sėdimas vietas ne mažesniu kaip 1 metro atstumu. Turi būti taikomos ypatingos saugos priemonės – transporto priemonės dezinfekuojamos kiekvieno maršruto pradinėje ir galinėje stotelėse.

Dėl viešojo ir privataus sektoriaus veiklos Visagino savivaldybės teritorijoje:

Uždraudžia:

kultūros, laisvalaikio, pramogų, sporto įstaigų lankymą ir fizinį lankytojų aptarnavimą;

visus atvirose ir uždarose erdvėse organizuojamus renginius bei susibūrimus;

sveikatinimo paslaugų centrų, sanatorijų, poilsio centrų veiklą, išskyrus individualias medicininės reabilitacijos paslaugas, kurios susijusios su gydymu;

viešojo maitinimo įstaigų, restoranų, kavinių, barų, naktinių klubų ir kitų pasilinksminimo vietų veiklą, išskyrus, kai maistą galima išsinešti arba kitais būdais jį pristatyti fiziniams ir juridiniams asmenims, laikantis higienos reikalavimų;

parduotuvių, prekybos ir (arba) pramogų centrų, išskyrus kurių pagrindinė veikla yra maisto, veterinarijos, vaistinių, optikos prekių ir ortopedijos techninių priemonių pardavimas, veiklą, taip pat turgaviečių, išskyrus maisto, veiklą. Nedraudžiama teikti finansines paslaugas, kai jos teikiamos maisto prekių parduotuvėse, prekybos ir (arba) pramogų centruose, taip pat draudimas netaikomas internetinei prekybai ir kai prekės pristatomos fiziniams ir juridiniams asmenims ar atsiimamos atsiėmimo punktuose, laikantis higienos reikalavimų. Šiame papunktyje nurodytose prekybos ir paslaugų vietose, kuriose veikla nedraudžiama, privaloma tiek darbuotojams, tiek klientams užtikrinti saugias sanitarines, higienos sąlygas bei aprūpinimą būtinomis apsaugos priemonėmis, atsižvelgiant į valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo nustatytus reikalavimus;

grožio paslaugų teikimą;

lošimo namų (kazino) ir lošimo automatų salonų veiklą.

Nurodo, kad Visagino savivaldybės institucijose, įstaigose, savivaldybės valdomose įmonėse darbas organizuojamas ir klientai aptarnaujami nuotoliniu būdu, išskyrus atvejus, kai būtina atitinkamas funkcijas (darbus) atlikti darbo vietoje. Privaloma užtikrinti būtinųjų neatidėliotinų funkcijų (darbų) atlikimą.

Rekomenduoja privačiajam sektoriui dirbti tokia pat darbo organizavimo forma kaip ir viešajame sektoriuje.

Dėl švietimo įstaigų darbo organizavimo Visagino savivaldybės teritorijoje:

Stabdo ugdymo ir vaikų priežiūros procesą bei švietimo veiklą visose Visagino švietimo įstaigose, dienos ir užimtumo centruose.

Nurodo Visagino švietimo įstaigoms ugdymo procesą organizuoti nuotoliniu būdu.

Paveda Visagino savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigų vadovams užtikrinti vaikų nuotolinį mokymą, priežiūrą išimtiniais atvejais pagal faktinį poreikį organizuojant po vieną budinčią mišrią grupę kiekvienoje įstaigoje, jeigu to neįmanoma įgyvendinti namuose (kada abu tėvai (globėjai) arba kada vaiką augina tik vienas iš tėvų (globėjų) yra medicinos darbuotojai arba statutiniai pareigūnai).

Dėl sveikatos priežiūros įstaigų darbo organizavimo Visagino savivaldybės teritorijoje:

Nurodo VšĮ Visagino ligoninei:

perorganizuoti pacientų srautus, infrastruktūrą ir materialiuosius bei žmogiškuosius išteklius;

atidėti planines operacijas, išskyrus pagalbą ir sveikatos priežiūros paslaugas, kurių nesuteikus pacientui atsirastų būtinosios medicinos pagalbos poreikis arba labai pablogėtų jo būklė;

atidėti planines hospitalizacijas dėl kitų diagnostinių ir gydomųjų paslaugų;

uždrausti pacientų lankymą, išskyrus terminalinės būklės pacientų ir vaikų iki 14 metų lankymą gydančio gydytojo leidimu;

apriboti medicininės reabilitacijos paslaugų teikimą, išskyrus tuos atvejus, kurių nesuteikimas lemtų paciento neįgalumą.

Nurodo ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančioms įstaigoms:

teikti paslaugas nuotoliniu būdu: vaistų ir medicinos pagalbos priemonių išrašymas, konsultacijos, elektroninių nedarbingumo pažymėjimų išdavimas ir tęsimas, gydytojų tarpusavio konsultacijos, būtinųjų tyrimų paskyrimas, slaugytojo konsultacijos;

atidėti planines konsultacijas, diagnostines, profilaktines ir gydomąsias paslaugas, išskyrus pagalbą ir paslaugas, kurių nesuteikus pacientui atsirastų poreikis būtinajai medicinos pagalbai arba reikšmingai pablogėtų paciento būklė;

apriboti paslaugų teikimą namuose, išskyrus ambulatorinės slaugos ir paliatyvios pagalbos paslaugas namuose, kurių nesuteikus pacientui atsirastų poreikis būtinajai medicinos pagalbai arba reikšmingai pablogėtų paciento būklė;

atidėti ambulatorinės medicininės reabilitacijos paslaugų teikimą;

atidėti profilaktinių patikrinimų ir prevencinių programų vykdymą;

perorganizuoti planinius skiepijimus, numatant pacientų srautų valdymą.

