Svetainės struktūra Versija neįgaliems
lt
en ru

Naujienos, aptarimai, susitikimai

Apleistų teritorijų tvarkymo būdų gerosios patirties pasidalinimo vizitas Panevėžyje ir Visagine

Siekdama pertvarkyti apleistas erdves ir taip mažinti neigiamą teritorijų poveikį aplinkai, skatinti darnų regionų vystymąsi ir bendradarbiavimą, novatoriškais metodais tvarkyti apleistas teritorijas, Visagino savivaldybės administracija kartu su projekto partneriais iš Daugpilio, Rezeknės, Kraslavos ir Panevėžio įgyvendina projektą „Transformacija iš apleistų erdvių į išpuoselėtas“ („Trasformations from Slum to Chic“, Trans-form, Project LLI-386) pagal Europos teritorinio bendradarbiavimo  2014–2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos programą (www.latlit.eu).

Šių metų vasario 25 d. – vasario 27 d. Rėzėknės, Kraslavos, Daugpilio savivaldybių ir Rėzeknės specialiosios ekonominės zonos valdybos specialistai vyko į gerosios patirties pasidalinimo vizitą Lietuvoje.

2019 m. vasario 25, 26 dienomis jie aplankė Panevėžį. Atvykusi delegacija vizito metu buvo supažindinta su Panevėžio laisvąja ekonomine zona, Skaistakalnio parku - buvusios karinės aviacijos baze ir meninio stiklo studija „Glass Remis“, viešbučiu „Romantika“ – buvusiu malūnu, miesto meno galerija, miesto vandens valymo įmone ir kitais objektais.

2019 m. vasario 27 d. svečiai atvyko į Visaginą, kur susipažino su miesto apleistų teritorijų tvarkymo projektais. Delegacija iš 26 žmonių susipažino su miesto istorija, pažiūrėjo kaip miestas tvarko savo teritorijas: pakrantę, sporto zoną, Smart parko teritoriją, pabuvojo Visagino kultūros centre, kur jiems buvo pristatytas projektas „Buvusios „Sedulinos“ mokyklos pastato pritaikymas Visagino kultūros centro ir bendruomenės reikmėms, įrengiant miestą po vienu stogu“. Svečiams labai patiko idėja, kad buvusios „Sedulinos“ mokyklos erdvėje po vienu stogu lankytojai ir turistai gauna įvairiapusį pažinimą apie daugiatautį Visagino miestą: kultūrą, istoriją, tradicijas. Pritaikytos erdvės suteikia informaciją ir užimtumą: nuo etno šaknų (tautinių kultūrų kolektyvai) iki šiuolaikiškos meno veiklos.

Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis į Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus projektų koordinatorę Nataliją Jakubovskają el. p. natalija.jakubovskaja@visaginas.lt. Daugiau informacijos apie Latvijos–Lietuvos bendradarbiavimo apibus sienos programą galima rasti www.latlit.eu ir www.europa.eu.
Šis straipsnis parengtas naudojant Europos Sąjungos finansinę paramą. Už šio straipsnio turinį atsako Visagino savivaldybės administracija. Jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad jis atspindi Europos Sąjungos nuomonę. 


Pasirašyta paslaugos sutartis dėl apleistos teritorijos Vilties g. 3 sutvarkymo sprendimų koncepcijų kūrimo (projektas LLI-386, „Trans form“)

Primename, kad siekdama pertvarkyti apleistas erdves ir taip mažinti neigiamą teritorijų poveikį aplinkai, skatinti darnų regionų vystymąsi ir bendradarbiavimą, novatoriškais metodais tvarkyti apleistas teritorijas, Visagino savivaldybės administracija kartu su projekto partneriais iš Daugpilio, Rezeknės, Kraslavos ir Panevėžio įgyvendina projektą „Transformacija iš apleistų erdvių į išpuoselėtas“ („Trasformations from Slum to Chic“, Trans-form, Project LLI-386) pagal Europos teritorinio bendradarbiavimo  2014–2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos programą (www.latlit.eu).
Šio projekto rėmuose Visagino savivaldybės administracija projekto lėšomis užsakė Vilties g. 3 teritorijos sutvarkymo sprendimų koncepcijų parengimo architektų paslaugą. 2019 m. vasario 25 d. buvo pasirašyta paslaugos sutartis su UAB „Želdynai“. Koncepcijos sprendimai turi būti parengti iki 2019 m. gegužės 25 d. Koncepcijos bus pristatytos Visagino savivaldybės miesto visuomenei derinti. Apie koncepcijos pristatymą informuosime vėliau.

Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis į Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus projektų koordinatorę Nataliją Jakubovskają el. p. natalija.jakubovskaja@visaginas.lt. Daugiau informacijos apie Latvijos–Lietuvos bendradarbiavimo apibus sienos programą galima rasti www.latlit.eu ir www.europa.eu.
Šis straipsnis parengtas naudojant Europos Sąjungos finansinę paramą. Už šio straipsnio turinį atsako Visagino savivaldybės administracija. Jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad jis atspindi Europos Sąjungos nuomonę. 


Projekto „Transformacija iš apleistų erdvių į išpuoselėtas“ Nr. LLI-386 Trans-form  partnerių susitikimas Kraslavoje

2019 m. vasario 8 d. Latvijoje Kraslavos mieste įvyko 2014–2020 m. Interreg V-A Lavijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos projekto „Transformacija iš apleistų erdvių į išpuoselėtas“ Trans-form LLI -386 partnerių darbinis susitikimas.  Jame dalyvavo partneriai iš Euroregiono „Ežerų kraštas“ Latvijos biuro, Rezeknės savivaldybės ir Rezeknės specialiosios ekonominė zonos, Daugpilio, Kraslavos, Visagino ir Panevėžio savivaldybių. 

Susitikimo metu buvo vykdomas projekto darbo plano pažangos monitoringas, tikslinamas reikiamų atlikti veiklų sąrašas, aptariami planuojami projekto veiklų terminai bei kiekvienas partneris pristatė projekto atliktų darbų ataskaitą. Visagino savivaldybės administraciją atstovavo Strateginio planavimo ir investicijų valdymo projektų koordinatorė Natalija Jakubovskaja ir projekto finansininkė Ana Čižienė.

Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis į Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus projektų koordinatore Natalija Jakubovskaja, natalija.jakubovskaja@visaginas.lt 
Daugiau informacijos apie Latvijos–Lietuvos bendradarbiavimo apibus sienos programą galima rasti www.latlit.eu ir www.europa.eu.
Šis straipsnis parengtas naudojant Europos Sąjungos finansinę paramą. Už šio straipsnio turinį atsako Visagino savivaldybės administracija. 
Jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad jis atspindi Europos Sąjungos nuomonę.  


Apleisto pastato, esančio Vilties g. 3 griovimo darbų techninis projektas parengtas (projektas LLI-386, „Trans form“)

Informuojame, kad Visagino savivaldybės administracija kartu su projekto partneriais iš Daugpilio, Rezeknės, Kraslavos ir Panevėžio įgyvendina projektą „Transformacija iš apleistų erdvių į išpuoselėtas“ („Trasformations from Slum to Chic“, Trans-form, Project LLI-386) pagal Europos teritorinio bendradarbiavimo  2014–2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos programą (www.latlit.eu).
Visagino savivaldybės administracija projekto lėšomis užsakė  apleisto pastato, esančio Vilties g. 3 griovimo darbų techninio projekto parengimo paslaugą. 2018 m. gruodžio 17 d. buvo pasirašyta paslaugos sutartis su UAB „Statybos projektai“. Techninis projektas parengtas ir perduotas 2019 m. vasario 18 d.

Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis į Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus projektų koordinatorę Nataliją Jakubovskają el. p. natalija.jakubovskaja@visaginas.lt. Daugiau informacijos apie Latvijos–Lietuvos bendradarbiavimo apibus sienos programą galima rasti www.latlit.eu ir www.europa.eu.
Šis straipsnis parengtas naudojant Europos Sąjungos finansinę paramą. Už šio straipsnio turinį atsako Visagino savivaldybės administracija. Jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad jis atspindi Europos Sąjungos nuomonę. 


Pasirašyta paslaugos sutartis dėl apleisto pastato, esančio Vilties g. 3 griovimo darbų techninio projekto parengimo (projektas LLI-386, „Trans form“)

Primename, kad Visagino savivaldybės administracija kartu su projekto partneriais iš Daugpilio, Rezeknės, Kraslavos ir Panevėžio įgyvendina projektą „Transformacija iš apleistų erdvių į išpuoselėtas“ („Trasformations from Slum to Chic“, Trans-form, Project LLI-386) pagal Europos teritorinio bendradarbiavimo  2014–2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos programą (www.latlit.eu).
Šio projekto rėmuose, Visagino savivaldybės administracija projekto lėšomis užsakė  apleisto pastato, esančio Vilties g. 3 griovimo darbų techninio projekto parengimo paslaugą. 2018 m. gruodžio 17 d. buvo pasirašyta paslaugos sutartis su UAB „Statybos projektai“. Techninis projektas turi būti parengtas iki 2019 m. vasario 18 d.

Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis į Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus projektų koordinatorę Nataliją Jakubovskają el. p. natalija.jakubovskaja@visaginas.lt. Daugiau informacijos apie Latvijos–Lietuvos bendradarbiavimo apibus sienos programą galima rasti www.latlit.eu ir www.europa.eu.
Šis straipsnis parengtas naudojant Europos Sąjungos finansinę paramą. Už šio straipsnio turinį atsako Visagino savivaldybės administracija. Jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad jis atspindi Europos Sąjungos nuomonę. 


Teorinių mokymų tęsimas Rezeknėje

Primename, kad siekdama pertvarkyti apleistas erdves ir taip mažinti neigiamą teritorijų poveikį aplinkai, skatinti darnų regionų vystymąsi ir bendradarbiavimą, Visagino miesto savivaldybės administracija kartu su projekto partneriais iš Daugpilio, Rezeknės, Kraslavos ir Panevėžio įgyvendina projektą „Transformacija iš apleistų erdvių į išpuoselėtas“ („Trasformations from Slum to Chic“, Trans-form, Project LLI-386) pagal Europos teritorinio bendradarbiavimo 2014–2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos programą (www.latlit.eu).

 
Projekto metu kaip ir buvo planuota 2018 m. startavo teorinių mokymų sesijos, kuriose dalyvauja teritorijų planavimo specialistai iš Daugpilio, Rėzeknės, Kraslavos, Panevėžio ir Visagino savivaldybių. Partnerių specialistai įgyja žinių kaip darniai atkurti ir paversti patraukliomis apleistas teritorijas. Partneriai keičiasi patirtimi lankydamiesi vienas kito tvarkomose teritorijose.
Šį kartą 2018 m. lapkričio 28 d. – lapkričio 30 d. projekto partneriai vyko į teorinių mokymų seriją į Rezeknę (Latvija). Mokymai buvo skirti padidinti žinias apie apleistų teritorijų atgaivinimą savivaldybėse. Dalyviai: teritorijų planavimo specialistai, teisininkai bei investicijų skyrių specialistai, dirbantys savivaldybėse ir savivaldybių institucijose. Pagrindinės mokymų temos: „Plėtros tendencijos ir konkurencija tarp vietovių“, „Lengvatų vaidmuo investicijų pritraukime“, „Buvusių apleistų teritorijų regeneravimo plėtros scenarijai“ ir kt.

Projekto įgyvendinimo metu bus parengtas metodinis vadovas teritorijų planuotojams, bei veiksmų planai konkrečių pilotinių apleistų erdvių atgaivinimu. Iš viso projekto metu bus sutvarkyti 5,53 ha probleminių teritorijų keturiose partneriams priklausančiose sklypuose: Lūznavoje (Rėzeknės savivaldybė), Daugpilio tvirtovėje, Kraslavoje ir Skaistkalnio parke Panevėžyje. Visagino savivaldybė planuoja projekto lėšomis parengti pastato, esančio Vilties g. 3 griovimo techninę dokumentaciją bei perspektyvos planavimo viziją.

Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis į Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus projektų koordinatore Natalija Jakubovskaja, natalija.jakubovskaja@visaginas.lt 
Daugiau informacijos apie Latvijos–Lietuvos bendradarbiavimo apibus sienos programą galima rasti www.latlit.eu ir www.europa.eu  
Šis straipsnis parengtas naudojant Europos Sąjungos finansinę paramą. Už šio straipsnio turinį atsako Visagino savivaldybės administracija. Jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad jis atspindi Europos Sąjungos nuomonę.  


APLEISTŲ TERITORIJŲ TVARKYMO INOVACIJŲ GEROSIOS PATIRTIES PASIDALINIMO VIZITAS Prahoje

Siekdama pertvarkyti apleistas erdves ir taip mažinti neigiamą teritorijų poveikį aplinkai, skatinti darnų regionų vystymąsi ir bendradarbiavimą, novatoriškais metodais tvarkyti apleistas teritorijas, Visagino miesto savivaldybės administracija kartu su projekto partneriais iš Daugpilio, Rezeknės, Kraslavos ir Panevėžio įgyvendina projektą „Transformacija iš apleistų erdvių į išpuoselėtas“ („Trasformations from Slum to Chic“, Trans-form, Project LLI-386) pagal Europos teritorinio bendradarbiavimo 2014–2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos programą (www.latlit.eu).

