Visagino savivaldybė - Apie strateginį planavimą savivaldybėje

Biudžetinė įstaiga
Parko g. 14, 31139 Visaginas
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
Kodas 188711925
Tel. (8 386) 60 246
Faks. (8 386) 31 286
El. p. visaginas@visaginas.lt

Lietuviškai English Russian
Spausdinti
Tarybos posėdžių transliacija
Apie strateginį planavimą savivaldybėje

Planavimas yra pirminė valdymo funkcija. Jis suformuoja pagrindą likusioms trim vadybos funkcijoms (organizavimui, valdymui ir kontrolei). Tik suformavus planą atsiranda galimybė parinkti vykdytojus, suformuoti struktūrą, deleguoti funkcijas ir paskirstyti užduotis, motyvuoti vykdytojus ir jiems vadovauti, užtikrinti komunikaciją tarp vykdytojų, vertinti jų darbą.

Lietuvai pradėjus integruotis į NATO ir Europos Sąjungą, didesnį dėmesį imta skirti planavimui. Esminių reformų pradžia strateginio valstybės valdymo atžvilgiu buvo 1998 m., kai buvo nuspręsta pradėti valdyti strategiškai, t. y. nustatyti aiškius prioritetus ir siektinus rezultatus, o turimus ribotus išteklius nukreipti šiems prioritetams įgyvendinti.

Savivaldybėje sukuriama ir veikia planavimo sistema, kurią sudaro:
1.teritorijų planavimas (teritorijų planavimas savivaldybėje vykdomas ir teritorijų planavimo dokumentai rengiami ir įgyvendinami Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka ir sąlygomis);
2.strateginis planavimas (Savivaldybėje yra rengiami šie savivaldybės strateginio planavimo dokumentai: savivaldybės strateginis plėtros planas, atskirų savivaldybės ūkio šakų (sektorių) plėtros programos ir savivaldybės strateginis veiklos planas. Atskirų savivaldybės ūkio šakų (sektorių) programos rengiamos tik tais atvejais, kai tokių planavimo dokumentų rengimas numatytas įstatyme);
3.finansinis planavimas (Savivaldybių veiklos finansinis planavimas yra procesas, kurio metu atsižvelgiant į patvirtintus savivaldybės strateginio planavimo dokumentus yra rengiamas savivaldybės biudžetas ir kitų finansavimo šaltinių sąmatos. Savivaldybės biudžetas (savivaldybės metinis finansinis planas) rengiamas, vadovaujantis patvirtintu savivaldybės strateginiu veiklos planu, taip pat atsižvelgiant į kitus patvirtintus savivaldybės strateginio planavimo dokumentus, asignavimus planuojant savivaldybės strateginio veiklos plano programoms įgyvendinti ir planuojamiems rezultatams pasiekti ir paskirstant juos asignavimų valdytojams).

Apie Strateginio planavimo sistemą savivaldybėse:
2013 m. liepos mėn. Lietuvos Respublikos Seimui priėmus Vietos savivaldos įstatymo pakeitimus, kuriuose apibrėžtos pagrindinės strateginio planavimo savivaldybėje nuostatos, atsirado teisinis pagrindas Vyriausybei patvirtinti Strateginio planavimo savivaldybėse rekomendacijas, kurios ir buvo patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1435 „Dėl strateginio planavimo savivaldybėse rekomendacijų patvirtinimo“. Šiose Rekomendacijose pateikiami strateginio planavimo savivaldybėse principai, savivaldybių strateginio planavimo dokumentų sistema, strateginio planavimo dokumentų struktūra, šių dokumentų rengimo ir įgyvendinimo procesai, taip pat savivaldybės bendruomenės įtraukimo į strateginio planavimo procesą būdai.
Strateginis planavimas savivaldybėje – formalizuota sistema, užtikrinanti savo savivaldybės ar savivaldybės įstaigos valdymo proceso, kuriuo metu nustatomos veiklos kryptys ir parenkami būdai (priemonės), kaip efektyviausiai panaudoti turimus ir planuojamus gauti finansinius, materialinius ir darbo išteklius savivaldybės ar savivaldybės įstaigos misijai vykdyti, numatytiems tikslams pasiekti, taip pat vykdoma patvirtinto planavimo dokumento įgyvendinimo stebėsena, atliekamas rezultatų vertinimas ir atsiskaitoma už rezultatus, realizavimą.
Pastaraisiais metais Lietuva gyvena įdomiu ir sudėtingu laikotarpiu, kai mokslo ir technikos pažanga skatina socialinius, ekonominius ir politinius pokyčius. Konkurencinė aplinkos plėtra jaučiama ne tik verslo srityje, bet ir savivaldybėse. Stiprėjanti konkurencija verčia savivaldybių vadovus apmąstyti miestų ir rajonų privalumus bei trūkumus ir skirti didesnį dėmesį intensyviam planavimui.