Nurodoatidėti odontologijos paslaugų teikimą, išskyrus būtinosios medicinos pagalbos užtikrinimą.

Nurodo įstaigoms, užtikrinančioms visuomenės sveikatą, Visagino savivaldybės teritorijoje:

atidėti visuomenės sveikatos stiprinimo, lėtinių neinfekcinių ligų prevencijos priemonių vykdymą;

atidėti visuomenės sveikatos saugos kontrolės planinius patikrinimus;

atidėti kitas nebūtinas visuomenės sveikatos priemones.

Dėl socialines paslaugas teikiančių įstaigų darbo organizavimo Visagino savivaldybės teritorijoje:

Uždraudžia:

lankytis visose stacionariose socialinių paslaugų įstaigose, šeimynose, grupinio ir bendruomeninio gyvenimo namuose;

veiklą vaikų, žmonių su negalia ir pagyvenusių žmonių dienos ir užimtumo centruose.

Paveda:

Visagino šeimos ir vaiko gerovės centro vadovui užtikrinti vaikų ir žmonių su negalia, atsižvelgiant į jų specialiuosius poreikius, priežiūrą įstaigoje, maitinimo organizavimą, jeigu to neįmanoma įgyvendinti namuose (kada abu tėvai (globėjai) arba kada vaiką augina tik vienas iš tėvų (globėjų) yra medicinos darbuotojai arba statutiniai pareigūnai);

kitoms socialinių paslaugų įstaigoms leisti kontaktuoti su klientu tik užtikrinant būtinąsias socialines paslaugas.

Įpareigoja Visagino savivaldybės gyventojus ir atvykstančius į Visagino savivaldybę asmenis:

parkuose ir kitose atvirose viešosiose vietose Visagino savivaldybėje lankytis ir būti ne didesnėmis nei 2 asmenų grupėmis, išskyrus artimuosius giminaičius, įtėvius, įvaikius ir globėjus, rūpintojus, laikytis saugaus kontakto (didesnis nei 2 metrų atstumas ir trumpesnis nei 15 minučių kontaktas), vengti tiesioginio fizinio kontakto, laikytis asmens higienos reikalavimų;

prekybos ir paslaugų vietose, kuriose veikla nedraudžiama, lankytis po vieną šeimos narį;

užtikrinti, kad vaikų žaidimo aikštelėse vienu metu žaistų tik vienos šeimos vaikai.

Rekomenduoja:

visoms Visagino savivaldybės teritorijoje veikiančioms religinėms bendruomenėms neorganizuoti religinių apeigų, kad būtų išvengta viešų susibūrimų;

Visagino savivaldybės biudžetinėms ir viešosioms įstaigoms organizuoti veiklą vengiant žmonių artimo kontakto – t. y. organizuoti posėdžius, pasitarimus, konferencijas ir kitus darbo susitikimus (toliau – pasitarimus) nuotoliniu būdu, naudojant telekomunikacijos priemones (vaizdo ir garso konferenciniu ryšiu). Ypatingos svarbos atvejais, kai nėra galimybės pasitarimų organizuoti nuotoliniu būdu, taip pat tais atvejais, kai nusprendžia pasitarimo organizatorius, pasitarimai gali būti organizuojami kitu būdu, užtikrinant tinkamas apsaugos sąlygas – atstumas tarp dalyvių turi būti ne mažesnis nei 1 metras, užtikrinta galimybė tinkamai rankų higienai, aprūpinimas asmeninėmis apsaugos priemonėmis;

Visagino savivaldybės gyventojams ir asmenims, atvykusiems į Visagino savivaldybę, viešose vietose dėvėti apsaugines veido kaukes arba respiratorius, arba kitas nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones, viešose vietose, kur liečiami daiktai, dėvėti vienkartines pirštines.

darbdaviams užtikrinti galimybes darbuotojams, auginantiems vaikus iki 14 metų arba neįgalų vaiką iki 18 metų, vyresniems nei 60 metų amžiaus, sergantiems lėtinėmis ligomis, dirbti nuotoliniu būdu arba atitinkamai koreguoti kasmetinių atostogų laiką;

visiems Visagino savivaldybės gyventojams ir atvykusiems į Visagino savivaldybę asmenims domėtis ir naudotis visa informacija, esančia sam.lt ir www.visaginas.lt rubrikoje „Gyventojams/Ką svarbu žinoti apie koronavirusą (COVID-19)“.

Šis įsakymas galioja nuo 2020 m. kovo 16 d. 0.00 val. iki 2020 m. balandžio 13 d. 24 val.