Įgyvendinant projektui keliamą uždavinį – įgyti projekto dalyviams žinių apie inovatyvų apleistų teritorijų tvarkymą, šių metų spalio 29 d. – lapkričio 1 d. projekto partneriai vyko į gerosios patirties pasidalinimo vizitą Prahoje (Čekijos Respublika), kur susipažino su sėkmingais apleistų teritorijų tvarkymo metodais. Gerosios patirties pasidalinimo vizite dalyvavo Visagino savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų valdymo skyriaus vedėja Irina Michailova.
Kartu su projekto partneriais iš Daugpilio, Rezeknės, Kraslavos ir Panevėžio aplankė Prahos planavimo ir plėtros institutą, kuris rengia ir koordinuoja įvairius Čekijos Respublikos miestų planavimo dokumentus. Vienas iš rengiamų planų yra būtent Prahos miesto apleistų teritorijų strateginis planas, kuris apima apie 4600 ha.
Taip pat aplankytas Architektūros ir metropolijos planavimo centras (CAMP), kurio pagrindinis tikslas – pagerinti viešųjų diskusijų formą miesto plėtros klausimais. CAMP centras yra skirtas ne tik architektams, dizaineriams ir investuotojams, bet taip pat, nevyriausybinėms organizacijoms ir visai visuomenei kaip pagrindinis, aiškus, prieinamos informacijos apie esamą ir planuojamą miestą šaltis, turintis unikalų – interaktyvų miesto planavimo/projektavimo įrankį, kurio pagalbą centro lankytojai gali planuoti įvairius miestų elementus ir sužinoti, kas keičiasi mieste, pvz., padidinant turistų ar automobilių skaičių.
"Walter Motors" gamyklų industrinė zona, kurioje buvo gaminami "Walter" prekės ženklų automobiliai ir varikliai. Šiuo metu teritorija užima apie 17 ha. Joje įsikūrę daugiau nei 650 gyvenamųjų butų, 50 gyvenamųjų namų, biurų pastatų, parduotuvių, įrengtas parkas.
Miesto mikrorajonai Holešovice ir Karlin, buvę pramoninės – militaristinės teritorijos, šiuo metu yra atnaujinti iš esmės. Juose įsikūrę modernūs gyvenamieji daugiabučiai namai, modernūs biurų pastatai, atnaujintos gatvės, parkai ir žalieji zonos. Daugybė atnaujintų pastatų yra gavę architektūros premijas.
 
Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis į Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus projektų koordinatorę Nataliją Jakubovskają el. p. natalija.jakubovskaja@visaginas.lt
Daugiau informacijos apie Latvijos–Lietuvos bendradarbiavimo apibus sienos programą galima rasti www.latlit.eu ir www.europa.eu
Šis straipsnis parengtas naudojant Europos Sąjungos finansinę paramą. Už šio straipsnio turinį atsako Visagino savivaldybės administracija. Jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad jis atspindi Europos Sąjungos nuomonę. 


Partnerių susitikimas Daugpilyje

2018 m. rugsėjo 28 d. Daugpilyje (Latvija) vyko Euroregiono „Ežerų kraštas“ Latvijos biuro projekto „Transformacija iš apleistų erdvių į išpuoselėtas“ (angl. „Transformations from Slum to Chic“) (Trans-form Nr. LLI-386) (toliau – Projektas) valdymo komiteto posėdis, kuriame dalyvavo septynių projekto partnerių atstovai. 
Projekto pagrindinis tikslas – atgaivinti savivaldybėse esančias apleistas ar degradavusias teritorijas Latvijos ir Lietuvos pasienio regione, pertvarkant jas į darnią aplinką, kuriančią ekonominę, socialinę ir aplinkosauginę naudą vietos bendruomenėms. Projektu bus siekiama atgaivinti projekto partnerių valdomas teritorijas, turinčias įvairių taršos problemų, kurios neigiamai veikia tiesioginę aplinką bei kaimynines teritorijas ir vietos bendruomenes. Projekto veikla bus nukreipta į Daugpilio, Rezeknės ir Kraslavos teritorijas Latvijoje ir Panevėžio ir Visagino miestų teritorijas Lietuvoje.

