Svetainės struktūra Versija neįgaliems
lt
en ru

Esame atsakingi už tuos, kuriuos prisijaukinome

Esame atsakingi už tuos, kuriuos prisijaukinome

Viena iš šiuo metu sprendžiamų Visagino miesto problemų – didelis skaičius benamių kačių, kurios sudaro grupes įvairiose miesto teritorijose ir nekontroliuojamai dauginasi. Ši problema mūsų mieste egzistuoja jau labai seniai. Neatsakingas kačių laikytojų elgesys, kai nesterilizuotos katės / nekastruoti katinai į lauką laisvai, be priežiūros klajoti poruojasi su bešeimininkėmis katėmis, prisidėjo prie bešeimininkių-sulaukėjusių kačių skaičiaus augimo. Kačių gaudymu ir naikinimu pasiekiami simboliniai rezultatai – laikinas tokių kačių skaičiaus sumažėjimas tam tikroje teritorijoje nežymiai arba visiškai nesprendžia pačios problemos esmės. Moksliškai įrodyta, kad siekimas kontroliuoti sulaukėjusių kačių populiaciją per jų gaudymą ir naikinimą, paliekant nors ir labai nedidelį skaičių kačių, neturi jokio efekto. Kiekviena katė gali atsivesti iki keturių vadų jauniklių, vidutiniškai po 5–9 kačiukus per metus. Kačiukai, sulaukę 6 mėnesių amžiaus, jau yra lytiškai subrendę ir gali tarp savęs toliau daugintis. 

Nuo 2020 metų Visagino savivaldybėje planuojama daugiau dėmesio skirti bešeimininkių katinų kastravimo programų įgyvendinimui. Pagrindinė ir svarbiausia sąlyga šios programos sėkmingam vykdymui yra užtikrinimas, kad atgal į laisvę paleistomis katėmis kažkas nuolatos rūpinsis, prižiūrės jas ir tvarkys jų maitinimo vietas. Programa yra paremta nuolatine sterilizuotų kačių grupių priežiūra, kurią atlieka gyventojai, šeriantys kates tam tikrose vietose. Būtent ši atsakinga priežiūra padeda garantuoti programos sėkmę, kadangi prižiūrėtojai stebi grupę ir informuoja apie susirgusias, sužeistas kates, kurios vėl yra sugaunamos ir tikrinamos veterinaro, bei apie naujai atsiradusias teritorijoje kates, kurios vėl yra gaudomos, skiepijamos, sterilizuojamos ir paleidžiamos atgal į tą pačią teritoriją arba ieškoma naujų savininkų, jei jos yra draugiškos.
Lietuvoje gyvūnų, kaip juslių būtybių, gerovę ir apsaugą, fizinių ir juridinių asmenų, kitų organizacijų ir filialų  pareigas gyvūnų apsaugos ir gerovės srityje, bepriežiūrių gyvūnų gerovę ir apsaugą, bešeimininkių gyvūnų populiacijos mažinimo priemones, humaniško elgesio su gyvūnais reikalavimus, kad gyvūnai būtų apsaugoti nuo žiauraus elgesio, kankinimo ir kito neigiamo poveikio ir būtų užtikrintas žmonių saugumas, reglamentuoja Gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymas. Šis įstatymas taip pat nustato valstybės ir savivaldybių institucijų kompetencijas gyvūnų gerovės ir apsaugos srityse. Pagal minėtą įstatymą savivaldybių administracijos pagal kompetenciją dalyvauja įgyvendinant gyvūnų gerovės ir apsaugos programas, informuoja ir skatina visuomenę globoti gyvūnus, išskyrus laukinius; vadovaudamosi Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos patvirtintu Gyvūnų laikymo savivaldybių teritorijų gyvenamosiose vietovėse tvarkos aprašu, tvirtina gyvūnų laikymo savivaldybių teritorijų gyvenamosiose vietovėse taisykles ir kontroliuoja, kaip jos įgyvendinamos; organizuoja bešeimininkių gyvūnų augintinių skaičiaus mažinimo savivaldybės teritorijoje veiklą, bepriežiūrių ir bešeimininkių gyvūnų laikinąją globą, bepriežiūrių gyvūnų grąžinimą savininkams; gali steigti gyvūnų augintinių kapines ir organizuoti tokių kapinių priežiūrą; išduoda leidimus įvežti, įsigyti, laikyti, veisti pavojingus šunis ir jais prekiauti, vykdo kovinių šunų, kovinių šunų mišrūnų, pavojingų šunų ir pavojingų šunų mišrūnų laikymo kontrolę savivaldybės teritorijoje; organizuoja kovinių šunų, kovinių šunų mišrūnų, pavojingų šunų ir pavojingų šunų mišrūnų paėmimą ir laikinąją globą; atlieka kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas.
2019 m. gegužės 7 d. įsigaliojo Gyvūnų laikymo savivaldybių gyvenamosiose vietovėse tvarkos aprašo nauja redakcija, kurią savo įsakymu patvirtino Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktorius. Pagal šį tvarkos aprašą gyvūnų laikytojai, be kitų pareigų, turi nelaikyti ir nepalikti be priežiūros gyvūnų dviejų butų ar daugiabučių namų bendrojo naudojimo patalpose, pvz.: balkonuose, rūsiuose, koridoriuose, laiptinėse ir kt.
Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. liepos 25 d. įsakymu Nr. ĮV-E-198 patvirtintos Gyvūnų laikymo Visagino savivaldybės teritorijos gyvenamosiose vietovėse taisyklės. Taisyklės nustato gyvūnų laikytojų pareigas, draudžiamus veiksmus, bendruosius gyvūnų laikymo reikalavimus, specialiuosius ūkinių gyvūnų, gyvūnų augintinių, bešeimininkių ir bepriežiūrių gyvūnų laikymo reikalavimus Visagino savivaldybės teritorijoje. Taisyklėse reglamentuota, kad savivaldybės administracija, pagal kompetenciją dalyvaujanti gyvūnų globos organizacijų įgyvendinamose bešeimininkių kačių kastravimo programose, atsižvelgdama į gyvūnų globos organizacijų, bešeimininkes kates prižiūrinčių asmenų rekomendacijas, nustato bešeimininkių kačių šėrimo (poilsio) vietas. Bešeimininkių kačių šėrimo (poilsio) vietos turi būti pažymėtos aiškiai matomu ženklu su ar be užrašo, pvz., „Savivaldybės patvirtinta bešeimininkių kačių šėrimo (poilsio) vieta Nr. ...“. Bešeimininkės katės gali būti šeriamos tik savivaldybės administracijos nustatytose ir ženklu pažymėtose vietose. Asmenys, šeriantys bešeimininkes kates, turi nuolat prižiūrėti ir tvarkyti bešeimininkių kačių šėrimo (poilsio) vietą (surinkti pašaro likučius, šiukšles, indus ir kt.).  
Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 24 d. įsakymu Nr. ĮV-E-256 (atsižvelgiant į bešeimininkes kates prižiūrinčio asmens rekomendacijas) nustatyta bešeimininkių kačių šėrimo (poilsio) vietą Nr. 1 Visagino mieste. Ši vieta yra miško zonoje tarp stadiono (Visagino g.) ir parduotuvės „Norfa“ (Taikos pr. 10). Ji artimiausiu metu bus pažymėta ženklu „Savivaldybės patvirtinta bešeimininkių kačių šėrimo (poilsio) vieta Nr. 1“.
Planuojama artimiausiu metu nustatyti dar kelias bešeimininkių kačių šėrimo (poilsio) vietas. Tinkamam vietų nustatymui reikia jas prižiūrinčių asmenų rekomendacijų. Taip pat asmenys, šeriantys bešeimininkes kates, turi įsipareigoti nuolat prižiūrėti ir tvarkyti bešeimininkių kačių šėrimo (poilsio) vietas (surinkti pašaro likučius, šiukšles, indus ir kt.). Kaip jau buvo minėta, kitose vietose nei nustatyta bešeimininkes kates šerti draudžiama.