Pripažįsta netekusiu galios Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 13 d. įsakymą Nr. ĮV-E-103 „Dėl koronaviruso (COVID-19) valdymo priemonių Visagino savivaldybėje“. 


 


2020-03-19 Visa informacija apie koronavirusą – vienoje vietoje

Nuo šiol visą oficialią informaciją apie koronavirusą (COVID-19) ir karantiną, taip pat nurodymus ir rekomendacijas visiems gyvenimo atvejams galima rasti interneto svetainėje www.koronastop.lt

 


                                                                               DĖMESIO!

                        Dėl koronaviruso (COVID-19) plitimo grėsmės nuo 2020 m. kovo 16 d. savivaldybės administracija gyventojus aptarnaus nuotoliniu būdu.

Elektronines paslaugas galite užsisakyti portale www.epaslaugos.lt; teikti prašymus el. paštu prasymai@visaginas.lt. Išimtiniais skubiais atvejais po konsultacijos telefonu (pagal pasirinktas paslaugas), klientai gali būti priimami sutartu laiku Visagino savivaldybės administracijos patalpose Visagine, Parko g. 14.

Kilus klausimams galite skambinti bendruoju tel. Nr. (8 386) 60 246.

Dėl su koronavirusu susijusių klausimų galite skambinti veikiančia savivaldybės linija  mob. tel.  8 617 13 533 (visą parą).


Karantino laikotarpiu popieriniai gyventojų prašymai dėl kompensacijų už būsto šildymą ir kitų socialinių išmokų nepriimami. Prašymai laidojimo išmokai ir socialinei pašalpai priimami Parko g. 14-109 (I aukštas) arba paštu, adresu Parko g. 14-230, Visaginas. Prašome gyventojų teikti tik elektroninius prašymus naudojantis Socialinės paramos šeimai informacine sistema www.spis.lt arba siųsti prašymus paštu (Parko g. 14-230, Visaginas).

Kontaktai pasiteiravimui: tel. (8 386) 34561, el. paštas socparama@visaginas.lt


Siekiant užtikrinti Visagino gyventojų saugumą karantino metu, valstybės garantuojama nemokama pirminė teisinė pagalba (konsultacijos) visiems interesantams teikiama tik iš anksto užsiregistravus telefonu: tel. (8 386) 31038, mob. tel. 8 614 63161. Taip pat galite kreiptis el. paštu: teisininkas@visaginas.lt  Interesantai  Visagino savivaldybės administracijos 106 kab. priimami tokiu grafiku:

                         Pirmadienis  8:00 - 12:00 val.;

                        Antradienis  13:00 - 18:00 val.;

                         Trečiadienis   8:00 - 12:00 val.;

                         Ketvirtadienis  13:00 - 18:00 val.;

                         Penktadienis  8:00 - 12:00 val.;

                         Pietų pertrauka 12.00 - 12.45 val.

Prašome karantino metu kreiptis pirminės teisinės pagalbos tik jeigu Jūsų teisinis klausimas ar teisinė problema yra neatidėliotina (eina procesiniai terminai, paskirti teismo posėdžiai ir pan.) ir turi būti sprendžiama skubiai.


Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriuje fizinis lankytojų aptarnavimas ribojamas, esant būtinybei, po konsultacijos telefonu (tel. (8 386) 73078 ir mob. tel. 8 686 95200) ar elektroniniu paštu (janina.kaziukoniene@visaginas.lt), klientai priimami sutartu laiku patalpose Visagine, Sedulinos al. 69A. 

Karantino metu santuokos bus registruojamos, tačiau bus ribojamas dalyvaujančių ceremonijoje asmenų skaičius. Joje galės dalyvauti 5 asmenys (įskaitant jaunavedžius bei liudytojus). Šios ceremonijos vyks laikantis būtinų saugumo priemonių, patalpos bus vėdinamos ir dezinfekuojamos.


Dėl  informacijos apie vietinę rinkliavą už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą  suteikimo, prašome kreiptis į Viešosios tvarkos ir rinkliavų skyriaus specialistus šiais kontaktais: el. p. vietinerinkliava@visaginas.lt, tel. 8 617 68458 ir 8 694 95852. Kviečiame naudotis e. savitarnos sistema https://rinkliava.visaginas.lt Prisijungimo duomenys yra nurodyti Jums atsiųstame mokėjimo pranešime.


Dėl gyvenamosios vietos deklaravimo prašome kreiptis telefonu (8 386) 33801, elektroniniu paštu leonarda.zajankovskaja@visaginas.lt ar per elektroninių paslaugų portalą www.epaslaugos.lt.


Veikla sustabdyta ir švietimo, kultūros, sporto, laisvalaikio bei kitose įstaigose, grožio salonuose, viešojo maitinimosi įstaigose, restoranuose, kavinėse, baruose, naktiniuose klubuose, pasilinksminimo vietose, lošimo namuose (kazino). Draudžiami renginiai ir susibūrimai visose atvirose bei uždarose erdvėse. Taip pat draudžiamos sveikatinimo paslaugų centrų, sanatorijų, poilsio centrų veiklos, išskyrus individualias reabilitacijos paslaugas, kurios susijusios su gydymu.

