Svetainės struktūra Versija neįgaliems
lt
en ru

Garbės piliečiai

Augančiame Visagino mieste dirbo ir dirba daugelyje veiklos sričių gerų rezultatų pasiekusių aukštos kvalifikacijos specialistų: energetikų, statybininkų, transporto, sveikatos apsaugos, švietimo, kultūros, sporto, socialinės sferos darbuotojų. Labiausiai savivaldybės gyventojų gerovės kūrimą įtakojusiems ir savivaldybės vardą respublikoje ir užsienyje garsinusiems žmonėms suteikiami Garbės piliečio vardai.

Garbės piliečio vardo skyrimo tvarka
Iki Visagino savivaldybės įkūrimo 1995 m. šį garbingą vardą suteikdavo Vyriausybės įgaliotinis Visagine. Visagino miesto tarybos 1996 m. rugpjūčio 15 d. sprendimu Nr. 101 buvo patvirtinti Visagino miesto Garbės piliečio vardo suteikimo nuostatai, kuriuose nurodyta, kad Visagino miesto Garbės piliečio vardą, už ypatingus nuopelnus miestui, mero teikimu suteikia miesto taryba. Teikti kandidatus garbingam vardui gauti turi teisę piliečiai, miesto meras, tarybos nariai, tarybos komitetai, visuomeninės organizacijos.
1997 m. rugpjūčio 14 d. sprendimu Nr. 36 nustatytos Visagino miesto Garbės piliečių privilegijos.
Minėti dokumentai Visagino savivaldybės tarybos 2005 m. kovo 17 d. sprendimu Nr. TS-382 pakeisti naujais. Dalis ankstesnių nuostatų perkelta į naują dokumentą – Visagino miesto Garbės piliečio vardo suteikimo nuostatus, kurių II dalis nustato Garbės piliečio vardo suteikimo tvarką. Patikslinta, kad šis vardas suteikiamas LR piliečiams, asmenims be pilietybės, taip pat užsieniečiams už ypatingus nuopelnus savivaldybės bendruomenei ūkio, verslo plėtros, kultūros, meno, švietimo, sporto, labdaros ir rėmimo, aplinkosaugos, darnaus vystymosi bei kitose srityse, taip pat už nuopelnus garsinant Visagino savivaldybės vardą respublikoje ir užsienyje. 2017 m. balandžio 28 d. sprendimu Nr.TS-70 „Dėl Visagino savivaldybės tarybos 2005 m. kovo 17 d. sprendimo Nr. TS-382 „Dėl Visagino miesto Garbės piliečio vardo suteikimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“

Visagino miesto garbės piliečio teisės
Garbės piliečiui išduodamas pažymėjimas ir ženklelis su Visagino miesto herbu.
Garbės piliečio teisės: nemokamai su šeima (sutuoktiniu ir nepilnamečiais vaikais) lankytis visuose savivaldybės institucijų (įstaigų) ir kituose organizuojamuose masiniuose renginiuose; nemokamai naudotis savivaldybės visuomeniniu transportu; Garbės piliečiams pensininkams 1 kartą per metus nemokamai naudotis Visagino socialinių paslaugų centro paslaugomis; jubiliejaus (50, 60, 70, 80 metų ir t. t.) proga gauti 300 (trijų šimtų) Eur (Visagino savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 27 d. sprendimas Nr. TS-184) vienkartinę išmoką iš savivaldybės biudžeto lėšų, gauti finansinę paramą nelaimės, ligos atveju ir kt.
Baigiamosiose nuostatose numatyta, kokiais atvejais savivaldybės tarybos sprendimu Garbės pilietis gali netekti turėto garbingo vardo.

Visagino miestas didžiuojasi savo Garbės piliečiais. Visagino miesto Garbės piliečiai:

1994 m.

Algirdas Mykolas BRAZAUSKAS (1932–2010) – Lietuvos Respublikos Prezidentas ir Lietuvos Respublikos Seimo narys 

Biografija

 

1994 m.

Petras PAPOVAS 
(gim. 1947 m.) – už nuopelnus miestui pakeičiant gyvenvietės statusą į miesto statusą ir įtvirtinant Visagino miesto savivaldą

Biografija

  1994 m.

Vasilijus ČIUPAČENKA (1923–2005) – fotokorespondentas, visuomenės veikėjas, pedagogas
 

1994 m.

Edmundas KRŪMINIS (1937–2011) – Ignalinos atominės jėgainės direktoriaus pavaduotojas, buvęs Visagino savivaldybės tarybos narys
 
Biografija

  1994 m.

Tatjana SEMIONOVA (1937–1994) – pirmoji Akrobatikos sporto mokyklos direktorė, sporto entuziastė, visuomenės veikėja
  1997 m.

Konstantinas ZACHAROVAS (1921–1998) – pirmasis atominės jėgainės direktorius. Garbės piliečio vardas suteiktas Visagino savivaldybės tarybos 1997 m. rugpjūčio 14 d. sprendimu TS-35

Biografija
  1997 m.

Genadijus NEGRIVODA (1937–2012) – atominės jėgainės techninis direktorius. Garbės piliečio vardas suteiktas Visagino savivaldybės tarybos 1997 m. rugpjūčio 14 d. sprendimu TS-35


Biografija
  1997 m.