Maloniai prašome asmenis, šeriančius bešeimininkes kates, kreiptis į Visagino savivaldybės administracijos Vietinio ūkio valdymo ir statybos skyrių (Parko g. 14, 423 kab., el. p. lijana.jatkeviciene@visaginas.lt) su savo rekomendacijomis dėl šėrimo vietų nustatymo.
Taip pat tikimasi, kad 2020 metais gyvūnų globos organizacijos kartu su asmenimis, šeriančiais kates, dalyvaus ir įgyvendins bešeimininkių kačių kastravimo programas.

Tik veikdami kartu galėsime pasiekti bendrą tikslą – sumažinti bešeimininkių kačių populiaciją.


Pagal Gyvūnų laikymo Visagino savivaldybės teritorijos gyvenamosiose vietovėse taisyklių 42 p. Savivaldybės administracija organizuoja bešeimininkių gyvūnų augintinių skaičiaus mažinimo Savivaldybės teritorijoje veiklą, bešeimininkių ir bepriežiūrių gyvūnų laikinąją globą, bepriežiūrių gyvūnų grąžinimą savininkams. Šias paslaugas teikia Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka parinktas paslaugų teikėjas. Informuojame, kad šių paslaugų sutartis sudaryta su VšĮ „Padėk man“.
VšĮ „Padėk man“ kontaktai: 
Karlų g, Visagino sav.,
Tel.
 
+370 676 15 359, +370 616 09 509.


Primename, kad teisinė informacija apie gyvūnų laikymą ir priežiūrą skelbiama interneto svetainės www.visaginas.lt rubrikoje „Gyventojams – Aplinkosauga ir taisyklės“.


Komentarai

Vardas
El. paštas
Komentaras
Apsaugos kodas

Ačiū, komentaras bus matomas kai administratorius jį patvirtins.

{{msg}}

{{comment.name}} {{comment.time | u2date : 'yyyy-MM-dd'}}
{{comment.comment}}

Aktualios rubrikos

Visagino savivaldybė. Visos teisės saugomos © 2018 Sprendimas: UAB "Fresh Media"