Dirbs tik tos parduotuvės ir prekybos centrai, kuriuose prekiaujama maisto produktais. Darbas įprastine tvarka vyks ir vaistinėse. Internetinė prekyba, kai prekės pristatomos gyventojams į namus nėra draudžiama. Taip pat galima naudotis ir maisto pristatymo į namus paslauga.

Atsižvelgiant į įsigaliojusį Vyriausybės sprendimą, nuo kovo 16 d. draudžiama viešojo maitinimo įstaigų, restoranų, kavinių, barų veikla, išskyrus kai maistas gaminamas išsinešimui arba kitais būdais pristatomas gyventojams. Pateikiame sąrašą Visagino miesto kavinių ir restoranų, kuriose bus gaminamas maistas išsinešimui ar su pristatymu gyventojams:

Kavinė-baras "Vilkaragis" – tel. užsakymams 8 650 700 23, (8 386) 73458;

J.Romanovič IĮ  (kavinė "Banga")- tel. užsakymams 8 650 30 847;

Suši-baras "Ikura"- tel. užsakymams 8 602 412 41;

Picerija "Prestorante"- tel. užsakymams 8 690 20 888;

Restoranas "Gabriella"- tel. užsakymams  8 655 64 890, (8 386) 70 171;

Picerija - restoranas "III blokas" - tel. užsakymams 8 686 81 821, el. paštas pasiteiravimui: admin@3blokas.lt;

Picerija „Čiki pica ir kebabai“- Parko g. 21, tel. 860152004;
 
Kavinė "Idilė Petit Cafe" - tel. užsakymams 8 652 04493.

Nuo kovo 16 d. iki kovo 30 d., keičiasi miesto reguliaraus susisiekimo maršrutinių autobusų eismo tvarkaraščiai. Ryšium su paskelbtu visuotiniu karantinu Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintas naujas vietinio (miesto) reguliaraus susisiekimo autobusų eismo maršruto „Taikos pr. – Energetikų g. – Jaunystės g. – Santarvės g. – Parko g. – Kosmoso g. – Taikos pr.“ tvarkaraštis, su kuriuo galite susipažinti Visagino savivaldybės interneto svetainės rubrikoje „Gyventojams - rubrikoje Autobusų ir traukinių eismo tvarkaraščiai“.

Šiuo įsakymu vežėjas taip pat įpareigojamas imtis dezinfekavimo priemonių galinėse maršrutų stotelėse, dezinfekuoti viešojo transporto autobusus, kiekvieną dieną valyti keleiviams laikytis skirtus turėklus, rankenas, sėdynių atlošus, porankius ir aprūpinti autobusų vairuotojus aprūpinti dezinfekciniu skysčiu rankoms ir individualiomis asmens apsaugos priemonėmis (vienkartinėmis pirštinėmis ir pan.).


Grįžusieji iš užsienio privalo kreiptis į Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą tel. 8 618 799 84; 8 616 94 562; 8 620 77 547 (visą parą)

Visą parą veikia nemokama karštoji linija 1808.

Primename, kad grįžusiems iš užsienio valstybių yra privaloma 14-os dienų saviizoliacija.

Jeigu neturite galimybės izoliuotis namuose, Visagino savivaldybė pasiruošusi padėti suteikiant apgyvendinimą. Dėl apgyvendinimo prašome kreiptis į  Nacionalinį visuomenės centro atstovą tel. 8 612 33 039, į Visagino rekreacijos paslaugų centro  filialą „Visagino parkas“ (LOK) tel.  8 684 86 349 arba elektroniniu paštu visagino.parkas@sugardas.lt.

                       

Atsiprašome už laikinus nesklandumus, kviečiame susitelkti, būti kantriais ir atsakingais koronaviruso grėsmės akivaizdoje bei saugoti vieni kitų sveikatą. 

 


                                                            INFORMACIJA

1.Dėl asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga ar turėjusių sąlytį su sergančiu, izoliavimo namuose ar kitoje gyvenamojoje vietoje taisyklių patvirtinimo

2.Dėl COVID-19) (koronaviruso infekcijos) valdymo priemonių  

3. Dėl COVID-19) (koronaviruso infekcijos) valdymo priemonių

4. Dėl karantino režimo priemonių nustatymo organizuojant ir vykdant keleivių vežimą

5. Dėl elgesio parkuose ir kitose viešose erdvėse

6.Dėl nurodymų vairuotojams, ekipažų ir įgulų nariams, kurie dirba tarptautinius komercinius krovinių vežimus vykdančiose Lietuvos įmonėse ar vykdo tarptautinius komercinius krovinių vežimus visų rūšių transporto priemonėmis

7.Dėl LR Sveikatos apsaugos ministro-Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020-03-16 sprendimo Nr. V-381 "Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) valdymo priemonių" pakeitimo

8.Dėl asmens apsaugos priemonių naudojimo

9.Dėl nereceptinių vaistinių preparatų pardavimo gyventojams nuotoliniu būdu

10.Dėl sąlytį turėjusių asmenų, izoliuotų savivaldybių numatytose patalpose, izoliavimo tęsimo namuose ar kitoje gyvenamojoje vietoje

