Svetainės struktūra Versija neįgaliems
lt
en ru

Visagino rekreacijos paslaugų centras skelbia atranką vyr. buhalterio pareigoms eiti 

Visagino rekreacijos paslaugų centras skelbia atranką vyr. buhalterio pareigoms eiti 

Biudžetinė įstaiga Visagino rekreacijos paslaugų centras
Įmonės kodas 191747963
Vilties g. 5A, Visaginas
tel. (8 386) 60 213

Pareigos (pakaitinis/statutinis valstybės tarnautojas/darbuotojas/karjeros valstybės tarnautojas dėl tarnybinės būtinybės): Darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį.

Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis).

Pareigų pavadinimas; lygis/kategorija (išskyrus dirbantiems pagal darbo sutartį): Vyr. buhalteris, pareigybės lygis ir kategorija – A2.

Reikalavimai:
1. Turėti aukštąjį universitetinį finansinį išsilavinimą.
2. Turėti ne mažesnę kaip 2 metų finansininko, vyriausiojo buhalterio darbo patirtį.
3. Turėti III (trečiąją) valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją.
4. Gerai išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius finansų valdymą, buhalterinės apskaitos tvarkymą, mokesčių administravimą.
5. Gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją, savarankiškai dirbti, rengti išvadas.
6. Mokėti naudotis ryšio ir kitomis organizacinės technikos priemonėmis ir dirbti kompiuteriu „MS Word“, „MC Excel“, „Internet Explorer“ programomis, darbo užmokesčio programa „FinAlga“, biudžeto vykdymo ataskaitų informacine sistema „Finet“ ir finansinių ataskaitų duomenų pateikimo informacine sistema VSAKIS.

Funkcijos
Vyr. buhalteris:
1. tvarko buhalterinę apskaitą pagal Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymą ir kitus teisės aktus;
2. kontroliuoja, kad racionaliai ir taupiai būtų naudojami materialiniai ir finansiniai ištekliai;
3. užtikrina ataskaitinių duomenų teisingumą ir pateikimą savivaldybės administracijos Finansų ir biudžeto skyriui, Valstybinei mokesčių inspekcijai, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai bei Statistikos departamentui;
4. užtikrina finansinių-ūkinių operacijų teisėtumą, biudžeto lėšų naudojimą ir tinkamą dokumentų įforminimą, buhalterinių įrašų teisingumo kontrolę;
5. apskaičiuoja ir išmoka darbuotojų darbo užmokestį, kitus išmokėjimus, užpildo atlyginimų žiniaraščius;
6. užtikrina, kad įstaigos nustatytos finansinės bei vidinės apskaitos ir mokestinės atskaitomybės formos būtų parengtos tiksliai ir laiku.

Darbo užmokestis: Nuo 908,25 Eur iki 1053,57 Eur (neatskaičius mokesčių).

Dokumentai, kurie turi būti pateikti:
1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse;
2. Asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus ir jų kopijas;
3. Išsilavinimą patvirtinantį dokumentą. Asmenys, įgiję išsilavinimą užsienio šalių institucijose, privalo pateikti užsienyje įgyto išsilavinimo pripažinimo Lietuvoje dokumentą.
4. Gyvenimo aprašymą;
5. Užpildytą pretendento anketą (Pretendento anketos formos pavyzdys patvirtintas 2017 m. birželio 21 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 496 priedas Nr. 1).

Pretendentas dokumentus įstaigai teikia per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą.

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai:
Tel. (8 386) 60 213,
el. p. anzela.lugovaja@sugardas.lt  

Skelbimas galioja: Dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų nuo skelbimo Valstybės tarnybos departamento interneto svetainėje.


Komentarai

Vardas
El. paštas
Komentaras
Apsaugos kodas

Ačiū, komentaras bus matomas kai administratorius jį patvirtins.

{{msg}}

{{comment.name}} {{comment.time | u2date : 'yyyy-MM-dd'}}
{{comment.comment}}

Aktualios rubrikos

Visagino savivaldybė. Visos teisės saugomos © 2018 Sprendimas: UAB "Fresh Media"