Svetainės struktūra Versija neįgaliems
lt
en ru

Visuomenės informavimas

2020-11-27  16:30 - 2020-11-27
Nuotoliniu būdu

KITOS PASKIRTIES INŽINERINIO STATINIO STATYBOS, DAUGIABUČIO GYVENAMOJO PASTATO GRIOVIMO, FESTIVALIO G. 5, VISAGINE PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI

Statinių statybvietės adresas Nekilnojamojo turto registre:
Festivalio g.5, Visaginas, sklypo kadastrinis Nr. 4583/0001:79

Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis: kita.

Naudojimo būdas: Daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos.

Statinių statybos rūšis – nauja statyba, griovimas.

Statinių tipai ir pagrindinės naudojimo paskirtys, statinių išdėstymo sklype
Numatomų statinių naudojimo paskirtys
Automobilių stovėjimo aikštelė – kitos paskirties inžinerinis statinys;
Įvairūs inžineriniai tinklai – lietaus nuotekų, elektros tinklai.

Numatomų statinių kategorijos
Automobilių stovėjimo aikštelė – nesudėtingas statinys;
Įvairūs inžineriniai tinklai – nesudėtingi statiniai.

Projektinius pasiūlymus rengusio Projektuotojo atstovas
UAB TEC Industry
Projekto vadovas Linas Baliuckas
El. paštas linas.baliuckas@tec.lt
Mob. 8 614 97 936

Projektinius pasiūlymus parengęs statinio architektė (autorė)
UAB TEC Industry
Pramonės pr. 6, Kaunas
Architektė Greta Kučikienė
El. paštas g.kucikiene@tec.lt

Statytojas (juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, telefono numeris)
Visagino savivaldybės administracija
Parko g. 14, Visaginas
Statytojo atstovas:
Vietinio ūkio valdymo ir statybos skyriaus inžinierius statybai Viktor Voronin
Tel. 8 626 43 008
El. paštas viktor.voronin@visaginas.lt

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas, savivaldybės interneto svetainės adresas
Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima UAB TEC Industry patalpose Pramonės pr.6, Kaune darbo dienomis, darbo valandomis arba Visagino savivaldybės interneto svetainėje www.visaginas.lt.

Projektiniai pasiūlymai

Informacija, iki kada ir kaip iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų
Pasiūlymus dėl šių projektinių pasiūlymų, pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimus, galima teikti raštu iki 2020 lapkričio  27  d. adresu: UAB TEC Industry, Pramonės pr. 6, Kaunas Projekto vadovui Linui Baliuckui

Kur ir kada vyks viešas susirinkimas (adresas, laikas)
Viešas susirinkimas dėl projektinių pasiūlymų vyks 2020 m. lapkričio 27  d. nuo 16.30 val. Susirinkimas vyks tiesioginės internetinės vaizdo transliacijos būdu. Viešo susirinkimo transliacijos nuoroda https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDY5MDI4ODAtOThjZi00MzY2LTkyMGMtMzQyN2MwYjExOTY0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e798846c-2e35-4bbc-b349-8baffaa7a53b%22%2c%22Oid%22%3a%22f82a9efb-9a13-450f-aca2-2f34c66ac747%22%7dAktualios rubrikos

Visagino savivaldybė. Visos teisės saugomos © 2018 Sprendimas: UAB "Fresh Media"