11. Dėl medicininių kaukių ir dezinfekcijos skysčio pardavimo karantino laikotarpiu

12.Dėl LR Sveikatos apsaugos ministro-Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020-03-23 sprendimo Nr. V-499 "Dėl asmenų izoliavimo savivaldybių administracijų numatytose patalpose" pakeitimo

13. Dėl asmenų, kuriems diagnozuota lengva COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) forma, izoliuotų namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose, ambulatorinio gydymo tvarkos

14. Dėl LR Sveikatos apsaugos ministro-Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020-03-26 sprendimo Nr. V-553 "Dėl asmens apsaugos priemonių ir dezinfekcinio skysčio pardavimo karantino laikotarpiu" pakeitimo

15. Dėl LR Sveikatos apsaugos ministro-Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020-03-19 sprendimo Nr. V-452 "Dėl nurodymų vairuotojams, ekipažų ir įgulų nariams, kurie dirba trptautinius komercinius krovinių vežimus vykdančiose Lietuvos įmonėse ar vykdo tarptautinius komercinius krovinių vežimus visų rūšių transporto priemonėmis" pakeitimo

16.Dėl mirusiųjų palaikų tvarkymo ir laidotuvių organizavimo ekstremaliosios situacijos visoje šalyje dėl covid-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės paskelbimo laikotarpiu

17.Dėl LR Sveikatos apsaugos ministro-Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020-03-23 sprendimo Nr. V-499 "Dėl sąlytį turėjusių asmenų grįžusių, iš užsienio valstybių, izoliavimo" pakeitimo

 
 

 


Visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje skelbiamas karantinas

Atsižvelgiant į situaciją dėl koronaviruso plitimo, Vyriausybė neeiliniame posėdyje nutarė paskelbti karantiną visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje.  Karantino režimo trukmė – nuo kovo 16 d. 00 val. iki kovo 30 d. 24 val. Koronaviruso karštoji linija – 1808.

Išsamesnė informacija čia: http://lrv.lt/lt/naujienos/visoje-lietuvos-respublikos-teritorijoje-skelbiamas-karantinas


Žalia šviesa: pradės veikti mobilios tyrimų dėl COVID-19 paėmimo vietos

Dešimtyje savivaldybių – Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio, Marijampolės, Tauragės, Telšių, Alytaus, Utenos – bus įkurti mobilūs punktai, kuriuos savarankiškai atvykusiems pacientams bus atliekami tyrimai dėl naujojo koronaviruso (COVID-19). Tokį sprendimą šįryt pasirašė valstybės lygio ekstremalios situacijos operacijų vadovas, sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga.

Tai reiškia, kad savivaldybės jau nuo šiandien gali organizuoti tokių punktų steigimą. Kuriose vietose tiksliai šie punktai bus įkurti, turi apsispręsti jos pačios. Apie tai gyventojai bus informuojami atskirai.  

SCHEMAAPRAŠAS

Pasak Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo, sveikatos apsaugos ministro Aurelijaus Verygos, jau parengta tvarka, kaip šiuose punktuose darbas bus organizuojamas, kad būtų užtikrintas ir galimai sergančiųjų, ir medikų saugumas.

„Pasitarę su specialistais, plečiame galimybes dėl tyrimo atlikimo. Tai reiškia, kad į visoje šalyje veiksiančius punktus žmonės galės atvykti automobiliu, o atlikus tyrimą – važiuoti namo ir būtent namie, o ne ligoninėje laukti rezultatų“, – sako ministras A. Veryga.

Numatyta, kad pacientas, pasireiškus bent vienam ūmiai kvėpavimo takų infekcijai būdingam simptomui – staiga pradėjus karščiuoti, kosėti, prasidėjus dusuliui – ir, jei 14 dienų laikotarpiu iki simptomų pradžios keliavo bet kurioje užsienio šalyje ar po sąlyčio su patvirtintu ar tikėtinu  COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atveju, pirmiausia turės skambinti į Karštąją liniją trumpuoju telefono numeriu 1808.

Karštosios linijos konsultantas, įvertinęs paciento pateiktus duomenis, priims sprendimą, ar skambinantį pacientą tikslinga ištirti dėl koronaviruso infekcijos.

Tuo atveju, jei žmogų bus nuspręsta tirti, jis konsultantui turės pateikti vardą, pavardę, asmens kodą, mobilaus telefono numerį, taip pat nurodyti savivaldybę, iš kurios skambina. Be to, bus klausiama, ar pacientas gali asmenine transporto priemone (pats ar būti atvežtas kito žmogaus) atvykti į mobilų punktą. Jei žmogus galės atvykti pats, su juo susisieks mobilaus punkto koordinatorius ir nurodys laiką ir adresą, kada jam tai padaryti.

Atvykus į mobilų punktą, žmonėms nebus leidžiama išlipti iš automobilio ir atidaryti lango, kol nebus nurodyta kitaip, instruktuojama, kaip bus vykdoma  tepinėlio paėmimo procedūra. Kartu su savimi žmogus turi turėti tapatybę patvirtinantį dokumentą bei A4 formato lapą su užrašytu mobilaus telefono numeriu, kurį, atvykus į mobilų punktą, reikės padėti koordinatoriaus nurodytoje vietoje automobilio salono viduje. Šiuo numeriu bus susisiekiama ir sutikrinami atvykusio žmogaus duomenys.

