Svetainės struktūra Versija neįgaliems
lt
en ru

Savivaldybės įstaigos

VISAGINO SAVIVALDYBĖS VALDOMŲ AKCIJŲ AKCINĖSE BEI UŽDAROSIOSE AKCINĖSE BENDROVĖSE, SĄRAŠAS  

 

Įmonės pavadinimas Teisinė informacija
UAB „Visagino būstas“
Įmonės kodas 155498117 
www.visaginobustas.lt
 

Visagino savivaldybės akcijos proc. – 100 proc.
Dėl UAB „Visagino būstas“ 2017 m. finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pelno (nuostolių) paskirstymo 
AB „Visagino mechanizacija“
Įmonės kodas 155514735 
www.visaginomechanizacija.lt 

Visagino savivaldybės akcijos proc. – 100 proc.
Visagino savivaldybės administracijos direktorius 2017 m. balandžio 24 d. įsakymu Nr. ĮV-E-361 „Dėl AB „Visagino mechanizacija“ valdybos narių išrinkimo" išrinko AB „Visagino mechanizacija“ valdybos narius

Dėl AB „Visagino mechanizacija“ 2017 m. finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pelno (nuostolių) paskirstymo
UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“
Įmonės kodas 300083879 
www.uratc.lt
 

Visagino savivaldybės akcijos proc. – 15,892 proc.

VISAGINO SAVIVALDYBĖS VALDOMŲ SAVIVALDYBĖS ĮMONIŲ SĄRAŠAS

įmonės pavadinimas Kontaktai

SĮ „Visagino energija"

Direktorius – Zigmas Jurgutavičius

Taikos pr. 26A, 31002 Visaginas
Įstaigos kodas 110087517
Tel. (8 386) 25 901, faks. (8 386) 60 840
El. p. visagino_energija@visaginoenergija.lt 
http://www.visaginoenergija.lt/ 

VISAGINO SAVIVALDYBĖS VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ, KURIŲ SAVIVALDYBĖ YRA DALININKĖ, SĄRAŠAS

Įstaigos pavadinimas Kontaktai
VšĮ IAE regiono verslo ir turizmo informacijos centras Direktorė – Lena Buško

Taikos pr. 7, 31107 Visaginas
Įstaigos kodas 155987923
Tel./faks. (8 386) 70 160
El. p. info@inkubatorius.lt  
http://www.inkubatorius.lt/ 
VšĮ „Euroregiono ežerų kraštas direktorato biuras“ Įstaigos kodas 300010823
Tel./faks. (8 386) 52 138
El. p. ezeru.krastas@ignalina.lt 
Visagino bendruomenės fondas

Direktorė – Eleonora Ogijenko 

Parko g. 14, 
31140 Visaginas
Įstaigos kodas 155985153
Tel. 8 682 65 423 

VISAGINO SAVIVALDYBĖS SVEIKATOS ĮSTAIGŲ, KURIŲ SAVIVALDYBĖ YRA STEIGĖJA, SĄRAŠAS

Įstaigos pavadinimas Kontaktai
VšĮ Visagino ligoninė

Direktorius – Kastytis Matulevičius

Taikos pr. 15A, 31107 Visaginas
Įstaigos kodas 191342858
Tel. (8 386) 75 289
El. p. vivl@sugardas.lt 
http://www.visaginoligonine.lt/ 

VšĮ Visagino pirminės sveikatos priežiūros centras  Direktorė – Violeta Dilienė

Taikos pr. 15, 31107 Visaginas 
Įstaigos kodas 155936576
Tel. (8 386) 70 010, 71 283
El. p. vispol@dkd.lt 
http://www.visaginopspc.lt   

 ŠVIETIMO ĮSTAIGOS

BENDROJO UGDYMO MOKYKLOS 

Įstaigos pavadinimas Kontaktai
Visagino „Verdenės“ gimnazija

Direktorė – Olga Černis

Taikos pr. 21, 31107 Visaginas
Tel. (8 386) 72 758
Tel./faks. (8 386) 72 969
El. p. verdene@vvg.lt 
http://verdenesgimnazija.lt/ 

Visagino „Atgimimo“ gimnazija  Direktorė – Vanda Beinorienė

Tarybų g. 23, 31202 Visaginas
Tel./faks. (8 386) 71 882
El. p. vanda.beinoriene@sugardas.lt, ina.loseva@sugardas.lt 
http://atgimimo.sugardas.lt/  
Visagino Draugystės progimnazija Direktorius – Rimantas Petravičius

Draugystės g. 12, 31222 Visaginas
Tel./faks. (8 386) 72 947
El. p. rimantas.petravicius@vdvm.lt, donata.dubakiene@vdvm.lt 
http://www.vdvm.lt/  
Visagino „Gerosios vilties“ progimnazija Direktorė – Jolanta Bartkūnienė

Partizanų g. 2/7, 31105 Visaginas
Tel. (8 386) 31 671
El. p. jolanta.bartkuniene@vgvp.lt 
http://vgvp.lt/ 
Visagino „Žiburio“ pagrindinė mokykla Direktorė – Olga Černis

Energetikų g. 56, 31227 Visaginas
Tel. (8 386) 73 359
Tel./faks. (8 386) 70 201
El.p. olga.cernis@dkd.lt, ziburys@dkd.lt 
https://ziburys.visaginas.lm.lt/  