Projekto metu ketinama parengti pastato – mokyklos (unikalus numeris 3097-8000-3016, plotas 2832,04 m²) su kiemo statiniais (tvora, aikštelė), Vilties g. 3, Visagine, nugriovimo techninę dokumentaciją. Bendras tvarkomos teritorijos plotas 0,9811 ha. 
Komiteto posėdžio metu partneriai dalinosi patirtimi rengiant projektinę dokumentaciją, tvarkant miestų teritorijas, aptarė darbų etapus bei finansavimo klausimus.

Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis į Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus projektų koordinatorę Nataliją Jakubovskają el. p. natalija.jakubovskaja@visaginas.lt
Daugiau informacijos apie Latvijos–Lietuvos bendradarbiavimo apibus sienos programą galima rasti www.latlit.eu ir www.europa.eu 
Šis straipsnis parengtas naudojant Europos Sąjungos finansinę paramą. Už šio straipsnio turinį atsako Visagino savivaldybės administracija. Jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad jis atspindi Europos Sąjungos nuomonę. 


Strateginio planavimo komisijos posėdyje aptarta projekto „Transformacija iš apleistų erdvių į išpuoselėtas“ veikla

2018 m. rugpjūčio 9 d. 16 val. savivaldybės mažojoje salėje įvyko Strateginio planavimo komisijos posėdis, kurio metu komisijos nariai aptarė projekto „Transformacija iš apleistų erdvių į išpuoselėtas“ veiklą. Norime priminti, kad Visagino savivaldybės tarybos 2018 m. birželio 26 d.sprendimu Nr. TS-129 buvo pritarta Visagino savivaldybės administracijos dalyvavimui Euroregiono „Ežerų kraštas“ Latvijos biuro rengiamame projekte „Transformacija iš apleistų erdvių į išpuoselėtas“. Visagino savivaldybė dalyvauja 2014–2020 m. INTERREG V-A Lavijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programoje partnerio teisėmis ir be kitų veiklų planuoja projekto lėšomis parengti pastato, esančio Vilties g. 3, griovimo techninę dokumentaciją. Projekto tikslas ne tik parengti techninį projektą, bet ir numatyti, kaip ateityje atlaisvintą apleistą teritoriją sutvarkyti ir paversti išpuoselėta.

Atsižvelgiant į tai, kad Strateginio planavimo komisija susideda iš įvairių socialinių grupių atstovų, t. y. verslo, paprastų gyventojų, visuomeninių organizacijų, savivaldybės tarybos atstovai, buvo svarbu sužinoti, kaip jie mato šios teritorijos transformaciją. Komisijos nariai aptarė pasiūlytas alternatyvas bei siūlė savo variantus. Iš visų aptartų alternatyvų liko dvi: pirma alternatyva – nugriauti apleistą pastatą ir atlaisvintame sklype įrengti inovatyvų ir modernų žaliąjį parką, antra alternatyva – palikti pastatą ir paskelbti jo privatizaciją. Po valandą trukusios diskusijos beveik visų komisijos narių nuomonė sutapo ir visi sutiko, kad sutvarkytame sklype turi atsirasti kompaktiškas, tačiau inovatyvus ir jaukus parkas. Planuojama artimiausiu metu parengti techninę užduotį ir užsakyti techninį projektą su parko vizualizacijomis, kad būtų galima jas paviešinti ir sužinoti gyventojų nuomonę, kaip turi atrodyti naujasis parkas.

Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis į Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus projektų koordinatorę Nataliją Jakubovskają el. p. natalija.jakubovskaja@visaginas.lt
Daugiau informacijos apie Latvijos–Lietuvos bendradarbiavimo apibus sienos programą galima rasti www.latlit.eu ir www.europa.eu 
Šis straipsnis parengtas naudojant Europos Sąjungos finansinę paramą. Už šio straipsnio turinį atsako Visagino savivaldybės administracija. Jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad jis atspindi Europos Sąjungos nuomonę. 


„Trans form“ projekto iniciatyvios grupės posėdis 

2018 m. liepos 27 d. 14.00 val. savivaldybės posėdžių salėje įvyko iniciatyvios grupės posėdis, kurio metu grupės dalyviai aptarė projekto „Transformacija iš apleistų erdvių į išpuoselėtas“ veiklą. Norime priminti, kad Visagino savivaldybės tarybos 2018 m. birželio 26 d. sprendimu Nr. TS-129 buvo pritarta Visagino savivaldybės administracijos dalyvavimui Euroregiono „Ežerų kraštas“ Latvijos biuro rengiamame projekte „Transformacija iš apleistų erdvių į išpuoselėtas“. Visagino savivaldybė dalyvauja 2014–2020 m. INTERREG V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programoje partnerio teisėmis ir be kitų veiklų planuoja projekto lėšomis parengti pastato, esančio Vilties g. 3, griovimo techninę dokumentaciją. Projekto tikslas ne tik parengti techninį projektą, bet ir numatyti, kaip ateityje atlaisvintą apleistą teritoriją sutvarkyti ir paversti išpuoselėta.             