Langą žmogus turės pradaryti tada, kai mobilios komandos narys to paprašys, tad čia dirbančiųjų specialistų nurodymus būtina atidžiai sekti. 

Atlikus tyrimą, žmogus turės važiuoti į namus, izoliuotis ir laukti tyrimo rezultato. Nustačius poreikį pacientą hospitalizuoti, kviečiama GMP ir pacientas transportuojamas į ligoninę.

Tiems žmonėms, kurie negalės į mobilius punktus atvykti patys, savivaldybės įpareigotos užtikrinti pacientų transportavimo paslaugas

Svarbu, kad į Mobilų punktą negalima vykti taksi automobiliu ar viešuoju transportu.  


Dėl koronaviruso (COVID-19) valdymo priemonių Visagino savivaldybėje

Visagino savivaldybės administracija informuoja, kad Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 13 d. įsakymu Nr. ĮV-E-103 „Dėl koronaviruso (COVID-19) valdymo priemonių Visagino savivaldybėje“  uždraudžia  nuo 2020 m. kovo 13 d. iki 2020 m. kovo 27 d. Visagino savivaldybėje: kultūros, laisvalaikio, pramogų, sporto įstaigų lankymą ir fizinį lankytojų aptarnavimą; visus tiek atvirose, tiek uždarose erdvėse organizuojamus sporto, kultūros, laisvalaikio, pramogų bei kitus renginius; veiklą vaikų, žmonių su negalia ir pagyvenusių žmonių dienos ir užimtumo centruose.

Stabdo nuo 2020 m. kovo 16 d. iki 2020 m. kovo 27 d. ugdymo ir vaikų priežiūros procesą bei švietimo veiklą visose Visagino švietimo įstaigose, dienos ir užimtumo centruose. 

Pavedanuo 2020 m. kovo 16 d. iki 2020 m. kovo 27 d.: Visagino savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigų vadovams užtikrinti vaikų priežiūrą išimtiniais atvejais pagal faktinį poreikį organizuojant po vieną budinčią mišrią grupę kiekvienoje įstaigoje, jeigu to neįmanoma įgyvendinti namuose (kada abu tėvai (globėjai) arba kada vaiką augina tik vienas iš tėvų (globėjų) yra medicinos darbuotojai arba statutiniai pareigūnai); Visagino šeimos ir vaiko gerovės centro vadovui užtikrinti vaikų su negalia atsižvelgiant į jų specialiuosius poreikius priežiūrą įstaigoje, jeigu to neįmanoma įgyvendinti namuose (kada abu tėvai (globėjai) arba kada vaiką augina tik vienas iš tėvų (globėjų) yra medicinos darbuotojai arba statutiniai pareigūnai); Visoms valstybės ir savivaldybių institucijoms, įstaigoms ir organizacijoms maksimaliai teikti gyventojams aptarnavimo paslaugas nuotoliniu būdu, vengiant tiesioginio kontakto.

Leidžia nuo 2020 m. kovo 13 d. iki 2020 m. kovo 27 d.: atvirose erdvėse organizuoti tik tokius renginius, kuriuose dalyvauja ne daugiau kaip 100 asmenų ir kuriuose galima užtikrinti ypatingas apsaugos sąlygas: atstumas tarp dalyvių – ne mažesnis kaip 1 metras, renginys skirtas ne rizikos grupės (vyresnio amžiaus ar segantiems lėtinėmis ligomis) žmonėms, užtikrinta rankų dezinfekcijos ir rankų higienos galimybė;profesionalius sporto renginius organizuoti tik be žiūrovų;Visagino savivaldybės biudžetinių, viešųjų įstaigų ir įmonių vadovams naudoti jų turimas lėšas dezinfekcinėms ir asmens apsaugos priemonėms įsigyti, aprūpinti jomis darbuotojus bei užtikrinti jų nuolatinį papildymą. 

RekomenduojaVisagino savivaldybės bendrojo ugdymo mokykloms pasinaudoti mokinių atostogomis ir pasiruošti taikyti ugdymo procesą nuotoliniu būdu;  Visagino savivaldybės biudžetinėms ir viešosioms įstaigoms organizuoti veiklą, vengiant žmonių artimo kontakto – t. y. organizuoti posėdžius, pasitarimus, konferencijas ir kitus darbo susitikimus nuotoliniu būdu, naudojant telekomunikacijos priemones (vaizdo ir garso konferenciniu ryšiu);darbdaviams užtikrinti galimybes tėvams, auginantiems vaikus, dirbti nuotoliniu būdu arba atitinkamai koreguoti savo kasmetinių atostogų laiką; visiems Visagino savivaldybės gyventojams: nutraukti ir atidėti visas keliones ir iki 2020 m. balandžio 14 d. nevykti į visas užsienio valstybes; domėtis ir naudotis visa informacija, esančia sam.lt  


 

1LR Vyriausybės protokolas dėl situacijos, susijusios su koronovirusu

2. Nuo kovo 13 d. rekomenduojama, o nuo kovo 16 d. iki kovo 27 d. privalomai stabdomas ugdymo, mokymo ir studijų procesas visose švietimo įstaigose, t.y. universitetuose, kolegijose ir mokyklose, taip pat dienos ir užimtumo centruose, neveiks darželiai, neformaliojo švietimo įstaigos.