VISAGINO VAIKŲ LOPŠELIAI-DARŽELIAI 

Įstaigos pavadinimas  KONTAKTAI
Visagino lopšelis-darželis „Auksinis gaidelis“ (Vaikystės pedagogikos centras)  Direktorė – Laima Šamatavienė

Tarybų g. 9, 31134 Visaginas
Tel. (8 386) 71 706, 72 057Faks. (8 386) 71 706
El. p. direktore@auksinisgaidelis.lt, sekretore@auksinisgaidelis.lt 
http://www.auksinisgaidelis.lt/  
Visagino vaikų lopšelis-darželis ,,Auksinis raktelis“  Direktorė – Elena Čekienė

Taikos pr. 20, 31110 Visaginas
Tel./faks. (8 386) 70 719, 73 186
El. p. elena.cekiene@dkd.lt,  raktelis@dkd.lt
http://raktelis.mir.lt 
Visagino vaikų lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“ 

Direktorė – Irena Oficerova
Sedulinos al. 51, 31231 Visaginas
Tel./faks. (8 386) 74 798 
El. p. info@visaginoazuoliukas.lt
http://www.visaginoazuoliukas.lt/ 

Visagino vaikų lopšelis-darželis „Gintarėlis“ Direktorė – Ana Korolkova

Draugystės g. 19, 31211 Visaginas
Tel. (8 386) 74 520, 72 394
Faks. (8 386) 74 520
El. p. gintarelis@sugardas.lt 
http://visaginasgintarelis.lt/  
Visagino vaikų lopšelis-darželis ,,Kūlverstukas“  Direktorė – Vilija Kriaučiūnienė

Kosmoso g. 12, 31104 Visaginas
Tel. (8 386) 32 192
El. p. kulverstukas@sugardas.lt 
http://visagino-kulverstukas.lt/ 

NEFORMALIOJO UGDYMO ĮSTAIGOS

Įstaigos pavadinimas  Kontaktai
Visagino Česlovo Sasnausko menų mokykla Direktorius – Alikas Milko

Festivalio g. 3A, 31142 Visaginas
Tel. (8 386) 61 326
El. p. vilija.zukauskiene@sugardas.lt, vilija.ginaitiene@sugardas.lt 
http://vcsmm.sugardas.lt  
Visagino kūrybos namai  Direktorė – Svetlana Šadčeneva

Vilties g. 16, 31121 Visaginas
Tel. (8 386) 32 512
El. p. vaiku@vkn.lt 
http://www.vkn.lt/  
Visagino sporto centras  Direktorius – Nikolaj Charlamov

Parko g. 2A, 31140 Visaginas
Tel. (8 386) 72 701, 61 206
El. p. violeta.nosyreva@sugardas.lt
http://vsc.sugardas.lt/ 
Visagino švietimo pagalbos tarnyba  Direktorė – Dalė Gasiniauskienė

Draugystės g. 12, 31222 Visaginas 
Tel. (8 386) 60 099
El. p. info@vspt.lt |
http://www.vspt.lt/  
T. Goloskokovos užsienio kalbų mokykla 

Direktorė – Tatjana Goloskokova

Energetikų g. 5, 31225 Visaginas
Tel. 8 685 27 107
El. p. tatjana.visaginas@gmail.com

Asociacija Trečiojo amžiaus universitetas 

Parko g. 14, 31141 Visaginas
Tel. 8 686 95 225
El. p. tau@dkd.lt

KULTŪROS ĮSTAIGOS 

Įstaigos pavadinimas  KONTAKTAI
Visagino viešoji biblioteka  Direktorė – Dalia Sargūnienė

Taikos pr. 52, 31203 Visaginas
Tel. (8 386) 75 312
El. p. vbdirektore@visaginas.lt 
http://biblioteka.visaginas.lt/  
Visagino kultūros centras  Direktorė – Danutė Morkūnienė

Vilties g. 5, Visaginas
Tel. (8 386) 31 865
El. p. danute.morkuniene@visaginokultura.lt 
http://visaginokultura.lt

KITOS BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS

Įstaigos pavadinimas  KONTAKTAI
Visagino rekreacijos paslaugų centras  Direktorius – Anatolij Mazynskij

Vilties g. 5A, 31118 Visaginas
Įstaigos kodas 191747963
Tel. (8 386) 60 213 
El. p. vrpc@sugardas.lt
http://vrpc.lt/  
Visagino socialinių paslaugų centras  Direktorė – Stanislava Ostrouch

Taikos pr. 13, 31110 Visaginas
Įstaigos kodas 300079075
Tel./faks. (8 386) 70 053
El. p. vspc@vspc.lt
http://www.vspc.lt/ 
Visagino šeimos ir vaiko gerovės centras  Direktorė – Natalija Levickaja

Statybininkų g. 7, 31137 Visaginas
Įstaigos kodas 190230824
Tel./faks. (8 386) 75 280, (8 386) 72 133
El. p. vsvgc@vsvgc.lt
http://vpvc.sugardas.lt/ 

 

Aktualios rubrikos

Visagino savivaldybė. Visos teisės saugomos © 2018 Sprendimas: UAB "Fresh Media"