Viktoras FROLOVAS (1930–2014) – Sedulinos vidurinės mokyklos direktorius. Garbės piliečio vardas suteiktas Visagino savivaldybės tarybos 1997 m. rugpjūčio 14 d. sprendimu TS-35
  1997 m.

Stasė ČERNIAUSKIENĖ (1942–2019) – lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė. Garbės piliečio vardas suteiktas Visagino savivaldybės tarybos 1997 m. rugpjūčio 14 d. sprendimu TS-35

Biografija
  1998 m.

Česlava PIMPIENĖ (gim. 1941 m.) – Visagino Česlovo Sasnausko muzikos mokyklos direktorė. Garbės piliečio vardas suteiktas Visagino savivaldybės tarybos 1998 m. spalio 24 d. sprendimu TS-127

Biografija
  1998 m.

Viktoras KOLOMIECAS (1938–2012) – AB „Visaginas“ direktorius, vienas iš pirmųjų miesto gyventojų, visuomenės veikėjas
1999 m., po mirties

Vladimiras ŠČIUROVAS (1955–1999) – pirmas Visagino miesto meras. Garbės piliečio vardas suteiktas Visagino savivaldybės tarybos 1999 m. liepos 1 d. sprendimu TS-197

Biografija
  1999 m., po mirties

Vladimiras KARČANOVAS (1937–1999) – Vakarų statybos valdybos padalinio vadovas. Garbės piliečio vardas suteiktas Visagino savivaldybės tarybos 1999 m. spalio 7 d. sprendimu TS-212
  2005 m.

Vytautas RAPALIS (gim. 1964 m.) – Visagino šv. apaštalo Pauliaus parapijos klebonas.Garbės piliečio vardas suteiktas Visagino savivaldybės tarybos 2005 m. liepos 28 d. sprendimu TS-475
  2008 m.

Viktoras ŠEVALDINAS (gim. 1948 m.) – Ignalinos atominės jėgainės generalinis direktorius. Garbės piliečio vardas suteiktas Visagino savivaldybės tarybos 2008 m. gruodžio 18 d. sprendimu TS-180

Biografija
  2009 m.

Werneris PIONTEKAS (1945–2016) – už suteiktą paramą sveikatos priežiūros srityje. Garbės piliečio vardas suteiktas Visagino savivaldybės tarybos 2009 m.gruodžio 24 d. sprendimu TS-249

Biografija
  2010 m., po mirties

Leonidas GURINAS (1955–2010) – AB „Vilstata“ generalinis direktorius. Garbės piliečio vardas suteiktas Visagino savivaldybės tarybos 2010 m. vasario 11 d. sprendimu TS-32


Biografija
  2012 m.

Vasilijus SUCHORUKOVAS (gim. 1960 m.) – už ypatingus nuopelnus sporto srityje, rengiant sportininkus Olimpinėms žaidynėms, Pasaulio ir Europos čempionatams. Garbės piliečio vardas suteiktas Visagino savivaldybės tarybos 2012 m. rugsėjo 27 d. sprendimu TS-149

Biografija

15min.lt 2012 m.

Jevgenijus ŠUKLINAS (gim. 1985 m.) – 2012 metų Londono olimpinis vicečempionas. Garbės piliečio vardas suteiktas Visagino savivaldybės tarybos 2012 m. rugsėjo 27 d. sprendimu TS-148

Biografija
  2015 m.

Josifas Samsonas ZETEISHVILI (gim. 1945 m.) – Visagino savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 6 d. sprendimu Nr. TS-196 „Dėl Visagino miesto Garbės piliečio vardo suteikimo protojerėjui Josifui Samsonui Zeteishviliui“ buvo suteiktas Visagino miesto Garbės piliečio vardas Visagino stačiatikių šv. Panteleimono parapijos protojerėjui Josifui Samsonui Zeteishviliui už ypatingus nuopelnus savivaldybės bendruomenei kultūros, meno, švietimo, labdaros ir rėmimo srityse.   
 
Biografija

2019 m.

Vanda Beinorienė (gim. 1948 m.) – Visagino savivaldybės tarybos 2019 m. sausio 31 d. sprendimu Nr. TS-19 „Dėl Visagino miesto Garbės piliečio vardo suteikimo Vandai Beinorienei“ buvo suteiktas Visagino miesto Garbės piliečio vardas Vandai Beinorienei už ypatingus nuopelnus Visagino savivaldybės švietimo ir politinėje veikloje.

Biografija

2019 m. 

Elvyra Telksnienė (gim. 1953 m.) – Visagino savivaldybės tarybos 2019 m. sausio 31 d. sprendimu Nr. TS-20 „Dėl Visagino miesto Garbės piliečio vardo suteikimo Elvyrai Telksnienei“ buvo suteiktas Visagino miesto Garbės piliečio vardas Elvyrai Telksnienei už svarų indėlį puoselėjant tautinį paveldą, nacionalines tradicijas ir lietuvybę Visagino savivaldybėje.

Biografija
Aktualios rubrikos

Visagino savivaldybė. Visos teisės saugomos © 2018 Sprendimas: UAB "Fresh Media"