Toks sprendimas šiandien priimtas Vyriausybės posėdyje.

Valstybės lygio ekstremalios situacijos operacijų vadovo, sveikatos apsaugos ministro Aurelijaus Verygos teigimu, ugdymo įstaigos vienareikšmiškai yra tos vietos, kur rizika virusui plisti yra itin didelė.

„Šių priemonių ėmėmės nedelsiant, siekdami užkirsti kelią galimoms naujojo koronaviruso grėsmėms. Kad šis sprendimas būtinas jau dabar rodo kitų valstybių pavyzdžiai, kai vėliau gali būti ir per vėlu. Tikiu, kad šiuolaikinės technologijos puikiai pasitarnaus, kad ugdymosi procesas, esant reikalui, vyktų toliau. Saugokime save ir kitus“, – sako ministras A. Veryga, pabrėždamas gyventojų sąmoningumo svarbą paisyti visų prevencinių rekomendacijų šiuo laikotarpiu.

„Turime visomis priemonėmis stabdyti viruso plitimą. Kol kas skelbiame švietimo įstaigose privalomas dviejų savaičių mokinių ir studentų atostogas“, - sako švietimo, mokslo ir sporto ministras Algirdas Monkevičius.

Kitą savaitę bus patikslinta, kokių atostogų dalies (pavasario, vasaros) bus atsisakyta vėliau. Taip pat bus svarstoma dėl kitų mokymosi formų tokiu atveju, jei dviejų savaičių karantino nepakaktų. Pedagogai per mokinių atostogas dirba, tačiau įstaigos nustatyto darbą nuotoliniu režimu.

Savivaldybės privalės užtikrinti vaikų priežiūrą išskirtiniais atvejai įstaigose, jeigu to neįmanoma įgyvendinti namuose.

Rekomenduojam darbdaviams užtikrinti galimybes tėvams, auginantiems vaikus, dirbti nuotoliniu būdu, o nesant tokiai galimybei išduoti nedarbingumo pažymėjimą tokia pat tvarka, kaip įtariant kontaktą su infekuotu asmeniu.

Lietuvoje jaunesni nei 6 metų vaikai arba vaikai su negalia atsižvelgiant į jų specialiuosius poreikius be objektyvios būtinybės neturėtų būti paliekami vieni, juos turėtų prižiūrėti arba suaugusieji, arba vyresni nei 14 metų paaugliai. Tai reiškia, kad sustabdžius ugdymo procesą mokinukai jau galėtų pabūti vieni namuose, o darželinukams reiktų vyresniųjų priežiūros.

„Norime informuoti tėvus su mažais vaikais, kad laikinai sustabdžius ugdymo procesą, egzistuoja net keletas galimybių, kaip galima jais pasirūpinti. Rekomenduojame pirmiausia tartis su darbdaviais dėl nuotolinio darbo, o jeigu tai neįmanoma, tuomet kreiptis dėl nedarbingumo pažymėjimo, pasitelkti giminaičių pagalbą arba išeiti trumpų atostogų“, - teigia socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis.

Kokius variantus gali pasirinkti tėvai ir globėjai, auginantys mažus vaikus, kuriems reikia priežiūros?

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija informuoja, kokius variantus gali pasirinkti tėvai ir globėjai, auginantys mažus vaikus, kuriems reikia priežiūros:

NUOTOLINIS DARBAS. Tėvai ar globėjai gali prašyti darbdavio galimybės dirbti nuotoliniu būdu. Jeigu darbdavys neįrodo, kad nuotolinis darbas sukeltų per dideles sąnaudas, jis privalo tenkinti darbuotojo prašymą dirbti nuotoliniu būdu ne mažiau kaip 1/5 viso darbo laiko, kai to pareikalauja nėščia, neseniai pagimdžiusi ar krūtimi maitinanti darbuotoja, taip pat – darbuotojai, auginantys vaiką iki 3 metų, vieni auginantys vaiką iki 14 metų arba neįgalų vaiką iki 18 metų.

NEDARBINGUMO PAŽYMĖJIMAS. Kai švietimo įstaigoje paskelbiamas infekcijų plitimą ribojantis režimas, darželinukų, priešmokyklinukų ir pradinukų tėvai ar globėjai gali kreiptis dėl nedarbingumo pažymėjimo ne ilgiau nei 14 kalendorinių dienų išdavimo. Šiuo laikotarpiu iš „Sodros“ mokama ligos išmoka, kuri siekia 65,94 proc. nuo atlyginimo „ant popieriaus“.

ATOSTOGOS. Tėvai arba globėjai gali prašyti darbdavio suteikti atostogas – kasmetines arba nemokamas.

PAGALBA. Vaiku gali pasirūpinti kiti tėvų parinkti asmenys: seneliai, vyresni broliai ar seserys ir panašiai.