Iniciatyvi grupė buvo sudaryta iš įvairių grupių atstovų, t. y. seniūnaitijų seniūnaičiai, gyventojų, visuomeninių organizacijų, savivaldybės administracijos atstovai, šalia esančių įstaigų vadovai ir specialistai, todėl buvo svarbu sužinoti, kaip jie mato šios teritorijos transformaciją. Posėdžio dalyviai apsvarstė įvairias alternatyvas dėl planuojamos išvalyti ir sutvarkyti teritorijos galimų sprendimų. Bendru sutarimu buvo prieita nuomonės, kad teritorijoje turėtų įsikurti parkas su moderniomis erdvėmis ir gerai būtų apjungti jį su šalia esančia Visagino kultūros centro erdve. Buvo nuspęsta užsakyti transformacijos architektūrinę vizualizaciją ir vėliau ją suderinti su gyventojais.

Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis į Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus projektų koordinatorę Nataliją Jakubovskają el. p. natalija.jakubovskaja@visaginas.lt.
Daugiau informacijos apie Latvijos–Lietuvos bendradarbiavimo apibus sienos programą galima rasti www.latlit.eu ir www.europa.eu 
Šis straipsnis parengtas naudojant Europos Sąjungos finansinę paramą. Už šio straipsnio turinį atsako Visagino savivaldybės administracija. Jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad jis atspindi Europos Sąjungos nuomonę.  


Projekto Trans-form LLI -386 partneriai pasirašė partnerystės sutartį
 
Š. m. birželio 5 d. Rezeknėje (Latvija) įvyko pirmasis 2014–2020 m. Interreg V-A Lavijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos projekto „Transformacija iš apleistų erdvių į išpuoselėtas“ Trans-form LLI -386 partnerių susitikimas. Iš Visagino savivaldybės į susitikimą vyko projekto koordinatorė Julija Ognerubova bei projekto finansininkė Ana Čižienė.
Pirmąjį susitikimą surengė projekto vedantysis partneris Euroregiono „Ežerų kraštas“ Latvijos biuras. Projekto vadovė Laila Vilmane pristatė bendrą projekto apžvalgą, jo viziją ir laukiamus rezultatus, projekto veiklas ir jų grafiką. Aptartos komandos narių funkcijos ir įsipareigojimai. Su projekto komunikacijos specialiste Liga Upeniece buvo aptarti Projekto viešinimo ir komunikacijos klausimai.

Prisistatant projekto komandai išaiškėjo, kad daugelis projekte „Trans form“ dalyvaujančių partnerių yra ne naujokai vykdant tarpsienį bendradarbiavimą ir gali pasigirti 2007-2013 m. ES finansavimo periode kartu sėkmingai įgyvendintais bendrais projektais. Partneriai iš Rezeknės savivaldybės ir Rezeknės specialiosios ekonominė zonos, Daugpilio, Kraslavos, Visagino ir Panevėžio savivaldybių tikisi, jog kiekvieno atskirai vykdomos veiklos bus naudingos ne tik vietos gyventojams, bet ir keis bendrą kaimyninių Lietuvos ir Latvijos šalių žmonių požiūrį į apleistų teritorijų tvarkymą, jų įveiklinimą.
Susitikimo metu taip pat pasirašyta projekto partnerystės sutartis. Kitas projekto partnerių darbinis susitikimas planuojamas Panevėžyje liepos mėnesį.
 
Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis į Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus projektų koordinatorę Nataliją Jakubovskają el. p. natalija.jakubovskaja@visaginas.lt
Daugiau informacijos apie Latvijos–Lietuvos bendradarbiavimo apibus sienos programą galima rasti www.latlit.eu ir www.europa.eu 
Šis straipsnis parengtas naudojant Europos Sąjungos finansinę paramą. Už šio straipsnio turinį atsako Visagino savivaldybės administracija. Jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad jis atspindi Europos Sąjungos nuomonę. 

Visagino savivaldybė. Visos teisės saugomos © 2018 Sprendimas: UAB "Fresh Media"