Pagrindiniai strateginio planavimo dokumentai kiekvienoje savivaldybėje yra šie:
1. savivaldybės strateginis plėtros planas, kurį tvirtina savivaldybės taryba;
2. savivaldybės atskiros ūkio šakos (sektoriaus) plėtros programa, kurią tvirtina savivaldybės taryba;
3. savivaldybės strateginis veiklos planas, kurį tvirtina savivaldybės taryba;
4. metiniai veiklos planai, kuriuos tvirtina: savivaldybės administracijos ir seniūnijų metinius veiklos planus – savivaldybės administracijos direktorius, savivaldybės biudžetinių įstaigų, suderinęs su savivaldybės administracijos padaliniais, – biudžetinės įstaigos vadovas.

Savivaldybės strateginis plėtros planas ir savivaldybės atskirų ūkio šakų (sektorių) plėtros programos yra ilgesnio laikotarpio (daugiau kaip 3 metų) planavimo dokumentai, skirti aplinkos, socialinei ir ekonominei raidai savivaldybės teritorijoje numatyti ir rengiami atsižvelgiant į valstybės ir regioninio lygmens teritorijų ir strateginio planavimo dokumentus, taip pat į savivaldybės teritorijų planavimo dokumentus.

Savivaldybės strateginis veiklos planas, kuris rengiamas 3 metų laikotarpiui (kiekvienais metais jį tikslinant), detalizuoja savivaldybės strateginio plėtros plano ir savivaldybės atskirų ūkio šakų (sektorių) plėtros programų tikslų ir uždavinių įgyvendinimą ir sudaromas atsižvelgiant į planuojamus savivaldybės finansinius ir žmogiškuosius išteklius. Parengtas ir savivaldybės tarybos patvirtintas strateginis veiklos planas yra savivaldybės biudžeto sudarymo pagrindas.

Savivaldybės administracijos, seniūnijos, savivaldybės biudžetinės įstaigos metiniai veiklos planai yra savivaldybės strateginio veiklos plano programų ar jų dalies (tikslų ar uždavinių, atskirų priemonių), už kurias atsakinga savivaldybės administracija, seniūnija, savivaldybės biudžetinė įstaiga, įgyvendinimą detalizuojantys dokumentai, kurie rengiami atsižvelgiant į savivaldybės biudžete numatomus joms skirti asignavimus. Šiuose planuose nurodomi konkretūs savivaldybės administracijos (jos struktūrinių padalinių), seniūnijos, savivaldybės biudžetinės įstaigos darbai (veiksmai) ir (ar) projektai, kurie numatomi atlikti tais metais, darbams (veiksmams) ir (ar) projektams planuojami skirti asignavimai ir rezultatų, kuriuos šios įstaigos ar jų padaliniai turi pasiekti, vertinimo kriterijai (ir jų reikšmės).

Visagino savivaldybės strateginio planavimo dokumentų ir jų įgyvendinimą detalizuojančių planavimo dokumentų rengimą, svarstymą, tvirtinimą, koregavimą, įgyvendinimo stebėseną, numatytų pasiekti rezultatų vertinimą, ataskaitų dėl planavimo dokumentų įgyvendinimo rengimą ir svarstymą, viešinimą bei savivaldybės gyventojų įtraukimą į strateginio planavimo dokumentų rengimą, svarstymą ir įgyvendinimo priežiūrą reglamentuoja Strateginio planavimo Visagino savivaldybėje organizavimo tvarkos aprašas (patvirtintas Visagino savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 26 d. sprendimu Nr. TS-26).

Paskutinis atnaujinimas: 2015-04-22 11:06:56
 Prisijungimas gyventojams

MUS RASITE ČIA
                                                          Miesto schema 

 

RENGINIŲ
KALENDORIUS
P A T K Pn Š S
26272801020304
05060708091011
12131415161718
19202122232425
26272829303101
Kovas
    2018     
 
NAUJIENŲ
PRENUMERATA
Įveskite savo el. pašto adresą:
Įveskite paieškos raktinį žodį:
VARTOTOJŲ
STATISTIKA
Iš viso apsilankė: 16269436
Šiandien apsilankė: 1892
Dabar naršo: 173
 
© Visagino savivaldybė. Visos teisės saugomos.
Sprendimas: Idamas. Naudojama Smartweb sistema