Dėl koronaviruso plitimo grėsmės pamokas mokyklose sustabdė ir kitos Europos šalys. Mokyklos laikinai uždaromos Italijoje, Ispanijoje, Vokietijoje ir Prancūzijoje. Be mokinių iš šalių, kuriose didžiausias viruso protrūkis, pamokų kurį laiką nelankys ir Danijos, Lenkijos, Čekijos, Rumunijos, Graikijos mokiniai. Kitose šalyse veiklą stabdo pavienės mokyklos, kuriose fiksuotas koronaviruso atvejis, tačiau šalies mastu ribojamas dalyvavimas masiniuose renginiuose, atšaukiamos mokinių ekskursijos.

DAUGIAU INFORMACIJOS ČIA


SAM informacija dėl rekomendacijų darbdaviams  


Koronavirusas, darbas ir šeima – kokie klausimai dažniausiai kyla lietuviams (atnaujinta)

Informacija atnaujinta 2020 m. kovo 12 d. 

Koronaviruso (COVID-19) grėsmei vis augant, iki kovo 27 dienos Lietuvoje uždaromos ugdymo įstaigos, atšaukiami masinio susibūrimo renginiai, ribojamas kultūros, laisvalaikio, sporto įstaigų lankymas ir jų veikla. Vasario 26 dieną Lietuvoje paskelbta ekstremali situacija, šiuo metu šalyje identifikuoti trys virusu užsikrėtę asmenys.

Pasaulio sveikatos organizacija dėl koronaviruso paskelbė pandemiją, lietuviams rekomenduojama atidėti visas keliones į užsienio šalis. 

Vyriausybė ketvirtadienį nusprendė, kad draudžiamos kelionės į Italiją, Kiniją, Pietų Korėją, Singapūrą ir Japoniją

Rizikingos šalys, iš kurių grįžus reikia izoliuotis: Kinija, Honkongas, Iranas, Japonija, Pietų Korėja, Singapūras, Vokietija, Prancūzija, Ispanija ir visa Italija. Asmenims, atvykusiems iš šių šalių, reikia užpildyti anketą.

Valstybių sąrašas pagal sergamumo situaciją nuolat atnaujinimas Užsienio reikalų ministerijos.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija pateikia dažniausiai užduodamus klausimus, susijusius su koronavirusu ir darbo santykiais, ligos išmokomis, šeima.

Dėl koronaviruso uždaromos darželiai, mokyklos. Kaip užtikrinti vaikų priežiūrą?

Jaunesni nei 6 metų vaikai arba vaikai su negalia atsižvelgiant į jų specialiuosius poreikius be objektyvios būtinybės neturėtų būti paliekami vieni, juos turėtų prižiūrėti arba suaugusieji, arba vyresni nei 14 metų paaugliai. Tai reiškia, kad sustabdžius ugdymo procesą mokinukai jau galėtų pabūti vieni namuose, o darželinukams reiktų vyresniųjų priežiūros.

NUOTOLINIS DARBAS. Tėvai ar globėjai gali prašyti darbdavio galimybės dirbti nuotoliniu būdu. Jeigu darbdavys neįrodo, kad nuotolinis darbas sukeltų per dideles sąnaudas, jis privalo tenkinti darbuotojo prašymą dirbti nuotoliniu būdu ne mažiau kaip 1/5 viso darbo laiko, kai to pareikalauja nėščia, neseniai pagimdžiusi ar krūtimi maitinanti darbuotoja, taip pat – darbuotojai, auginantys vaiką iki 3 metų, vieni auginantys vaiką iki 14 metų arba neįgalų vaiką iki 18 metų.

NEDARBINGUMO PAŽYMĖJIMAS. Kai švietimo įstaigoje paskelbiamas infekcijų plitimą ribojantis režimas, darželinukų, priešmokyklinukų ir pradinukų tėvai ar globėjai gali kreiptis dėl nedarbingumo pažymėjimo išdavimo ne ilgiau nei 14-ai kalendorinių dienų. Šiuo laikotarpiu iš „Sodros“ mokama ligos išmoka, kuri siekia 65,94 proc. nuo atlyginimo „ant popieriaus“. 

ATOSTOGOS. Tėvai arba globėjai gali prašyti darbdavio suteikti atostogas – kasmetines arba nemokamas. 

PAGALBA. Vaiku gali pasirūpinti kiti tėvų parinkti asmenys: seneliai, vyresni broliai ar seserys ir panašiai.

DAUGIAU INFORMACIJOS ČIA

 


 

Su naujausiais duomenimis,  kurie atnaujinami 3 kartus per parą,  apie koronaviruso išplitimą ir padarinius pasaulyje galima susipažinti  interaktyviame žemėlapyje, paspaudus šią nuorodą:

https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6


Rekomendacijos gyventojams dėl koronoviruso pateiktos Sveikatos apsaugos ministerijos tinklapyje adresais:

http://sam.lrv.lt/lt/naujienos/koronavirusas 

https://www.lt72.lt/go.php/lit/Dazniausiai-uzduodami-klausimai-del-naujojo-koronaviruso-ir-rekomendacijos-gyventojams


 

 

Visagino savivaldybė. Visos teisės saugomos © 2018 Sprendimas: UAB "Fresh Media"