Svetainės struktūra Versija neįgaliems
lt
en ru

2023 m. kvietimai teikti projektų paraiškas

Eil.Nr.
Pavadinimas
Pradžia
Pabaiga
Galimi pareiškėjai
1.

Juridinių asmenų negyvenamosios paskirties pastatų atnaujinimas (modernizavimas)

Vyksta nuo 2022 m. gruodžio 16 d.

Iki 2023 m. gruodžio 15 d., arba kol pakaks skirtų lėšų paramai.

Negyvenamosios paskirties pastato, kuris nuosavybes teise priklauso juridiniam asmeniui, išskyrus valstybės ir savivaldybės institucijas, savininkas arba valdytojas

2.

Privačių juridinių asmenų energijos vartojimo efektyvumo įgyvendinimas pagal energijos audito ataskaitas

Vyksta

Iki kol pakaks kvietimui skirtų lėšų.

Labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės kurios atitinka šiuos reikalavimus:

–  Lietuvos Respublikos teritorijoje registruoti ir jos teritorijoje veiklą vykdantys juridiniai asmenys, kurie yra galutiniai energijos vartotojai t. y. įsigyja energiją galutiniam suvartojimui;

–  nedalyvauja Europos Sąjungos Apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemoje;

–  pagal Statistikos departamento ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (2 red.) įmonės nepriklausančios klasifikacijai B - kasyba ir karjerų eksploatavimas, C - apdirbamoji gamyba, D - elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas ir E - vandens tiekimas, nuotekų valymas, atliekų tvarkymas ir regeneravimas.

3.

Saulės elektrinių įdiegimas daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose

Vyksta

Iki 2023 m. gruodžio 8 d.

Subsidija teikiama paramos gavėjams, kurie balsų dauguma Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.85 straipsnyje nustatyta sprendimų priėmimo tvarka pritarė projekto įgyvendinimui. Pareiškėju gali būti:

– daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdytojas;

–    AEI bendrija arba Piliečių bendrija;

– daugiabučio namo savininkų bendrija;

– bendrojo naudojimo objektų administratorius;

–  asmuo, teikiantis daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimo administravimo paslaugas, jeigu butų ir kitų patalpų savininkų protokoliniu sprendimu projekto įgyvendinimas pavedamas ne daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdytojui;

6. daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų įgaliotas kitas asmuo.

4. Elektromobilių (M1, N1) skatinimas juridiniams asmenims Vyksta  Vyksta iki kol užteks lėšų, bet ne ilgiau nei iki 2026 m. gruodžio 31 d. Lietuvos Respublikos teritorijoje registruoti ir jos teritorijoje veiklą vykdantys juridiniai asmenys
         
5. MVĮ skatmenimimas Vyksta Iki 2023m spalio 2 d. Labai mažos ir vidutinės įmonės
6. 

Expo galimybės pažangiems               

Vyksta           iki 2023m.  lapkričio 6 d.

 

 

Labai mažos ir vidutinės  įmonės 

 

  7.       Eco-Inovacijos            Vyksta           iki 2023 m. spalio 12 d.         Labai mažos ir vidutinės pramonės įmonės


 8.       InoPažanga                 Vyksta           iki 2023 m. lapkričio 13 d.     Labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės (toliau – MVĮ),

                                                                                                                                didelės įmonės, kai bendradarbiauja su MVĮ.

Visagino savivaldybė. Visos teisės saugomos © 2018 Sprendimas: UAB "Fresh Media"